Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Teisingumas ir taika >  2013-07-11 17:06:08
A+ A- print this pagePietų Sudano nepriklausomybės metinės. Prašymas atleisti už bendruomenines nuodėmes ir susitaikytiPietų Sudano Respublikos gyventojai krašto nepriklausomybės antrąsias metines paminėjo pamaldomis už tautos susitaikymą liepos 8 dieną sostinėje Džuboje. Pamaldose buvo prašoma Viešpaties sumažinti žmonių kentėjimus ir padėti valdyti kraštą. Kelias dienas prieš nepriklausomybės minėjimą panašiomis intencijomis atskirai meldėsi musulmonų bendruomenė liepos 5 dieną ir krikščionių bendruomenė liepos 6 d. Pilietinių organizacijų atstovai antrųjų nepriklausomybės metinių proga paprašė panaikinti Pietų Sudano Respublikoje mirties bausmę ir visiems nuteistiesiems myriop paskirti kitas bausmes.

Nepriklausomybės metinių dienos susitaikymo pamaldos įvyko toje pačioje vietoje, kurioje buvo paskelbta naujos valstybės nepriklausomybė. Pietų Sudanas atsiskyrė nuo likusio Sudano ir pasiskelbė nepriklausoma valstybe 2011 metų liepos 9 d.

Pasak Torito vyskupo emerito, vysk. Paride Taban, Nacionalinio gydymo, taikos ir susitaikymo komiteto pirmininko, Pietų Sudanas nuo nepriklausomybės paskelbimo patyrė dramatiškų momentų dėl vidinio susiskaldymo, nekartą pavirtusio smurto apraiškomis, pareikalavusiomis žmonių aukų. Todėl malda, pasak ganytojo, visų pirma siekiama prašyti Dievo atleidimo už bendruomenines nuodėmes. Ganytojas, kalbėdamas per Pietų Sudano katalikišką radiją Easter Radio, paragino visus kraštiečius prisipažinti nusikaltus ir prašyti Dievo atleidimo trimis pasninko dienomis.

Pietų Sudane transliuojančio katalikų radijo Radio Bahkita direktorius kun. Albinas Tokwaro pažymėjo, jog nepriklausomybė neatnešė didesnės ekonominės gerovės. Vyriausybės iždas tuščias, reikėjo sumažinti atlyginimus, nebuvo investuota į socialines paslaugas. Daug įtakos turėjo nesusipratimai su Chartumo valdžia, t.y. su buvusiais priešais, kurie kontroliuoja Pietų Sudano naftos tiekimą link Raudonosios jūros ir tarptautinei rinkai. Daugiau kaip metus laiko ginčas dėl mokesčio už naftotiekio naudojimą kliudė naftos eksportą, kuris sudaro 98 procentus Pietų Sudano Respublikos įplaukų. (Vatikano radijas)
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising