HomeRadio Vatican
Vatican Radio   
alte limbi  

     Home > Biserică >  2013-07-11 14:08:11
A+ A- Tipăreşte PaginaReforma sistemului penal vatican: „Motu proprio” al Papei Francisc(RV – 11 iulie 2013) A fost publicată joi, 11 iulie, Scrisoarea Apostolică a Papei, sub formă de „Motu proprio”, privind noile legi în materie penală şi de sancţiuni administrative pentru Statul Cetăţii Vaticanului şi Sfântul Scaun. RealAudioMP3

Aflăm mai multe amănunte de la colegul nostru Sergio Centofanti:

• „În zilele noastre binele comun este tot mai ameninţat de criminalitatea transnaţională şi organizată, de folosirea improprie a pieţei şi economiei, ca şi a terorismului”, scrie Papa Francisc în document.

Este aşadar necesară adoptarea de către comunităţile internaţionale „a instrumentelor juridice potrivite”, care „să permită prevenirea şi contrastarea criminalităţii, favorizând cooperarea judiciară internaţională în materie penală”. De aceea, dorind să reafirm „angajarea Sediului Apostolic în cooperare, în vederea acestui scop”, au fost introduse unele modificări în materie de legislaţie penală vaticană, în continuitate cu acţiunile întreprinse începând din 2010, în timpul pontificatului lui Benedict al XVI-lea, se scrie de asemenea în Scrisoarea Apostolică a Papei Francisc.

Într-un comunicat emis de Sala de Presă a Sfântului Scaun se spune că „Motu proprio” are scopul de a extinde aplicarea legilor penale aprobate în aceiaşi dată de Comisia Pontificală pentru Statul Cetăţii Vaticanului şi sectorul Sfântului Scaun.

Aceleaşi legi au conţinuturi şi mai ample, ocupându-se de actualizarea a numeroase Convenţii internaţionale, printre care se amintesc: cele patru convenţii de la Geneva din 1949 împotriva crimelor de război; Convenţia internaţională din 1965 privind eliminarea oricărei forme de discriminare rasială; Convenţia din 1984 împotriva torturii şi a altor pedepse sau tratamente violente, inumane sau degradante; Convenţia din 1989 privind drepturile copilului şi Protocoalele sale facultative din 2000.

În acest domeniu – continuă comunicatul – se semnalează introducerea în documentele normative a delictului torturii şi ampla definiţie a categoriei de delicte împotriva minorilor (printre care vinderea, prostituţia, înrolarea şi violenţa sexuală în dauna lor; pedopornografia; deţinerea de material pedopornografic şi acte sexuale cu minori).

Au fost introduse şi normative privind delicte împotriva umanităţii, cărora le-a fost dedicat un titlu aparte; se prevăd de asemenea pedepse specifice privind infracţiuni precum genocidul şi aparhaidul, pe aceiaşi linie a dispoziţiilor Statutului Curţii Penale Internaţionale din 1998.
A fost revizuită şi denumirea infracţiunilor împotriva administraţiei publice, în acord cu Convenţia Naţiunilor Unite din 2003, împotriva corupţiei.

În privinţa sferei sancţiunilor, a fost decisă abolirea pedepsei închisorii pe viaţă, înlocuită cu închisoarea de la 30 la 35 de ani.

Pe linia orientărilor recente din sediile internaţionale a fost introdus de asemenea un sistem de sancţiuni împotriva persoanelor juridice, pentru toate cazurile în care acestea profită de activităţile ilegale comise de structurile sau de angajaţii lor, stabilind responsabilitatea lor directă şi sancţionarea fie prin interdicţie, fie pecuniară.

Au fost de asemenea introduse principiile generale ale procesului just, desfăşurat în perioade de timp rezonabile, plecându-se de la prezumpţia de nevinovăţie a imputatului, fiind de asemenea intensificate puterile cautelare la dispoziţia Autorităţii judiciare (cu aducerea la zi a normelor privind confiscarea, normativă întărită de introducerea măsurii de blocare preventivă a bunurilor).

Comunicatul Sălii de Presă a Sfântului Scaun subliniază că un sector foarte important al reformei priveşte reformularea normativei privind cooperarea judiciară internaţională, cu adoptarea de măsuri de cooperare adaptate la cele mai recente convenţii internaţionale.
Aceste intervenţii normative – se spune în încheierea comunicatului – se încadrează în sfera unei aduceri la zi, cu scopul unei majore sistematizări şi întregiri a sistemului normativ vatican.R.V./A.M.
Trimiteți


Cine suntem Orar programe Scrie redactiei Productie RV Linkuri Alte limbi Sfântul Scaun Cetatea Vaticanului Celebrari liturgice ale Papei
Conţinutul acestui site este protejat de Copyright ©. Webmaster / Referinţe / Condiţii legale / Pentru publicitate