HemsidaVatikanradion
Vatikanradion   
more languages  

     Hemsida > Rättvisa och fred >  2013-07-12 15:12:49
A+ A- Skriv utRamadan i Irak: Patriarken Sako, ”Låt oss beskydda vår nationella enhet och använda dialogens språk för att lösa problemen”(12.07.2013) Den kaldeiske patriarken Sako i Irak har sänt ett budskap till det islamiska samfundet i samband med inledningen av Ramadan. Han hoppas att denna månad skall bli en tid av fred och försoning för Irak som har plågats av tio år av krig och våld. ”Å mina och alla kristna irakiers vägnar framför jag de bästa lyckönskningarna till alla muslimska män och kvinnor”, skriver patriarken Sako.

Den heliga månaden Ramadan då man fastar, ber, utför välgörenhet och förlåter inleddes på onsdagen i den största delen av den muslimska världen. Fastan börjar när gryningen infaller och avbryts vid solnedgången med måltiden Iftar som man äter tillsammans med hela familjen. Eftersom den är en månad av bön ägnas den även åt fredsinitiativ och därför har FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon i denna vecka riktat en appell till styrkorna som strider i Syrien att hålla en månads vapenvila. Ett liknande förslag hade gjorts av rebellerna, men avböjts av regeringen i Damaskus.

”Kära bröder”, skriver patriarken Sako i sitt budskap, ”som ni vet utgör fastan ett tillfälle till att uttrycka vår totala underkastelse under Guds vilja och vårt erkännande av Hans överhöghet. Det är också ett tillfälle till att uttrycka solidaritet och göra goda handlingar och delta tillsammans i måltiden Iftar. Islam skulle vilja förverkliga stabiliteten och försäkra ett värdigt och fritt liv för alla människor utan åtskillnad, för Gud har skapat alla människor lika. För många människor är denna månad av fasta en speciell tid för att be, ge allmosor, be om förlåtelse för att uppnå en verklig försoning med sig själva och de andra. Vårt land upplever nu en kritisk tid och det är svårt att föreställa sig vad som kommer att ske i framtiden, om vi inte förstärker målsättningen med en sann ömsesidig samlevnad och hindrar dem som vill skilja oss åt och förstöra oss från att uppnå sitt syfte. Låt oss beskydda vår nationella enhet och använda dialogens språk för att lösa problemen, för vi är ett enda folk trots olikheterna. Hos oss ´finns det bröd och salt´ såsom ett arabiskt ordspråk som prisar den goda samlevnaden, lyder. Vi fastar denna månad, muslimer och kristna, var och en på sitt sätt, för försoningen, freden och stabiliteten i vårt land”, säger den kaldeiske patriarken Sako i Irak.

I USA har en av de största muslimska organisationerna uppmanat de muslimska samfunden att bjuda sina grannar av alla religioner att delta i en Iftar-måltid.

Dela

Vilka är vi? Tider och program Skriv till redaktionen Vatikanradions produktion Länkar Andra språk Heliga Stolen Vatikanstaten Påveceremonier
Innehållet på sidan är under copyright ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Reklam