Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Bažnyčia  >  2013-07-13 16:05:15
A+ A- print this pageSekmadienį minima Pasaulinė jūrų dienaKasmet antrąjį liepos sekmadienį malda ir ypatingu paminėjimu pagerbiami jūrose dirbantys žmonės. Tai beveik pusantro milijono jūrininkų, dirbančių pasauliniame laivyne, kurį sudaro 100.000 laivų, pergabenančių 90% gaminių.

Pasaulinė jūrų diena, šiemet minima 2013 m. liepos 14 d., kartu yra proga pagerbti ir apaštalavimo jūroje sambūrį, gyvuojantį daugiau nei 90 metų, kurio kapelionų ir savanorių tinklas išsidėstęs daugiau nei 260 uostų pasaulyje rūpinasi dvasiniu jūrininkų, žvejų ir jų šeimų gerbūviu.

Liepos 8-ąją Pasaulinės jūrų dienos minėjimo proga Popiežiškoji migrantų ir keliautojų sielovados taryba paskelbė žinią. Žinios pradžioje cituojami popiežiaus Benedikto XVI žodžiai, pasakyti 2012 m. lapkričio 19-23 d. vykusiame dirbančiųjų jūroje sielovados kongrese: „Pažeidžiama jūrininkų ir žvejų situacija turi sukelti dar didesnį Bažnyčios dėmesį ir paskatinti motinišką rūpestį, kuris per jus, apaštalavimo sambūrio narius, pasiektų visus, kuriuos sutinkate uostuose ar laivuose, palaikote ilgais reisų mėnesiais”.

Švenčiant jūrų dieną, kardinolas Antonio Maria Veglio, Popiežiškosios migrantų ir keliautojų sielovados tarybos pirmininkas, pakvietė visus krikščioniškų bendruomenių narius pripažinti daugiau nei pusantro milijono žmonių, dirbančių jūrose, darbo svarbą. Dažnai nesusimąstome, kad dauguma mūsų kasdienės apyvokos daiktų yra atgabenti laivais. Daugiataučiai ekipažai gyvena sunkiomis sąlygomis ir sunkiai dirba laivuose, praleisdami ištisus mėnesius toli nuo savo artimųjų; kartais jie būna paliekami svetimuose uostuose be pinigų ar tampa nusikaltėlių aukomis; turi išgyventi gamtos nelaimes (audras, taifūnus), piratų antpuolius, laivų sudužimus.

Tačiau dabar tamsioje sunkumų ir problemų, kuriuos išgyvena jūrininkai, naktyje sužibo vilties švyturys. 2013 m. rugpjūtį įsigalios Darbo jūroje konvencija, kurią ratifikavo 30 šalių. Ši konvencija nustato minimalius tarptautinius reikalavimus beveik visiems darbo laivuose aspektams, kad būtų užtikrinta pilna apsauga, medicininė pagalba ir garantuotos tinkamos darbo sąlygos.


Žinioje Pasaulinės jūrų dienos proga rašoma, kad šalia džiaugsmo dėl konvencijos įsigaliojimo ir vilties pamatyti pagerėjusį jūrose dirbančių žmonių gyvenimą, išlieka susirūpinimas, kad būtų tinkamai įgyvendinti kai kurie konvencijos punktai, ypač 4.4. Šiuo punktu siekiama garantuoti, kad jūrininkams tarnystės metu laive būtų prieinamos visos reikalingos priemonės, o sausumoje būtų suteiktos paslaugos, būtinos apsaugoti jų sveikatą ir gerovę. Taip pat apaštalavimo jūroje sambūris skatina atsakingas institucijas steigti socialinės pagalbos struktūras uostuose, kurios būtų lengvai prieinamos visiems jūrininkams, nepriklausomai nuo jų tautybės, rasės, lyties, religinių ir politinių įsitikinimų, ir šalies vėliavos, žyminčios jų laivą.

Popiežiškosios tarybos laiško pabaigoje primenama,
kad apaštalavimo sambūrio pagrindinė atsakomybė tai rūpestis jūrininkais, kuriuos reikia supažindinti su jų teisėmis ir apsauga, kurią garantuoja minėta konvencija. Ši sutartis laikoma ketvirtąja ir paskutine tarptautinės jūrininkų įstatymdavystės kolona, šalia trijų kitų. Tai tarptautinė
konvencija
dėl teršimo iš laivų prevencijos, tarptautinė konvencija dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje, tarptautinė konvencija dėl jūreivių parengimo, jų diplomavimo ir budėjimo laive. Veiksmingas įgyvendinimas, kuris atneštų pokyčių, bus įmanomas tik tuomet, kai jūrose dirbantys žmonės bus susipažinę su šiais dokumentais.

Laiškas baigiamas kvietimu prašyti Marijos, Jūrų Žvaigždės, apšviesti ir lydėti šią misiją, palaikyti tikinčiuosius, kurie liudija savo krikščionišką gyvenimą jūrininkų pasaulyje. (Vatikano radijas)
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising