Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Bažnyčia  >  2013-07-17 16:05:26
A+ A- print this pageBaigėsi visos Afrikos vyskupų plenarinė asamblėjaPirmadienį Kongo Demokratinėje Respublikoje baigėsi savaitę trukusi visos Afrikos ir Madagaskaro vyskupų konferencijų simpoziumo (SCEAM) plenarinė asamblėja, kurioje dalyvavo 125 vyskupai ir septyni kardinolai iš Afrikos kontinento. Asamblėjos tema buvo „Dievo Bažnyčia-Šeima susitaikymo, teisingumo ir taikos tarnystėje“.

Pirmiausia ganytojai išreiškė savo solidarumą ir bendrystę su tais, kurie įvairiais laipsniais patiria krizę ir nestabilumą, pirmiausia Afrikoje – Centrinėje Afrikos Respublikoje, Afrikos Rago regione, Malyje, Nigerijoje, Pietų Sudane, Madagaskare, Tunise ir Egipte. Pastarosiose dviejose šalyse per pirmuosius penkis amžius gyveno tokie visai krikščionybei svarbūs autoriai ir mokytojai, kaip Augustinas, Origenas, Kiprijonas ir kiti. Afrikiečiai vyskupai solidarizavosi ir su kituose kontinentuose krizės situacijoje esančiais žmonėmis, kaip kad Sirijoje.

Apibūdindami dabartinę Afrikos situaciją, vyskupai rašo, jog „Afrika yra žmogiškais ir dvasiniais, energetiniais ir iškastiniais resursais turtingas kontinentas. Jos ekonominio augimo rodiklis šiandien aiškiai auga. Imtasi iniciatyvų, kurios turi pagerinti žmonių gyvenimą. Rodomos pastangos taikiai spręsti vykstančius konfliktus. Nepaisant šio daugiau ar mažiau žadančio paveikslo, reikia pripažinti, kad daug reikia dar padaryti. Nuodėmės ir skurdo situacijos, gyvuojančios Afrikoje, žadina mūsų, mums patikėtos kaimenės ganytojų sąžinę. Niekad pakankamai nepakartosime, kad mūsų šalių gamtiniai ištekliai turi tarnauti visų, o ne mažumos naudai. Šie ištekliai, kurie dažniausiai yra pagrindinis konfliktų ir karų motyvas, dėl kurių rungiasi didžiosios galybės ir tarptautinės įmonės, yra Dievo dovana, kuria reikia naudotis pagal talentų palyginimą (Lk 19, 12-27)“.

Kaip tikėjimo šviesoje turi veikti ir gyventi Bažnyčia Afrikoje? Jos pirmasis uždavinys, pabrėžiama afrikiečių ganytojų komunikate, yra Evangelijos žinios skleidimas afrikiečių visuomenių žmonių širdyse, pagalba sutikti gyvą ir išlaisvinantį Kristų. Atsakymas į evangelinę žinią yra atsivertimas, atsisakymas savo nuodėmių ir atsigręžimas į Tėvą. Išskirtinis atsivertimo įrankis, primena vyskupai, yra susitaikymo sakramentas.

Jų komunikate dar sykį pabrėžiamas dialogas, Dievo meilės liudijimas, kiekvieno veiksmo dėl taikos pamatas. Dialogą turi praktikuoti visi, nepriklausomai nuo kilmės ir religijos, mokantis išklausyti, be baimės. Dialogo mokymas yra būdas Dievo Bažnyčiai-Šeimai tarnauti visai visuomenei.

Įsipareigojimas dėl taikos, susitaikymo ir teisingumo pirmiausia liečia pačia Bažnyčią. Jos pačios viduje neturi būti jokių diskriminacijos, padalijimo ir neteisingumo išraiškų. Komunikate taipogi minimi įsipareigojimai dėl jaunimo švietimo, dėl moterų vaidmens, dėl dialogo su islamu. Afrikos vyskupų plenarinėje asamblėjoje taip pat nuspręsta paskelbti „Susitaikymo metus“ kontinento lygiu, stiprinti katalikišką naujienų tarnybą, patvirtintas ilgalaikis veiksmų planas, kuriame aprėpiami svarbiausi visuomenės gyvenimo sektoriai, demokratija ir kultūra pagal Vyskupų sinodo Afrikai gaires ir posinodinį apaštalinį paraginimą „Africae munus“.

Išrinkta Afrikos ir Madagaskaro vyskupų konferencijų simpoziumo vyresnybė. Naujuoju jo pirmininku tapo arkivyskupas iš Angolos Gabriel Mbilingi, kaip vicepirmininkai jam talkininkaus Kongo respublikos ir Ganos vyskupai. (Vatikano radijas)
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising