HemsidaVatikanradion
Vatikanradion   
more languages  

     Hemsida > Kyrka >  2013-07-16 15:07:47
A+ A- Skriv utFestdagen ”Vår Fru av berget Karmel” firas den 16 juli(16.07.2013) Vår Fru av berget Karmel är en benämning på Jungfru Maria.

Festdagen ”Vår Fru av berget Karmel” firas den 16 juli till minne av att Jungfru Maria enligt traditionen överräckte det bruna skapularet till den engelske karmelitmunken Simon Stock söndagen den 16 juli 1251 (enligt vissa källor 1263). Skapular, av latinets scapulae ’axlar’, betecknade ursprungligen ett arbetsförkläde, men blev senare en symbol för ”Herrens ok”, som ordensfolk tog på sig. Denna religiösa rit firas framförallt i Spanien, Puerto Rico, Colombia och Chile, där den 16 juli sedan 2007 även firas som nationell helgdag.

Nedan har vi översatt Fader Steve Grunows (USA) medryckande predikan om vår Heliga Moder, som är mer än en "mild kvinna som uttalar förtröstande och tysta visdomsord":

”I fantasin hos många katoliker, frammanar Guds moders benämning som "Vår Fru av berget Karmel" hängivenhet till det bruna skapularet med dess försäkringar om uthållighetens, ödmjukhetens och ångerns nåd som lovas till bäraren av skapularet vid dödsögonblicket.

Men innebörden av denna titel på Vår Fru går ännu djupare än denna populära hängivenhet.

Guds Moder är beskyddarinna av Karmelitorden, ordensmän och kvinnor som spårar deras andliga härstamning till profeten Elia, som bodde på berget Karmel i det heliga landet.

Elias Karmel skulle ha varit en märklig, frånstötande plats för oss. Israels profeter var inte bara ensliga personer, men "gillen" eller "band" som bebodde Karmels vilda berg. Dessa profeter var skräckinjagande folk, kända för sin asketism, trans och visioner, associerade med befogenheter som det moderna sinnet skulle beteckna som trolldom. För oss, vana vid en religion som är välvilligt terapeutiskt, skulle de verka vilda, otämjda och farliga.

Identifieringen av Guds moder med allt detta slår oss som underligt. Hur många av oss föreställer Jungfru Maria som någon liknande dessa profeter? Eller som Elia? Hon är troligen för de flesta av oss en "mild kvinna" som talar förtröstande och tysta visdomsord.

Och det är sant. Men det är inte hela sanningen om Guds Moder.

Vår Fru talar inte ofta i Skriften, men vad hon säger är alltid viktigt. Hennes längsta tal i Bibeln finns i Lukasevangeliet. Det är känt för oss som "Magnificat" eller Marias lovsång.

Om vi ​​tillfälligt avlägsnar från våra sinnen de ofta lugna musikaliska toner som ofta ackompanjerar Guds Moders "Magnificat" och överväger hennes ord kan vi konstatera med förvåning att det finns något hårt i Kristi moder. Hon talar i sin "Magnificat" som Elia.

Hennes ord vittnar om Herren som kommer med all sin makt för att återställa en värld som gått snett.

Vår Fru av berget Karmels andliga barn är en paradox för världen. Deras livsstil är avsiktligt svår, de visar oss som profeterna i Bibeln gör, att denna värld inte är den slutliga. Hur viktig vår oro och våra bekymmer än kan vara, kommer detta liv att förgås, och i slutändan är vad som återstår av yttersta vikt inte den typen av saker som vi tror är av sådan världslig betydelse. Det viktiga i slutändan är Gud och vad Gud har gjort för oss i Kristus.

Kom ihåg detta: utan Gud och vad Gud har gjort för oss i Kristus, betyder ingenting om vilka vi är någonting alls.

Vår Fru av berget Karmel ropar ut denna sanning till en värld som absorberas av sin ego och upptagen med det triviala. Hon talar och säger till oss, som Elia och profeterna gjorde för århundraden sedan, att omvända oss och tro - för Herren i hans makt är på väg och han kommer att återställa världen.”
Dela

Vilka är vi? Tider och program Skriv till redaktionen Vatikanradions produktion Länkar Andra språk Heliga Stolen Vatikanstaten Påveceremonier
Innehållet på sidan är under copyright ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Reklam