Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Religija ir dialogas  >  2013-07-20 15:25:29
A+ A- print this pageMalaizijoje draudžiama krikščionims Dievą vadinti AlachuApaštališkasis nuncijus Malaizijoje arkivyskupas Joseph Marino buvo iškviestas į šalies Užsienio reikalų ministeriją ir jam buvo pateikta pastaba, jog oficialiuose pasisakymuose jis neturėtų Dievo vadinti Alachu.

Nesusipratimai dėl Dievo vardo Malaizijoje trunka jau keletą metų. Musulmonai visame pasaulyje Dievą vadiną arabišku žodžiu „Allah“. Pagal nuo seno nusistovėjusią tradiciją, tuo pačiu vardu Dievą vadiną ir Malaizijos krikščionys. Tačiau neseniai tam pasipriešino kai kurios radikalios islamiškos grupės, reikalaujančios, kad krikščionims būtų uždrausta vartoti tik musulmonams deramą vartoti Alacho vardą.

Prieš kelias dienas bendraudamas su tarptautinės spaudos atstovais šiuo klausimu pasisakė ir apaštališkas nuncijus arkivysk. Joseph Marino. Jis nesiėmė polemizuoti su musulmonų reiškiama pozicija, o tik žurnalistams pristatė padėtį. Į nuncijaus pasisakymą tuoj pat reagavo islamiškoj partija Perkata ir nevyriausybinė organizacija Jati. Jų atstovai apkaltino nuncijų kišimusi į šalies vidaus reikalus ir pareikalavo nutraukti diplomatinius santykius su Šventuoju Sostu. Iškviestas į Užsienio reikalų ministeriją arkiv. Joseph Marino paaiškino, jog savo pasisakymais jis neketino nei kištis į šalies vidaus reikalus, nei užgauti tikinčiųjų musulmonų jausmus, o tų, kurie dėl nesusipratimo jaučiasi įžeisti, nuncijus atsiprašė.

Malaizijos krikščionys Dievą vadina Alachu nuo pat Biblijos išvertimo į jų kalbą laikų septynioliktajame amžiuje. Šiuo vardu į Dievą kreipias ne tik katalikai, bet ir protestantiškų konfesijų nariai. Šiuo metu maždaug 6 procentai Malaizijos gyventojų yra katalikai, 3 procentai priklauso kitoms krikščionių Bažnyčioms, musulmonai sudaro kiek daugiau nei 60 procentų gyventojų. Malaizijos ir Šventojo Sosto diplomatiniai santykiai buvo užmegzti 2011 m. Arkivyskupas Joseph Marino nuncijumi Malaizijoje paskirtas 2013 m. pradžioje. (Vatikano radijas)
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising