Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Audiencijos ir vidudienio malda >  2013-07-22 16:16:32
A+ A- print this pageSekmadienio vidudienio malda. „Koks yra mano kelias?“ (+video)Ir šį sekmadienį skaitytas dešimtasis Evangelijos pagal Luką skyrius. Šiandieninis skaitinys kalba apie Mortą ir Mariją, - pradėdamas sekmadienio vidudienio maldos susitikimą sakė popiežius Pranciškus, prieš tai pasveikinęs visus maldininkus, piligrimus ir Romos miesto svečius šv. Petro aikštėje.

Kas buvo šios dvi moterys, Morta ir Marija? Lozoriaus seserys, Viešpaties giminaitės ir ištikimos mokinės, gyvenusios Betanijoje. Šventasis Lukas jas aprašo tokiu būdu: Marija, prie Jėzaus kojų, klausėsi jo žodžio, o Morta rūpinosi daugeliu dalykų. Jos abi priima keliaujantį Viešpatį, tačiau daro tai skirtingu būdu. Marija atsisėda prie Jėzaus kojų ir klausosi, o Morta įsitraukia į darbus tiek, kad pasiskundžia Jėzui: „Viešpatie, tau nerūpi, kad sesuo palieka mane vieną patarnauti? Sakyk, kad ji man padėtų?“. O Jėzus atsako su švelniu priekaištu: „Morta, Morta, tu rūpiniesi ir sielojiesi daugeliu dalykų, o reikia tik vieno“.

Ką norėjo Jėzus pasakyti? Kokio dalyko mums reikia? Svarbu suprasti, kad čia nėra dviejų elgesio nuostatų priešpastatymas: Viešpaties žodžio klausymosi, kontempliacijos, ir konkretaus patarnavimo artimui. Tai nėra du vienas kitam prieštaraujantys veiksmai, priešingai, abu jie yra esmingi krikščioniškam gyvenimui, jie neturi būti atskirti, turi būti išgyventi gilioje vienybėje ir harmonijoje. Tačiau kodėl Morta sulaukia Jėzaus priekaišto, kad ir švelnaus? Nes manė, kad svarbu tik tai, ką darė ji, buvo per daug įtraukta rūpesčių ir darbų, kuriuos reikia atlikti. Krikščionyje patarnavimas ir artimo meilės darbai niekada neturi būti atskirti nuo kiekvieno mūsų veiksmo pagrindinio šaltinio: Viešpaties Žodžio klausymosi, nuo buvimo, kaip ir Marija, prie Jėzaus kojų, su mokinio nusiteikimu. Dėlto Morta sulaukė priekaišto.

Ir mūsų krikščioniškame gyvenime, brangūs broliai ir seserys, malda ir veikimas tebūnie visada giliai sujungti. Malda, kuri neatveda prie konkretaus veiksmo vargšo, sergančio, stokojančio brolio, brolio sunkumuose atžvilgiu, yra sterili ir neišbaigta malda. Panašiai, kai bažnytinėje tarnystėje skiriamas dėmesys tik veikimui, daiktams, funkcijoms, struktūroms, ir pamirštamas Kristaus centriškumas, nebepaliekama laiko dialogui su Juo maldoje, rizikuojama tarnauti tik sau pačiam, o ne stokojančiame brolyje esančiam Dievui. Šventasis Benediktas reziumavo savo broliams siūlomą gyvenimo stilių žodžiais „ora et labora“, „melskis ir dirbk“. Iš kontempliacijos, iš stipraus ryšio su Viešpačiu kiekviename iš mūsų gimsta sugebėjimas gyventi ir nešti Dievo meilę, jo gailestingumą, jo švelnumą kitiems. O mūsų darbas su stokojančiu broliu, mūsų meilė ir gailestingumo darbai mus kreipia į Viešpatį, nes stokojančiame brolyje ir seseryje mes žiūrime būtent į Viešpatį.

Prašykime Mergelės Marijos, klausymosi ir tarnavimo Motinos, kad mus mokytų širdyje apmąstyti savo Sūnaus Žodį, ištikimai melstis, kad būtume vis labiau ir konkrečiai dėmesingi brolių poreikiams, - baigdamas savo apmąstymą sakė popiežius Pranciškus.

Sukalbėjus Viešpaties Angelo maldą, Šventasis Tėvas prabilo apie savo kelionę į Rio de Žaneirą, į Pasaulines jaunimo dienas.

Ten bus daugybė jaunuolių iš visų pasaulio kraštų, - kalbėjo popiežius. - Manau, kad tai galima pavadinti Jaunimo savaite: taip, jaunimo savaitė! Šios savaitės pagrindiniai veikėjai bus jaunuoliai. Visi atvykstantys į Rio nori išgirsti Jėzaus balsą, klausytis Jėzaus: „Viešpatie, ką turiu daryti su savo gyvenimu? Koks yra mano kelias?“

Taip pat ir jūs, aikštėje esantys jaunuoliai, užduokite tą patį klausimą Viešpačiui: „Viešpaties Jėzau, ką turiu daryti su savo gyvenimu? Koks yra mano kelias?“ Patikėkime Palaimintosios Mergelės Marijos, taip mylimos ir gerbiamos Brazilijoje užtarimui šiuos klausimus, kuriuos užduos jaunuoliai ten ir kuriuos keliate jūs, šiandien. Visiems linkiu gero sekmadienio. Skanių pietų ir iki susitikimo! (Vatikano radijas)
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising