Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Apaštalinės kelionės >  2013-07-27 17:24:29
A+ A- print this pageBrazilija: Šeštoji Pranciškaus Apaštališkosios kelionės diena (+video)Šeštadienio rytą, šeštąją Apaštališkosios kelionės Brazilijoje dieną Šventasis Tėvas aukojo Mišias Rio de Žaneiro katedroje vyskupams, kunigams ir seminaristams, dalyvaujantiems Pasaulinėse jaunimo dienose. Po Mišių sekę du susitikimai buvo skirti brazilų tautos atstovams politikams ir vyskupams. Pranciškus susitiko su Brazilijos civilinių institucijų vadovais Rio municipalinio teatro salėje, o paskui pietavo su brazilais kardinolais, Brazilijos vyskupų konferencijos, kuri yra skaitlingiausia pasaulyje, vadovais ir nariais, šiuo metu dalyvaujančiais Rio Jaunimo dienos renginiuose.

Dauguma brazilų vyskupų, jų iš viso yra 459, koncelebravo ryto Mišias su popiežiumi Pranciškumi ir kitais į PJD atvykusiais ganytojais iš viso pasaulio. Bene pirmąjį kartą su Pranciškumi koncelebravo trys Lietuvos Bažnyčios vyskupai: Rimantas Norvila (Vilkaviškis), Arūnas Poniškaitis (Vilnius) ir Kęstutis Kėvalas (Kaunas) bei apie dešimt lietuvių kunigų.

Pranciškus Mišių homilijoje aptardamas kunigystės pašaukimą, pažymėjo, jog buvimas su Kristumi nereiškia atsiskyrimo, o pasilikimą su juo tam, kad būtų einama į susitikimą su kitais. Popiežius priminė palaimintosios Kalkutos Motinos Teresės pamokymą, jog reikia didžiuotis dvasinio pašaukimo suteikta galimybe tarnauti Kristui vargšuose. Turime eiti prie vargšų taip, kaip kunigas eina prie altoriaus, džiaugsmingai!

Netaupykime jėgų ugdydami jaunimą. Pratinkime jį misijai, kad išeitų ir žengtų pirmyn. Taip darė Kristus su mokiniais. Jis jų nelaikė po savo sparnais, kaip perekšlė; jis juos siuntė! Todėl ir mes negalime likti užsidarę parapijose ir bendruomenėse, kol yra tiek daug laukiančiųjų Evangelijos.

Jūs, vyskupai, kunigai vienuoliai ir seminaristai, turėkite drąsos eiti prieš srovę. Neatsisakykime šios Dievo dovanos. Susitikimas su visais ir priėmimas, solidarumas ir broliškumas yra tai, kas mūsų visuomenę paverčia tikrai žmogiška. Turime būti bendrystės ir susitikimo kultūros tarnai ir, šioje srityje, turime būti vos ne užkerėti!

Kaip prieš Mišias, katedros prieigose važiuodamas atviru papamobiliu, taip pat pakeliui į municipalinį teatrą Šventasis Tėvas sveikino pakeliui susirinkusius žmones. Teatre Pranciškus susitiko su politikais ir diplomatais, visuomeninių organizacijų, verslo, kultūros ir pagrindinių religinių bendruomenių atstovais. Jį prie rūmų pasitiko teatro direktorius ir Brazilijos valstybės sekretorė kultūros reikalams.

Po trumpo koncerto ir sveikinimų kalbą pasakė Šventasis Tėvas Pranciškus, priminęs brazilų visuomenės veikėjo Alceu Amoroso Lima pastabą, jog tie, kurie visuomenėje eina atsakingas pareigas, yra pašaukti žvelgti į ateitį su ramumu tų, kurie geba matyti tiesą.

Žmonių brolystė, kaip ir bendradarbiavimas vardan teisingesnės visuomenės nėra pasakiška svajonė, bet suderintų pastangų siekiant visų bendros gerovės rezultatas! – sakė popiežius Pranciškus, atkeipęs dėmesį į brazilų tradicinės kultūros originalumą ir didelį Evangelijos įnašą.

Kalbėdamas apie socialinę atsakomybę Šventasis Tėvas priminė teisingumo prašančiųjų šauksmą. Popiežius sakė, jog ateitis iš mūsų reikalauja, kad vadovautumės žmogiška ekonomikos ir politikos vizija, kuri vis labiau ir geriau laiduotų žmonių dalyvavimą, vengtų elitarizmo ir šalintų skurdą. Niekam tenebūna paneigta tai kas būtiniausia: visiems tebūna užtikrintas orumas, brolystė ir solidarumas.

Popiežius kalbėjo apie dialogą kaip esminį būdą spręsti dabarties klausimus. Susitikimo kultūra yra vienintelis būdas, leidžiantis žmonėms, šeimoms ir visuomenei augti, plėtoti tautų gyvenimą, skatinti kultūrų ir religijų susipratimą. Dialogas yra išeitis iš egoistiško indiferentiškumo ir smurtinio protesto. Veiksmingo dialogo kultūroje visi turi ką nors gero, ką gali duoti ir visi gali mainais gauti ką nors gero. Kitas visuomet gali ką nors duoti, jie sugebame priartėti atvirai ir be išankstinių nusistatymų. Tik taip galima plėtoti sutarimą tarp kultūrų ir religijų. Anot popiežiaus, šiais laikais nėra kitos išeities: reikia arba kurti susitikimo kultūrą, arba visi pralaimi. (Vatikano radijas)
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising