HemsidaVatikanradion
Vatikanradion   
more languages  

     Hemsida > Påvens resor >  2013-07-28 20:59:38
A+ A- Skriv utVUD Rio 2013. Påve Franciskus: Mässan i Copacabana, "Gå, var inte rädda, och tjäna"(28.07.2013) "Gå, var inte rädda, och tjäna": Påven Franciskus riktade dessa tre ord till 3 miljoner ungdomar som var samlades på stranden i Copacabana, i Rio, under mässan för den 28:e Världsungdomsdagen. Påven upprepade Jesu uppmaning att "gå och gör alla folk till lärjungar", efter att ha sagt att "det var underbart att delta i Världsungdomsdagen, att uppleva tron ​​tillsammans med ungdomar från alla världens hörn, men nu måste ni gå, nu måste ni förmedla denna erfarenhet till andra", sa påven.

"Erfarenheterna av detta möte måste inte förbli inlåsta i era liv eller inom en liten grupp i er församling, er rörelse, eller er kommun. Det skulle vara som att undanhålla syre från en eld som brinner kraftigt. Tron är en flamma som blir starkare ju mer den delas och förs vidare, så att alla kan känna, älska och bekänna Jesus Kristus, livets och historiens Herre". Påven underströk sin uppmaning och försäkrade ungdomarna att: ”Jesus behandlar oss inte som slavar, utan som fria människor, som vänner, som bröder och systrar, och han sänder oss inte bara ut, han följer oss, han är alltid bredvid oss ​​i vår kärleksmission".

Som om han kunde förutse ungdomarnas rädsla för att de inte skulle kunna klara av sin mission, tillade påven: "Var inte rädda för att gå och föra in Kristus in i alla livsområden, till samhällets utkanter, även till dem som verkar längst borta, mest likgiltiga. Herren söker alla, han vill att alla ska känna värmen av hans nåd och hans kärlek." Påven påminde ungdomarna att kyrkan i Latinamerika är engagerad i den kontinentala missionen som främjas av biskoparna. "Brasilien, Latinamerika, hela världen behöver Kristus! Denna kontinent har fått förkunnelsen av evangeliet, som har utmärkt dess historia och burit många frukter. Nu anförtros denna förkunnelse också till er, så att den kan ljuda med färsk kraft", sa påven.

Påven fortsatte sin uppmuntran till de unga pilgrimerna och tillade: "Kyrkan behöver er, er entusiasm, er kreativitet och glädje som är så karakteristisk för er. En stor apostel i Brasilien, salige José de Anchieta, gick iväg på mission när han bara var nitton år gammal. Vet du vad det bästa verktyget är för att evangelisera de unga? En annan ung människa. Detta är den väg man ska följa!”

Franciskus underströk sedan missionen att gå ut och förkunna evangeliet "utan rädsla". Han sa: ”Jesus sa inte: ’En av er ska gå’, men ’Alla av er ska gå’: vi utsänds tillsammans. Kära unga vänner, var medvetna om hela kyrkans vänskap och de heligas gemenskap under denna mission". Påven betonade sedan: "När vi står inför utmaningar tillsammans, då vi är starka, vi upptäcker resurser som vi inte visste att vi hade. Jesus kallade inte apostlarna för att leva i isolering, han kallade dem för att bilda en grupp, en kommunitet." Han bad biskoparna och prästerna "att följa era ungdomar, och detta är underbart" men ”det är en etapp på vandringen. Fortsätt att följa dem med generositet och glädje, hjälp dem att bli aktivt engagerade i kyrkan, låt dem aldrig känna sig ensamma."

Slutligen, förklarar han den tredje och sista uppmaningen, ”att tjäna". Påven sa: "Att missionera betyder en personlig vittnesbörd om Guds kärlek, det är att övervinna vår själviskhet, det är att tjäna genom att böja sig ned för att tvätta fötterna på våra bröder, som Jesus gjorde.”

I den avslutande delen av sin predikan, påpekade påven Franciskus att: "Om ni följer dessa tre idéer, kommer ni att uppleva att den som evangeliserar blir evangeliserad, den som delar trons glädje tar emot glädje." "Kära unga vänner, när ni nu återvänder till era hem, var inte rädda för att vara generösa med Kristus genom att vittna om hans evangelium. I den första läsningen, när Gud sänder ut profeten Jeremia, ger han honom makten att " rycka upp och vräka omkull, förstöra och bryta ner, bygga upp och plantera." (Jeremia 1:10). Det är det samma för er".

Påvens sista appell var "att föra vidare evangeliet" som är "att föra Guds kraft vidare att rycka upp och vräka omkull ondska och våld; att förstöra och bryta ner själviskhetens, intoleransens och hatets barriärer, för att bygga en ny värld." Som under tidigare tal och predikningar, avslutade påven med ett uppmuntrande budskap om tro och hopp: "Jesus Kristus räknar med er! Kyrkan räknar med er! Påven räknar med er!" Hans avslutande ord riktades till Maria: "Jesu Moder och vår Moder" - sa han och åberopade hennes beskydd - "Må Maria alltid följa er med hennes ömhet: ’Gå och gör alla folk till lärjungar’"!
Dela

Vilka är vi? Tider och program Skriv till redaktionen Vatikanradions produktion Länkar Andra språk Heliga Stolen Vatikanstaten Påveceremonier
Innehållet på sidan är under copyright ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Reklam