Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Bažnyčia  >  2013-07-30 12:40:53
A+ A- print this pageMirė kardinolas ToniniItalijoje šeštadienį mirė kardinolas Ersilio Tonini, socialinių komunikacijų ekspertas, vienas iš televizinės katechezės pradininkų Italijoje. Kardinolui, Ravennos arkivyskupui emeritui, liepos 20 dieną sukako 99 metai. Nepaisant amžiaus, kardinolas Tonini buvo iki galo žvalus ir nors jau kelerius metus nesirodė ekrane ir nebekomentavo visuomeninio gyvenimo įvykių, per savo gimtadienį replikavo į šių laikų žurnalistikos padėtį: „Spaudos pasaulis dar vis nesupranta savo uždavinio, nes tikrasis žurnalistikos vaidmuo yra stebėti dabartinę tikrovę nūdienos žmonių akimis. Žurnalistika yra arba pranašas, arba niekas“.

Ravenos arkivyskupas Lorenzo Ghizzoni, pranešdamas apie kardinolo Tonini mirtį pažymėjo, kad velionis buvo iki galo tikėjimą išgyvenantis žmogus, pastoviai drąsinęs arti esančiuosius visuomet pasitikėti Dievu.

Ką tik iš Apaštališkosios kelionės sugrįžęs Šventasis Tėvas per savo valstybės sekretorių pasiųstoje telegramoje pareiškė užuojautą Ravenos arkivyskupui. Šventasis Tėvas meldžia Dievo suteikti amžinąjį atilsį uoliam ir dosniam ganytojui. Su žavesiu prisimenu vaisingą ir įvairialypę apaštališkąją kunigo, vyskupo ir arkivyskupo veiklą skelbiant Kristų mūsų laikų žmonėms paprastai, tačiau iškalbiai, autentišku ir nuosekliu gyvenimo liudijimu.

Kardinolas Ersilio Tonini gimė 1914 metais šiaurės Italijos Centrovera di Sangiorgio Piacentino vietovėje, buvo įšventintas kunigu 1937 metais, kurį laiką dėstė, buvo katalikų akademinio jaunimo kapelionas ir vietinės vyskupijos laikraščio redaktorius. Paskirtas Piacenzos kunigų seminarijos rektoriumi šias pareigas ėjo neilgai, nes popiežius Paulius VI 1969 metais jį paskyrė Macerata ir Tolentino vyskupijos vyskupu. 1975 metais jis paskiriamas Ravenna arkivyskupijos ir Cervia vyskupijos, kurios paskui buvo sujungtos ordinaru. Be ganytojo pareigų monsinjoras Tonini pirmininkavo katalikų dienraščio Avvenire leidėjų tarybai, sėkmingai atnaujindamas didžiausio tiražo dienraštį Italijoje.

Arkivyskupas sukėlė nuostabą, kai išsikėlęs iš prabangių arkivyskupo rūmų, juos užleido gydomiems nuo narkotikų, o pats įsikūrė Šv. Teresės ligoninėje prie sunkiai segančiųjų palatos. Vėliau įsteigė arkivyskupijos solidarumo centrą buvusiems narkomanams, atgaivino arkivyskupijos kunigų seminariją, savaitraštį ir radijo programą. Tonini žadino žmonių sąžines jautriai reaguodamas į kartais tragiškas neteisingumo ir vertybių nepaisymo situacijas tiek Italijoje, tiek kitur pasaulyje, paryškindamas Bažnyčios prioritetus ir tuo sukeldamas visuomenės dėmesį ypač viešuose debatuose per televiziją. Tonini praplėtė Caritas veiklos lauką savo arkivyskupijoje, steigdamas savanorių tarnybą labiausiai atstumtų žmonių globai – seneliams, neįgaliesiems, kaliniams, alkoholikams.

1988 metais arkivyskupas pradėjo kampaniją „Vieną karvę vienam indėnui“ siekdamas padėti Brazilijos Roraima vyskupijos čiabuviams. Aukų rinkimo tikslas buvo sudaryti sąlygas Yanomani indėnų genčiai įsigyti galvijų, kad galėtų išsaugoti savo tradicines žemes. Mat pagal Brazilijos įstatymą, negalima nusavinti genčių žemių, kuriose yra jų ganyklos. Sužinojęs apie solidarumo akciją pirmasis prie jos prisidėjo popiežius Jonas Paulius II.

1991 metais dar kaip arkivyskupas buvo popiežiaus Jono Pauliaus II paskirtas Romos kurijos gavėnios rekolekcijų vadovu, o 1994 metais pakeltas kardinolu. Taip pat 1991 metais Tonini su žinomu italų žurnalistu Enzo Biaggi vedė populiarią televizijos laidą „10 Įsakymų“, kuri dar šiandien pripažįstama kaip modernios televizinės katechezės pavyzdys.

Mirus kardinolui Ersilio Tonini, Kardinolo kolegiją sudaro 202 kardinolai. (Vatikano radijas)
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising