Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Bažnyčia  >  2013-07-30 12:38:42
A+ A- print this pageA+A Mons. Jonas Gedvila (1922-1946-2013)2013 m. liepos mėn. 29 d., likus tik keturioms dienoms iki 91 m. amžiaus, Telšių ligoninėje mirė Telšių šv. Antano Paduviečio Katedros rezidentas mons. jubil. Jonas Gedvila.

Velionis gimė 1922 m. rugpjūčio mėn. 3 d. Maldenių km. Joniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijoje. Mokėsi Maldenių pradžios mokykloje ir Joniškio gimnazijoje, kurią 1941 m. baigęs, lankė Kauno Jėzuitų gimnazijoje įsteigtus kursus vokiečių k. mokytojams. Juos sėkmingai baigęs, dėstė vokiečių kalbą. Žagarės progimnazijoje. Po metų įstojo į Telšių kunigų seminariją. 1946 m. sovietinė valdžia seminariją uždarė, tačiau paskutinio kurso auklėtiniams, jau įšventintiems diakonais, seminarijos vadovybė nurodė baigti studijas savarankiškai. 1946 m. spalio mėn. 5 d. išlaikius egzaminus ir atlikus rekolekcijas, Vyskupas Pranciškus Ramanauskas Telšių Katedroje 1946 m. spalio mėn. 13 d. diakoną Joną Gedvilą įšventino kunigu.

Telšių Vyskupo pasiųstas kun. Jonas Gedvila dirbo Mažeikių, Plungės, Klaipėdos Kristaus Karaliaus parapijų vikaru, Klaipėdos Kristaus Karaliaus parapijos klebonu. 1953 m. kovo mėn. 5 d. už „antitarybinę veiklą“ buvo areštuotas ir įkalintas lageryje, iš kurio 1956 m. buvo išleistas. Grįžęs klebonavo Adakavo, Žygaičių, Šilutės, Rietavo, Mažeikių, Klaipėdos Švč. Mergelės Marijos, Taikos Karalienės parapijose.

1990.11.15 popiežius Jonas Paulius II suteikė kun. Jonui Gedvilai Monsinjoro titulą.

2002 m. rugpjūčio mėn. 21 d. iš klebono ir dekano pareigų atleistas ir paskirtas Telšių kunigų seminarijos konfesarijumi, dvasiniu patarėju ir Telšių katedros rezidentu.

Gedulingos šv. Mišios antradienį Telšių katedroje. Laidotuvių šv. Mišios aukojamos trečiadienį 15 val. Klaipėdos Švč. M. Marijos, Taikos Karalienės, bažnyčioje. Kūnas laidojamas tos bažnyčios šventoriuje.

Telšių vyskupijos kurija
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising