Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Bažnyčia  >  2013-08-01 17:00:31
A+ A- print this pageAsyžiuje švenčiami Porciunkulės atlaidaiRugpjūčio 1 ir 2 dienomis Asyžiuje iškilmingai minima Švenčiausiosios Mergelės Marijos Angelų Karalienės iškilmė ir švenčiami Porciunkulės atlaidai. Ši tradicija, ilgainiui pasiekusi visą katalikų pasaulį, gimė tryliktojo amžiaus pradžioje, kartu su šv. Pranciškaus Asyžiečio įkurta vienuolija ir jo pradėtu pranciškoniška dvasingumu.

Mažą koplytėlę, dedikuotą Švenčiausiajai Mergelei Marijai Angelų Karalienei, stovėjusią šalie kelio, Asyžiaus miesto papėdėje, 1209 m. savo rankomis atstatė ir atnaujino šv. Pranciškus. Ši vieta, dar prieš Asyžiaus vienuolynų pastatymą, buvo pirmasis pranciškonybės centras. 1216 m. šv. Pranciškus iš popiežiaus Honorijaus III išprašė malonę, kad tikintieji, lankydami šv. Pranciškaus rankomis atstatytą Porciunkulės bažnytėlę pelnytų visuotinius atlaidus. Vėliau toje vietoje, kur stovėjo Porciunkulės koplyčia, buvo pastatyta didelė Marijos Angelų Karalienės bazilika, kuri tiesiog apgaubė mažą koplyčią.

Iš pradžių rugpjūčio 2-osios visuotinių atlaidų privilegija buvo suteikta tik piligrimams tą dieną apsilankantiems pačioje Porciunkulės koplyčioje. Vėliau ši privilegija buvo suteikta visoms pranciškonų bažnyčioms, o 1967 m. popiežius Paulius VI nustatė, kad Porciunkulės visuotinius atlaidus galima pelnyti kiekvienoje pasaulio bažnyčioje, nuo Marijos Angelų Karalienės šventės pirmųjų iki antrųjų mišparų, tai yra nuo rugpjūčio 1-osios vakaro iki rugpjūčio 2-osios vakaro, įprastinėmis Bažnyčios nustatytomis sąlygomis: esant Dievo malonės būsenoje, tai yra nenusidėjus sunkia nuodėme, o jei reikia – atlikus išpažintį, priimti Komuniją ir melstis už Popiežių ir Bažnyčią.

Pačiame Asyžiuje šiemetinę Porciunkulės atlaidų šventę ketvirtadienio rytą aukotomis Mišiomis pradėjo naujasis Mažesniųjų brolių ordino generalinis ministras br. Michael Perry OFM, pranciškonų vadovu išrinktas šių metų gegužės mėnesį ir šiame poste pakeitęs br. José Rodriguezą Carballo, kuris buvo paskirtas vyskupu ir Šventojo Sosto vienuolijų kongregacijos sekretoriumi. Pirmiesiems mišparams vadovavo Asyžiaus vyskupas Domenico Sorrentino. Jis taip pat ir užbaigs šiemetinę Porciunkulės šventę, penktadienio vakarą vadovaudamas antriesiems mišparams ir aukodamas Mišias. Kaip kasmet Asyžiuje vykstančių iškilmių programoje taip pat įvairūs kultūriniai renginiai, tarp kurių – filosofo Massimo Cacciari paskaita apie šv. Pranciškų ir jo prašymu įvestą šventę. Penktadienį į Marijos Angelų Karalienės baziliką ateis šia proga organizuojamų, įvairiose Italijos vietose prasidedančių, piligrimių žygių dalyviai. (Vatikano radijas)
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising