Hlavná stránkaVatikánsky rozhlas
Vatikánsky rozhlas   
Iné jazyky  

     Home > Politika  >  2013-08-23 14:40:01
A+ A- print this pageEurópsky pamätný deň obetí totalitných režimovSlovinsko, 23. augusta 2013 – Pri príležitosti dnešného Európskeho pamätného dňa obetí totalitných režimov sa v Ľubľane konalo spomienkové podujatie za účasti zástupcov diplomatického zboru, medzi ktorými bola aj slovenská veľvyslankyňa v Slovinsku Marianna Oravcová. Zástupca Svätej stolice, apoštolský nuncius v Slovinsku Mons. Juliusz Janusz predsedal v ľubľanskej katedrále sláveniu eucharistie, pri ktorej sa v homílii zameral na potrebu historickej pamäte spojenej s otvorenosťou, založenou na svetle viery, ktorá je východiskom k zmiereniu. Citoval pri tom pápeža Františka spolu s jeho predchodcom Benediktom XVI. z encykliky Lumen fidei (Svetlo viery): „Viera zjavuje, aké pevné môžu byť putá medzi ľuďmi, keď je uprostred nich prítomný Boh (LF 50).

Mons. Janusz poukázal na to, že „totalitné systémy preto zlyhali v konaní dobra, lebo popreli existenciu Boha a pokúsili sa Boha nahradiť svojou ideológiou a predpismi.Ďalej upresnil, že „týmto nechceme poprieť hodnotu úsilia ľudí, ktorí pracujú pre druhých, pomáhajú chudobným, bojujú za spravodlivosť a pokoj, za rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, hoci ešte nedokážu veriť v Boha. Spomenutá encyklika Lumen fidei to vysvetľuje nasledovne: «Pretože viera má charakter cesty, týka sa aj životov tých ľudí, ktorí hoci nie sú veriaci, predsa však túžia veriť a neprestávajú hľadať... Každý, kto sa vydá cestou konania dobra pre druhých, už sa približuje k Bohu a jeho pomoc ho už podopiera, pretože charakteristikou Božieho svetla je rozjasňovať náš zrak, kedykoľvek kráčame smerom k plnosti lásky» (LF 35).

Ako ukážku toho, že pri premene zranených vzťahov Božia milosť prevyšuje ľudské snaženie, nuncius pripomenul historický moment zmierenia medzi Poľskom a Nemeckom: „Po Druhej svetovej vojne nás komunistický režim v Poľsku učil nenávidieť Nemcov bez možnosti normálnej cesty k zmiereniu. V tejto situácii poľskí biskupi, medzi nimi kardinál Wojtyla, budúci pápež Ján Pavol II., pri príprave na 1000-ročie poľského prijatia kresťanstva v roku 1966, napísali list nemeckým biskupom. V tomto liste ich pozvali pracovať na zmierení a vyslovili slávne slová: „Odpúšťame a prosíme o odpustenie.“ Tieto slová boli považované za vlastizradu a Cirkev bola obvinená zo zodpovednosti za vojnové zločiny. No tento čin poľských biskupov bol prorockým znamením, ktoré za niekoľko rokov vytvorilo atmosféru dôvery a vôle k zmiereniu.“

Po skončení omše nasledoval spomienkový akt, pri ktorom predniesla príhovor slovenská veľvyslankyňa v Slovinsku Marianna Oravcová. Vyzvala k
„udržiavaniu pamiatky obetí a nasledovaniu tých hodnôt, ktoré chránia ľudstvo od totalitného vybočenia.“ Upozornila tiež na nebezpečenstvo, že anonymita a izolácia, do ktorej minulé totalitné režimy vháňali svoje obete, by sa mohli preniesť aj do ďalšieho storočia. -jb-


(Na fotografiách z podujatia sú slovenská veľvyslankyňa v Slovinsku Marianna Oravcová a apoštolský nuncius v Slovinsku Mons. Juliusz Janusz spolu s koncelebrantmi)
Zdieľať


Kto sme Frekvencie Čas vysielania Napíšte nám Produkcia RV Linky Iné jazyky Svätá stolica Mestský štát Vatikán Pápežské slávnosti
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising