HemsidaVatikanradion
Vatikanradion   
more languages  

     Hemsida > Rättvisa och fred >  2013-08-23 11:36:02
A+ A- Skriv utKriget i Syrien. Msgr. Tomasi: Ja till dialog, nej till väpnat ingripande(23.08.2013)Krisen i Syrien blir allt värre och hotar att öka efter de upprörande bilderna av döden som kommit från landet. Man tror att kemiska vapen har använts mot civila, däribland kvinnor och barn. Alltfler civila flyr från Syrien och det leder till ytterligare svårigheter. Vatikanradion har talat med den Heliga Stolens ständige observatör vid FN i Genève Msgr. Silvano Maria Tomasi som sa:

Världssamfundet oroar sig rätteligen för den senaste utvecklingen i Syrien, som har orsakat många tiotals dödsfall. Det första tycker jag är att uppmärksamma det som påven har understrukit, och det är att våld inte leder till någon lösning. Så man behöver alltså inleda en dialog för att komma till Genève 2, där representanterna från de olika delarna av det syriska samhället kan vara närvarande och där uttrycka sina ståndpunkter och tillsammans skapa en slags övergångsregering. För att uppnå detta kan man inte sätta villkor som gör detta initiativ omöjligt, som att utesluta den ena eller den andra inblandade gruppen. Jag anser att denna insats är absolut nödvändig för att få slut på våldet. Man måste också sluta att sända vapen till både oppositionen och regeringen. Man skapar sannerligen inte fred genom att föra in mer vapen till detta folk. Jag anser sedan, att för att uppnå en rättvis lösning måste man undvika ensidig tolkning av Syriens verklighet i synnerhet och av Mellanöstern i allmänhet. Jag har fått intrycket av att pressen och de stora mediainstitutionerna inte belyser alla aspekter som skapar denna våldssituation och fortsättningen på konflikten. Vi har sett i Egypten, när det gäller det Muslimska brödraskapet, där urskillningslöst stöd till parter har lett till mer våld. Det finns uppenbara intressen: de som vill ha en sunnitisk regering i Syrien och de som vill behålla inflytande från alla minoriteter. Man måste alltså utgå från medborgarnas koncept och respektera varje medborgare som en medborgare i landet och sedan låta de religiösa, etniska och politiska identiteterna utveckla en dialog.

Man talar nu om kemiska vapenattacker i Syrien, även om regeringen i Damaskus kategoriskt förnekar det..Msgr. Tomasi svarade:

Man bör inte påskynda en bedömning utan att ha nog med bevis. Världssamfundet, genom FN:s observatörer som är i Syrien, kan belysa denna nya tragedi. Man kan inte, enligt mig, genast utgå från en förutfattad mening genom att säga att den ena eller den andra är ansvarig. Vi måste klargöra faktum, även för att man i regeringen i Damaskus vet att de är anklagade och denna typ av tragedi behöver de inte nu. Liksom vad gäller utredningen av ett mord, måste man fråga sig: vem kan verkligen intressera sig för denna typ av omänskliga brott?

Det finns de som talar om väpnat ingripande om det nu vore en kemisk vapenattack... Msgr. Tomasi svarade:

Erfarenheten av liknande insatser i Mellanöstern, i Irak och i Afganistan visar att väpnade ingripanden inte leder till något konstruktivt resultat. Principen gäller fortfarande: med krig förlorar man allt.
Dela

Vilka är vi? Tider och program Skriv till redaktionen Vatikanradions produktion Länkar Andra språk Heliga Stolen Vatikanstaten Påveceremonier
Innehållet på sidan är under copyright ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Reklam