Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Bažnyčia  >  2013-08-27 16:42:08
A+ A- print this pageMalda už taiką Sirijoje ir už pagrobtą kunigąPietvakarių Sirijos Der Mar Musa vietovėje, šv. Mozės Etiopo vienuolyne, antradienį buvo meldžiamasi už taiką šalyje ir prieš mėnesį pagrobtą italą jėzuitą kun. Paolo Dall‘Oglio. Der Mar Musa sirų katalikų apeigų vienuolių bendruomenę 1982 m. įkūrė italas jėzuitas. Iki karinio konflikto Sirijos viduje pradžios, šv. Mozės Etiopo vienuolynas buvo svarbus ekumenizmo ir tarpreliginio krikščionių ir musulmonų bendradarbiavimo centras.

Vienas bendruomenės vienuolių, brolis Jihad Youssef, telefonu kalbėdamas su mūsų kolegomis iš itališkosios Vatikano radijo redakcijos, sakė, kad anksčiau šią dieną šv. Mozės Etiopo vienuolyne būdavo didelė šventė. Bendruomenė palaikydavo ryšius su gretimo Nabeko miesto sirų katalikų ir graikų katalikų parapijomis, į jų vienuolyną atkeliaudavo taip pat šimtai piligrimų. Dabar to nėra. Der Mar Musa vienuolyno bendruomenė – tai tik keli vienuoliai. Tačiau ir likę tik keliese jie meldžiasi už taiką šalyje ir ypač už savo bendruomenės įkūrėją t. Paolo Dall‘Oglio, apie kurį jau mėnuo neturima jokių žinių.

Šią dieną mes meldžiamės, medituojame ir pasninkaujame, prašome šv. Mozės ir visų šventųjų globos, taip pat Abraomo, kuris yra mūsų pašaukimo į visų tikinčiųjų dialogą užtarėjas, kad jie būtų solidarūs su mūsų tėvu Pauliumi, kuris šiandien negali švęsti Eucharistijos, negali skaityti Dievo Žodžio, o gali tik melstis savo širdyje. Mes prašome, kad visi katalikai ir nekatalikai, visi krikščionys ir nekrikščionys melstųsi už taiką Sirijoje ir visur pasaulyje, kur vyksta konfliktai, kur neteisybė, bet ypač už mūsų brangų ir mylimą tėvą Paulių.

Brolis Jihad Youssef sakė, kad jų bendruomenę sujaudino popiežiaus Pranciškaus žodžiai kai jis, švenčiant šv. Ignaco Lojolos šventę, paminėjo be žinios dingusį jėzuitą. Nuo to laiko nėra jokių žinių. Nežinia ar jis gyvas ar mirę. Tačiau mes gyvename viltimi ir negalime jos atsisakyti. Mes vienijamės su Petro Įpėdiniu, - sakė siras vienuolis, - vienijamės su visais apaštalų įpėdiniais, su visais katalikais, ortodoksais, visais kas sakosi esą krikščionys ir visais kurie tiki į Dievą. Vienijamės šiame bendrystės tinkle, kuris vadinasi šventųjų bendravimas, - sakė brolis Jihad Youssef. (Vatikano radijas)
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising