ՍկզբնաէջըՎատիկանի Ձայնասփիւռ
Վատիկանի Ձայնասփիւռ   
Այլ Լեզուներ  

     Սկզբնաէջը > Եկեղեցի  >  2013-08-28 11:15:10
A+ A- Տպէ` ԷջըՀամա-ափրիկեան 7-րդ Գիտաժողովը Պենինի Մէջ։26-31 օգոստոս Պենինի մէջ տեղի կ՛ունենայ ''Խարիզմադիկ Կաթողիկէ Վերանորոգումի'' Համա-ափրիկեան 7-րդ գիտաժողովը, որուն խորհրդածութեան նիւթն է. ''հաշտութիւնը, արդարութիւնը եւ խաղաղութիւնը Ս. Հոգւոյ զօրութեամբ''։
Ժողովականները բացի իրենց անձնական փորձառութիւններն ու ապրումները ներկայացնելէ իրենց խորհրդածութիւնները պիտի կեդրոնացնեն մասնաւորապէս հետեւեալ նիւթերու վրայ.
- ''խաղաղութիւն ու համակեցութիւն սիրոյ մէջ'' յատկապէս ափրիկեան ցամաքամասէն ներս։
- 28 օգոստոսին նիւթերն են` ''Ամենասուրբ հաղորդութիւնը որպէս հիմ միութեան հաշտութեան'' եւ ''Հասարակաց բարիքին լաւ մատակարարութիւնը ազդակ բարգաւաճումի, արդարութեան ու խաղաղութեան''։
- Հինգշաբթի 29 օգոստոսին ժողովականները պիտի խորհրդծեն ''ուսումնաժողովներու բերած սատարին` խաղաղութեան հաստատման զարգացումի ծիրէն ներս'' մինչ յետ միջօրէին պիտի կատարուին ''նոր աւետարանութեան արշաւներ'' խորագրով հանդիպումներ։
- Վերջընթեր օրուայ զրոյցը պիտի կեդրոնանայ ''Ընտանիքի եւ նոր սերունդի'' մասին որպէս ''յոյս արդարութեան եւ խաղաղութեան''։ Ի վերջոյ 31 օգոստոսին գիտաժողովը պիտի եզրափակուի հանդիսաւոր սուրբ պատարագի արարողութեամբ։
Հետեւեք


Մեր Մասին Հաղորդումներու Օրակարգ Գրէ' խմբագրութեան Ռատիովատիկանի Արտադրութիւն Կապեր Ուրիշ Լեզուներ Սուրբ Աթոռը Վատիկան քաղաք Քահանայապետական Ծիսակատարութիւններ
Կայքէջի Բոլոր Պարունակութիւնը Հեղինակային Իրաւունքով Պաշտպանուած է ©. Ծրագրաւորող / Վարկ / Օրինական Պայմաններ / Գովազդ