HemsidaVatikanradion
Vatikanradion   
more languages  

     Hemsida > Rättvisa och fred >  2013-08-28 13:30:53
A+ A- Skriv utUSA: Ärkebiskopen av Washington D.C. minns pastor Martin Luther Kings historiska tal "I have a dream” 50 år senare(28.08.2013) Den 28 augusti är det 50-årsdagen av Martin Luther Kings tal "I Have a Dream" och hans dröm "lever fortfarande fem decennier senare." Ärkebiskopen av Washington, kardinal Donald William Wuerl minns pastor Kings berömda tal och betonar hur den katolska kyrkan i USA motarbetar rasism och främjar social rättvisa. "Den majestätiska statyn av King på hans nya minnesmärke i Washington påminner oss om hans prestation att föra vår nation till en större medvetenhet om alla människors lika värde inför Gud. Hans dröm, med djupa rötter i bön och den heliga Skrift, fortsätter att utmana oss att se varandra som bröder och systrar, barn av samma kärleksfulla Gud" skriver Kardinal Wuerl i en artikel publicerad av The National Catholic Reporter.


"Stående bredvid honom vid The Lincoln Memorial" erinrade Kardinal Wuerl, "var min företrädare som ärkebiskop av Washington, ärkebiskop Patrick O'Boyle, som framförde bönen ’att frihetens ideal, som välsignas både av vår religiösa tro och av vårt demokratiska arv, kommer att råda i vårt land.’ O'Boyle uppmuntrade lokala katolska grupper, församlingar och universitet att delta i marschen den 28 augusti 1963 och att ’erbjuda gästfrihet till demonstranter från andra städer, och att marschera med sina herdar, och uppvisa banderoller med namnen på deras församlingar eller organisationer.’"


"Vi hedrar hans och O'Boyles arv genom att fortsätta deras arbete. Idag sker detta arbeta också i form av att skapa utbildningsmöjligheter för alla barn, men särskilt för dem som annars skulle förpassas till skolor som alltför ofta betecknas som "misslyckade", sa Washingtons ärkebiskop. De 96 katolska skolorna i ärkestiftet av Washington D.C. tjänar nästan 30,000 barn i landets huvudstad och delstaten Maryland. Många av dessa elever är från etniska minoriteter och inte katoliker. "För det kommande läsåret 2013-14 har ärkestiftet tilldelat $ 5,5 miljoner i undervisningsbistånd, som har mer än sexdubblats under de senaste åren" tillade Kardinal Wuerl.

Pastor Kings rörande ord skulle bli ihågkomna som ett av de mest berömda och inflytelserika talen i amerikansk historia. Han framförde sitt tal på trappan till The Lincoln Memorial inför mer över 200,000 personer som hade samlats för "The Great March" i Washington DC. Martin Luther King talade om medborgarrättsrörelsen och om den pågående kampen för jämställdhet. Men det var hans hoppfulla och optimistiska ord om framtiden som skulle eka genom historien.

Pastor King sa: "I have a dream… Jag har en dröm om att denna nation en dag kommer att resa sig och leva ut den verkliga innebörden av sin trosbekännelse: Vi håller dessa sanningar som självklara: Att alla män är skapade lika". "Jag har en dröm om att mina fyra små barn en dag ska leva i en nation där de inte döms efter färgen på sin hud utan efter innehållet av sin karaktär." ”Med denna tro kommer vi att kunna förvandla den skrällande disharmonin i vår nation till en vacker symfoni av broderskap. Med denna tro kommer vi att kunna arbeta tillsammans, att be tillsammans, att kämpa tillsammans, att gå i fängelse tillsammans, stå upp för friheten tillsammans, i vetskapen om att vi en dag kommer att vara fria." "När vi låter friheten ringa ut, när vi låter den ringa ut från varje by och varje ort, från varje stat och varje stad, kan vi påskynda den dag då alla Guds barn, svarta och vita, judar och hedningar, protestanter och katoliker, kommer att kunna hålla händer och sjunga den gamla Negro-spiritual sången: "Free at last! Äntligen fria! Tack gode Gud, att vi äntligen är fria! '"

Formellt känd som "Marschen mot Washington för arbete och frihet" den 28 augusti 1963, arrangerades händelsen för att uppmärksamma den fortsatta rasdiskrimineringen i USA och att förespråka om statligt stöd för att förbättra den svarta arbetslösheten. Organisatörerna mötte även president John F. Kennedy i det Ovala rummet i Vita Huset för att diskutera syftet med evenemanget.
Dela

Vilka är vi? Tider och program Skriv till redaktionen Vatikanradions produktion Länkar Andra språk Heliga Stolen Vatikanstaten Påveceremonier
Innehållet på sidan är under copyright ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Reklam