HemsidaVatikanradion
Vatikanradion   
more languages  

     Hemsida > Rättvisa och fred >  2013-08-29 12:35:11
A+ A- Skriv utPatriarken Sako: kristna flyr inte från Irak(29.08.2013)"Hjälp de kristna byarna i norra Irak." Det är vädjade patriarken av den kaldeiska kyrkan Mar Rapheal Luis Sako I om under sitt pastorala besök i det enade stiftet Zakho och Emmadea den 15 till 23 augusti. Nyhetsbyrån AsiaNews berättar att det finns 40 byar och städer som genomgår en dramatisk krissituation på grund av våldet mellan shiiter och sunniter i Irak och den syriska konflikten. Många byar har inte tillgång till vatten, el och att hitta sjukhus eller kliniker är nästan omöjligt. Dessa byar är i stort behov av hjälp, sa patriarken som uppmanar alla välgörare, från alla stift och kaldeiska kyrkor att hjälpa den kristna befolkningen, eftersom deras närvaro är mycket viktig.

Under de senaste månaderna har stiftet Mosul, Kirkuk, Zackho, Emmadea och Erbil levt nära dramat av konflikten mellan sunni- och shiamuslimer i Syrien. Och kampen mellan staten och kommunerna kring kontrollen av oljetillgångar och islamiska extremisters attacker mot befolkningen och som även innefattar den kristna. Under dessa år har hundratals familjer flytt från landet och funnit tillflykt i väst ller i andra länder i Mellanöstern. Mång tusentals syrisk-kurdiska muslimer har flytt till det irakiska Kurdistan. I ett pastoralbrev till alla kristna i norra Irak understryker den kaldeiske patriarken Sako vikten av de kristnas närvaro och bjuder in folket att stå emot och inte fly. ”De kristna i Kurdistan", skriver han, "är inhemska folk och har rötter så djupa att de inte kan dras upp, de finns där sedan tvåtusen år. Många av dem har uppoffrat sig att leva ett liv tillsammans med sina muslimska bröder för frihetens, värdighetens och samlevnadens skull”. För patriarken Sako är de kristna en grundläggande ingrediens för att behålla den kulturella och religiösa pluralismen som sedan sekler karakteriserar Irak, som är den första civilisationens vagga och de första stiftens vagga.

Jag ber er, fortsätter han, att aktivt delta i alla delar i samhällslivet, som det kulturella, politiska och sociala”. Han talar med sorg om den stora utflyttningen av den kristna befolkningen, som minskats från en miljon till fyrahundra tusen på ett decennium. ”Sälj inte era hus och marker. Det är ett arv från era fäder. Ni måste för alltid behålla er mark i stället för att bli emigranter och utländska flyktingar”. Patriarken nämnde till exempel byn Akras historia. ”Vid besöket i Mosul", berättar han, träffade jag trettiofem familjer från Akra som hade flyttat till Duhok och köpte en by som heter ”Romtha” där de byggde sina hus, en kyrka, en samlingssal, en skola och började odla markerna”. ”var inte rädda för svårigheter, avslutar patriarken, för de förnyar er närvaro och upphöjer den."
Dela

Vilka är vi? Tider och program Skriv till redaktionen Vatikanradions produktion Länkar Andra språk Heliga Stolen Vatikanstaten Påveceremonier
Innehållet på sidan är under copyright ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Reklam