Hlavná stránkaVatikánsky rozhlas
Vatikánsky rozhlas   
Iné jazyky  

     Home > Cirkev >  2013-09-05 12:26:47
A+ A- print this pageP. Peter Dufka SJ: Nový začiatokRealAudioMP3 Ešte mám v živej pamäti dlhé hodiny strávené v komornom orchestri počas štúdia na konzervatóriu. Na stene miestnosti, v ktorej sme cvičili, bol tento nápis: „Talent je odvaha začať vždy znova“. Priznám sa, že som ho vtedy nechápal, pretože moja predstava o talente sa stotožňovala s virtuóznym výkonom veľkého umelca. Obsahu tejto vety som porozumel až vtedy, keď som bol svedkom, ako sa pripravoval na koncert Václav Hudeček, vynikajúci český huslista, ktorý v tom čase koncertoval na Slovensku.
Začal dlhými, vydržovanými tónmi a jednoduchými stupnicami. Táto rozcvička sa podobala hre žiaka na ľudovej škole umenia. Postupne však jednotlivé úseky a stupnice zrýchľoval. Až po tom jednoduchom cvičení pristúpil k náročným úsekom skladby, ktorú mal interpretovať. Prekvapilo ma, že ani veľkí interpretační umelci nezanedbávajú tento typ rozcvičky. Štúdium hry na nástroji má charakter každodennej vernosti jednoduchým cvičeniam, ktoré zo žiaka robia učiteľa a z priemerného hudobníka majstra. Talent sa totiž nerozvinie inak, len každodennou trpezlivou hrou zdanlivo zanedbateľných cvičení.

Podobný princíp neustáleho začiatku platí v i spiritualite. Tu si človek nikdy nemôže povedať, že patrí do kategórie pokročilých a základným duchovným úkonom či cvičeniam sa môže vyhnúť. Tieto by mali byť súčasťou jeho každodenného života. Nemôže ich jednoducho preskočiť.

Mesiac september sa spája so začiatkom nového školského roku a to je príležitosť k novému začiatku i v duchovnej oblasti. Nový začiatok by mal mať podobu drobných úkonov, ktoré však postupne nadobudnú pevné miesto v našom každodennom živote. Skúsme si všimnúť tri podstatné oblasti, ktoré by sme nemali stratiť zo zreteľa.

1. Prvou z nich je náš vzťah k Bohu. Väčšina dnešných ľudí sa sťažuje, že na prehĺbenie tohto vzťahu im pri plnení každodenných povinností jednoducho nezostáva čas. Theodor Bovet ponúka niekoľko drobných, časovo nenáročných úkonov, ktoré umožnia i počas náročného dňa nestratiť kontakt s Bohom. Hovorí:
- Nájdi si denne pár krátkych chvíľ na to, aby si pobudol v úplnej tichosti. Pokús sa citlivo vnímať, čo ti našepkáva tvoj rozum i srdce.
- Hovor s Bohom jednoducho, prirodzene, rozpovedz mu všetko, čo máš na duši. Nepoužívaj komplikované slová, ale skôr jednoduchú reč srdca.
- Cvič sa v rozhovore s Bohom i pri svojej dennej práci. Môžeš privrieť na niekoľko sekúnd oči, nech si kdekoľvek a prežiť Božiu prítomnosť.
- Často si pripomínaj, že Boh je pri tebe.
- Modli sa v presvedčení, že tvoja modlitba bude vyslyšaná a pomôže tým, za ktorých sa modlíš.
- Často pros o múdrosť a silu dobre zvládnuť všetko, čo podnikáš.
- Pri každej modlitbe by si mal zistiť, že si pripravený prijať Božiu vôľu, nech by mala akúkoľvek podobu.
- Krátka prosba za tých, ktorí ťa nemajú radi, ti prinesie mimoriadny pokoj a silu.
- Hovor s Bohom tak, akoby v podobe osoby stál priamo pri tebe, akoby práve vstúpil do izby a povedal: „Čo chceš, aby som pre teba urobil?“

2. Druhou oblasťou, ktorú by sme si mali počas dňa strážiť, je náš vzťah k nám samotným. Nejde o akési egoistické zameranie na seba, ale skôr o istý druh vyladenia nášho vnútra, ktoré prispieva k ľahšiemu prekonávaniu ťažkostí i každodenných problémov a celkom isto ovplyvní náš vzťah k okoliu. Ide o viacero návykov, ktoré sú ľahko dostupné a ktorých osvojenie môže podstatne prispieť k pokojnému prežívaniu života.
Jedným z nich je spánok. Najmenej hodinu pred spánkom by sme nemali riešiť žiadne problémy a ťažkosti. Toto isto prispeje k jeho pokojnému priebehu. Rekapitulácia dňa, v ktorej si všimneme pozitívne skutočnosti a ešte raz sa z nich potešíme, je istou formou večernej modlitby. Negatívne stopy napätia z nepríjemných vzťahov alebo z napínavého filmu sa často prenesú i do nasledujúceho dňa.
Veľmi ozdravujúco na našu psychiku pôsobí tzv. krátkodobá relaxácia. Ide o preladenie vnútra človeka napríklad prostredníctvom spevu či hmkania. Skúsení murári ju často praktizujú jednoduchým pískaním. Táto relaxácia môže mať charakter i krátkeho pohľadu na pokojnú prírodu alebo na pekný predmet či obraz. Dá sa z nich potešiť dokonca i tak, že si ich vybavíme v pamäti.
K nemálo dôležitým aspektom dobre prežitého dňa sú i
dobre nastavené priority, pri ktorých sa usilujeme zachovať činnosť v poradí potrebných, užitočných a príjemných vecí. Je dôležité vedieť ich rozlíšiť a mať silnú vôľu konať podľa nich.
Ku vzácnym prvkom všedných dní patrí udržiavanie priateľstva. Často je k nim potrebné len veľmi málo. Napríklad nezabudnúť na narodeniny, prijímať toho druhého i s jeho chybami, rešpektovať momenty krízy a neporovnávať ho s nikým iným atď.

3. Treťou oblasťou, ktorú by sme si mali počas dňa strážiť, je náš vzťah k okoliu. Pápež Ján XXIII. ho vyjadril vo svojom „ Desatore pokoja“, v ktorom sa však v krátkosti dotýka i dvoch predošlých vzťahov. Píše:
1. Len v dnešný deň sa budem snažiť prežiť deň bez toho, aby som chcel vyriešiť problémy svojho života naraz.
2. Len v dnešný deň budem čo najstarostlivejšie dbať na svoje vystupovanie, aby som sa choval dôstojne, nebudem nikoho kritizovať a už vôbec sa nebudem snažiť niekoho korigovať alebo naprávať... iba sám seba.
3. Len v dnešný deň budem šťastný v istote, že som stvorený pre šťastie... Nielen v budúcom, ale i na tomto svete.
4. Len v dnešný deň sa prispôsobím okolnostiam bez toho, aby sa okolnosti prispôsobili mojim želaniam.
5. Len v dnešný deň venujem desať minút zo svojho času dobrému čítaniu. Dobrá literatúra je pre duchovný život rovnako potrebná, ako je potrebná výživa pre telesný život.
6. Len v dnešný deň vykonám dobrý skutok a nikomu o tom nepoviem.
7. Len v dnešný deň vykonám niečo, čo sa mi vôbec nechce. A ak by som sa azda cítil urazený, dám si pozor, aby to nikto nespozoroval.
8. Len v dnešný deň si pripravím program. Možno ho presne nedodržím, ale predsa si ho určím. A budem sa chrániť pred dvoma chybami: pred chvatom a nerozhodnosťou.
9. Len v dnešný deň budem pevne veriť, že dobrotivá Božia prozreteľnosť sa o mňa stará, ako keby okrem mňa nik nebol na svete. Budem tomu veriť, i keby okolnosti svedčili o opaku.
10. Len v dnešný deň sa nebudem báť. A zvlášť sa nebudem báť veriť v dobrotu a radovať sa zo všetkého, čo je krásne.
Je mi dané konať dobro dvanásť hodín. Keby som si mal myslieť, že to mám konať celý život, pravdepodobne by mi to vzalo odvahu.

Milí priatelia, skúsme zakomponovať do nášho každodenného života niektoré z uvedených drobných návykov, ktoré celkom isto prispejú k prehĺbeniu nášho duchovného života a
môžu sa stať naším novým začiatkom.
Zdieľať


Kto sme Frekvencie Čas vysielania Napíšte nám Produkcia RV Linky Iné jazyky Svätá stolica Mestský štát Vatikán Pápežské slávnosti
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising