Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Bažnyčia  >  2013-09-02 15:20:06
A+ A- print this pageMilane aukotos Mišios kardinolo C. M. Martini atminimuiMilano katedroje sekmadienį aukotos Šv. Mišios minint pirmąsias kardinolo Carlo Maria Martini mirties metines. Kardinolas Martini buvo Milano arkivyskupu nuo 1979-ųjų iki 2002-ųjų metų.

Mišioms vadovavo dabartinis Milano arkivyskupas Angelo Scola, koncelebravo 3 kardinolai, 16 vyskupų bei 200 kunigų. Susirinkusi dešimties tūkstančių tikinčiųjų minia vos tilpo į Katedrą. Mišiose dalyvavo kardinolo sesuo ir kiti šeimos nariai.

Homilijoje kardinolas A. Scola paminėjo, kad „švęsti Eucharistiją pirmųjų metinių proga prisimenant pas Viešpatį iškeliavusį arkivyskupą Carlo Maria - tai proga padėkoti Dievui už gražiai vykdytą jo vyskupo tarnystę. Jo visus mylintis žvilgsnis ir toliau palaiko negęstančią viltį.

Pasak A. Scolos, kardinolas Martini „nepailstamai nešė tą patikimą viltį, kuri gimsta iš tvirto tikėjimo į Jėzaus Prisikėlimą. Gyvas kardinolo atminimas mums tampa kvietimu priimti, kaip sakė šv. Paulius, net ir per įvairius sielvartus, tą ramybę, kuri leidžia sužydėti kantrybei, išbandytai dorybei ir vilčiai”.

Komentuodamas kardinolo Martini pirmojo pastoracinio laiško „Dvasinė gyvenimo dimensija“ ištrauką A. Scola paminėjo, kad „joje kardinolas C.M. Martini apibūdina žmogų taip: „atvira slėpiniui, paradoksaliai besiveržianti į Absoliutą, nutolusi ir ištroškusi būtybė“.

„Atvirumas, veržlumas, nutolimas, ilgesys... Ar tai nėra veiksniai, leidžiantys tinkamai apibūdinti tą įtampą gyvenime gerąja prasme, kuri neramina kiekvieno asmens širdį ir padeda jam suvokti, kad jis nėra nutolęs nuo jokio kito žmogaus? Nėra tokio išskirtinio klausimo, kuris neramintų tik vieną žmogų ir kurio nekeltų visi kiti; „būties paribiai“ – pritaikant popiežiaus Pranciškaus pasakymą –visų pirma tai kiekvieno iš mūsų patirties ribos“. Kardinolas Scola pažymėjo, kad šis palydėjimas, perskaitytas iš naujo dabar, kardinolui C.M. Martini jau baigus jo žemiškos piligrimystės kelią, gerai atskleidžia jo asmenybės, gyvenimo liudijimo, pastoracinės veiklos, pilietinio užsidegimo esmę, nepailstamai bandant ieškoti atsakymų į klausimus, kurie neramina šiandieninį žmogų. Todėl jo asmenybės ir mokymo gilumas ir toliau išlieka iššūkiu šių dienų vyrams ir moterims.

Mišių pabaigoje kardinolas A. Scola ir koncelebrantų procesija aplankė koplyčią, kurioje palaidotas kardinolas C.M. Martini. Čia ilgokai meldėsi, o pabaigoje švęstu vandeniu apšlakstė antkapį. Kardinolo Carlo Maria Martini palaidojimo vieta per tuos metus buvo gausiai lankoma piligrimų. (Vatikano radijas)
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising