SākumlapaVatikāna Radio
Vatikāna Radio   
Citas valodas  

     Sākumlapa > Audiences un tikšanās  >  2013-09-04 15:12:20
A+ A- print this pageAr Kristu vienoti jaunieši ir milzīgs spēks un cerība pasaulei4. septembrī pāvests Francisks atsāka tradicionālās trešdienu tikšanās ar svētceļniekiem no daudzām valstīm. Šodienas vispārējā audience, kas notika Svētā Pētera laukumā, ir piecpadsmitā tikšanās pāvesta pontifikāta laikā. Francisks vadīja audiences no 27. marta līdz 26. jūnijam. Tajās piedalījušies vairāk nekā 825 tūkstoši ticīgo, apstiprina Pontifikālā prefektūra. Svētais tēvs vērsās pie klātesošajiem ar aicinājumu: „Šajā sestdienā kopīgi izdzīvosim speciālu gavēņa un lūgšanas par mieru Sīrijā, Tuvajos Austrumos un visās pasaulē dienu. Vēlreiz aicinu visu Baznīcu intensīvi izdzīvot šo dienu, un jau tagad vēlos pateikties citu reliģiju un konfesiju kristiešiem, kā arī visiem labas gribas cilvēkiem, kuri savās zemēs un savos veidos būs garīgi vienoti. Īpaši aicinu Romas diecēzes ticīgos un svētceļniekus piedalīties pasākumā, kas pulksten 19.00 sāksies Svētā Pētera laukumā, lai izlūgtu Kungam lielo miera dāvanu. Lai visā Zemē atskan spēcīgs sauciens pēc miera!”

Īsta svētku svinēšana ir iespējama tikai kopā ar Kungu. Bez Dieva mīlestības cilvēks nevar piedzīvot patiesus svētkus – sacīja Francisks. Šodienas katehēzes mācībā pāvests atskatījās uz Pasaules Jauniešu dienām, kas jūlija beigās notika Riodežaneiro. Tie bija lieli ticības un brālības svētki. Uzrunājot Svētā Pētera laukumā sapulcējušos svētceļniekus, Francisks atgādināja, ka Labā vēsts ir tā, ka mēs visi esam Dieva mīļotie bērni. Uzņemšana jeb viesmīlība, svētki un misija – tie bija katehēzes atslēgas vārdi.

Viena no Pasaules Jauniešu dienu skaistākajām raksturiezīmēm bija viesmīlība, kādu izrādīja brazīliešu ģimenes un draudzes – sacīja Svētais tēvs. Brazīlieši ir lieliski cilvēki. Viņiem ir patiesi plaša sirds. Svētceļojumā vienmēr sastopamies ar neērtībām, taču uzņemšana palīdz tās pārvarēt. Turklāt, pateicoties viesmīlībai, neērtības pārvēršas par labākas savstarpējas iepazīšanās un draudzības izdevību. Tādā veidā veidojas jaunas saites, kas tiek uzturētas arī pēc tam. Sevišķi tās ir lūgšanas saites. Arī tā aug Baznīca visā pasaulē. Tā ir kā patiesas draudzības Jēzū Kristū tīkls. Tas ir tāds tīkls, kurā iekļūstot, tu iegūsti patiesu brīvību. Tātad, pirmais vārds, ar kādu varam apzīmēt to, ko piedzīvojām ceļojuma pa Brazīliju laikā, ir „uzņemšana”.

Turpinājumā pāvests pievērsās otrajam atslēgas vārdam „svētki”. Pasaules Jauniešu dienas vienmēr ir svētki, jo pilsēta ir pilna ar puišiem un meitenēm, kas staigā pa ielām ar visu pasaules valstu karodziņiem, sveicinās un apskauj cits citu. Tā ir zīme ne tikai priekš ticīgajiem, bet priekš visiem cilvēkiem. Piebilstot, Francisks uzsvēra, ka Pasaules Jauniešu dienas ir arī ticības svētki, jo jaunieši kopā slavē Kungu, dzied Viņam slavas dziesmas, klausās Dieva vārdu un klusumā pielūdz Jēzu Vissvētākajā Sakramentā. Tieši tas ir šī grandiozā svētceļojuma īstais mērķis. Pasaules Jauniešu dienu kulminācija ir sestdienas vakara lūgšanu vigīlija un svētdienas noslēguma Svētā Mise. Tādā veidā Pasaules Jauniešu dienas kļūst par īstiem ticības un brālības svētkiem, kas iesākas jau šinī pasaulē un kam nekad nebūs gala. Taču tas ir iespējams tikai kopā ar Kungu – uzsvēra pāvests. Bez Dieva mīlestības cilvēks nevar piedzīvot īstus svētkus!

Trešais elements ir „misija”. Aizritējušajām Pasaules Jauniešu dienām bija izvēlēts misiju temats: „Ejiet un māciet visas tautas”. Tā ir paša Kristus pavēle, ko Viņš pēc augšāmcelšanās deva saviem mācekļiem. Francisks skaidroja, ka Kristus aicina iet, iziet no sevis, atbrīvoties no ikvienas noslēgšanās sevī, lai visiem cilvēkiem, līdz pat vistālākajām eksistences perifērijām, nestu Evaņģēlija gaismu un mīlestību. Tieši šo Jēzus mandātu es uzticēju jauniešiem, kuri piepildīja Kopakabanas pludmali līdz pat „horizontam” – teica pāvests. Tā ir simboliska vieta. Okeāna krasts asociējās ar Galilejas ezera krastu. Jā, jo arī šodien Jēzus atkārto: „Ejiet…”, un piebilst: „Es esmu ar jums, visas dienas…”. Mēs to dzirdējām.

Pāvests atgādināja, ka atklāt citiem Evaņģēlija vēsti mēs varam tikai kopā ar Kristu. Bez Viņa neko nespējam darīt (sal. Jņ 15, 5). Taču ja esam vienoti ar Viņu, tad varam daudz panākt. Arī tas vai cits puisis vai tā vai cita meitene, kuri pasaules acīs ir neievērojami, Dieva skatījumā ir Viņa valstības apustuļi. Šādi jaunieši ir Dieva cerība. Šajā kontekstā Francisks vērsās pie Svētā Pētera laukumā klātesošajiem jauniešiem un jautāja: Vai jūs gribat būt Dieva cerība? Vai jūs gribat būt Baznīcas cerība? No laukuma bija dzirdamas jauniešu atbildes: „Jā!”. Turpinot, Svētais tēvs paskaidroja, ka jaunieša sirds, kas pieņem Kristus mīlestību, pārveidojas un kļūst citiem par cerību. No šāda cilvēka izplūst milzīgs spēks. Tāpēc pāvests mudināja jauniešus kļūt par cerību citiem un atvērt durvis jaunai – cerības pilnai pasaulei. Tas ir viņu galvenais uzdevums.

Viņš vēlreiz atgādināja, ka lai šo uzdevumu varētu veikt, jaunietim jādzīvo vienotam ar Kristu. Ja mēs, kristieši, būsim vienoti ar Jēzu, tad kļūsim par varenu spēku, par mīlestības un žēlsirdības spēku, un padarīsim pasauli taisnīgāku, brālīgāku un skaistāku. Tas ir izaicinājums. Taču nedrīkstam baidīties to pieņemt. Pasaules Jauniešu dienas mums atgādina Labo vēsti, proti, to, ka Dievs mūs mīl – noslēgumā sacīja Francisks. Dievs sūtīja pasaulē savu Dēlu Jēzu, lai mūs glābtu, lai mums visu piedotu. Jēzus vienmēr mums piedod, jo Viņš ir labs un žēlsirdīgs. Uzrunā pāvests apliecināja, ka viņa ceļojums uz Brazīliju noritēja Aparečidas Dievmātes pavadībā.

Pēc audiences pāvests Francisks devās uz Pāvila VI zāli, kur tikās ar Sanmarīno kapteiņiem reģentiem Antonellu Mularoni, Denisu Amiči un viņu vadīto delegāciju.

J. Evertovskis, S. Krivteža / VR


Tekstu izmantošanas gadījumā atsauce uz Vatikāna Radio obligāta
Share


Par mums Raidījumu laiks Rakstīt redakcijai VR produkcija Saites Citas valodas Svētais Krēsls Vatikāns Pāvesta liturģiskie dievkalpojumi
Visas tiesības aizsargātas.© Webmaster / Atsauksmes / Lietošanas noteikumi / Reklāma