Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Bažnyčia  >  2013-09-09 16:08:51
A+ A- print this pagePirmadienį Šiluvos atlaiduose buvo meldžiamasi už policijos, sienos apsaugos ir priešgaisrinės gelbėjimo tarnybų darbuotojusTą dieną įvairiu laiku aukotose šv. Mišiose Šiluvos šventovėse prašyta Viešpaties malonės, kad visi, taip pat ir teisėtvarkos bei teisėsaugos darbuotojai, sąžiningai atliktų savo pareigas. Melstasi ir už suklydusius – kad jie sugrįžtų į prasmingą gyvenimą.

Gausiai tos dienos piligrimams renkantis į Šiluvos aikštę, kun. Artūras Kazlauskas savo katecheze parengė Eucharistijos šventimui. Katechezėje primintas sakramentinis susitaikymas, kuris būtinas norint priimti Eucharistiją. Krikščioniui nuodėmės dovanojamos, nes jos jau atpirktos Jėzaus Kristaus krauju. Tas, kuris pripažįsta ir išpažįsta savo kaltes, gali gauti atleidimą. Krikščioniui atgaila, kaip pabrėžė kun. A. Kazlauskas, – tai susitaikymas ir su Dievu, ir su Bažnyčia.

Iškilmingai Eucharistijai vadovavęs Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ sveikino koncelebruojančius brolius kunigus, policijos kapelionus, taip pat visus Šiluvos piligrimus ir ypač į iškilmes atvykusius Policijos, Valstybės sienos apsaugos ir Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybų vadovus – LR Vidaus reikalų ministrą Dailį Alfonsą Barakauską, Policijos generalinį komisarą Saulių Skvernelį, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorių generolą Remigijų Baniulį, Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadą l.e.p. Valentiną Novikovą, kitus šių tarnybų vadovus, pareigūnus ir darbuotojus.

„Kviečiu į bendrą maldą už šiuos vyrus bei moteris, nuo kurių priklauso visos visuomenės saugumas ir ramybė. Prašykime Aukščiausiąjį palaimos jų darbe ir gyvenime“, – paragino arkivyskupas, pradėdamas Eucharistijos šventimą. Joje giedojo VRM vyrų choras „Sakalas“ (vad. Romas Makarevičius), grojo VRM reprezentacinis pučiamųjų orkestras (vad. Egidijus Miknius).

Homiliją pasakęs arkivysk. S. Tamkevičius atkreipė visų dėmesį į šiemet daugiau kaip milijardo katalikų pasaulyje švenčiamus popiežiaus Benedikto XVI paskelbtus Tikėjimo metus. Mūsų tikėjimas, kaip sakė ganytojas, jei nesirūpinama jo auginti, gali likti tarsi embrionas motinos įsčiose. Tačiau brandinamas tikėjimas gali išaugti iki to, kad žmogumi žavėtųsi visas pasaulis. Toks buvo pal. Jonas Paulius II – didį jį padarė jo tikėjimas. Tai dvasios milžinas, kurio įtaką jautė visas pasaulis, o jo apsilankymas Lietuvoje prieš 20 metų buvo didžiulė Dievo dovana.

Kaip mūsų tikėjimo protėvis Abraomas kitados Dievo šaukiamas leidosi į kelionę, taip ir kiekvienas yra kviečiamas į tikėjimo šalį, atsiliepti į Dievo dovaną žmogui – tikėjimą. Ką reiškia tikėti? Tai, ganytojo žodžiais, leisti savyje veikti Viešpačiui, visą pasaulį matyti Dievo šviesoje; tikėti – tai matyti Dievą kiekviename žmoguje, todėl jį gerbti ir mylėti; tikėti – tai būti pilniems džiaugsmo, vilties ir meilės; tikėti – tai būti laisviems nuo kūno vergystės ir gyvenimo puikybės. Dievui, kaip pabrėžė ganytojas, reikia ne robotų, ne vergų, bet laisvų, mylinčių žmonių. Leidžiant augti tikėjimui savyje, galima tikėtis gražių jo vaisių kiekvieno gyvenimui, visai Tėvynei, Bažnyčiai. Homilijos pabaigoje ganytojas ragino melsti tikėjimo ypač tiems, kuriems būtų neįmanoma be tikėjimo atlikti tarnystę ginant ir saugant žmones.

Užbaigus Eucharistiją ganytojiškuoju palaiminimu, buvo sugiedotas Lietuvos himnas.

Piligrimų informacijos centre tądien buvo pristatyta knyga apie Raseinių dekanato, kuriam priklauso ir Šiluvos parapija, bažnyčių varpus.

Į Šiluvą atvykę piligrimai gausiai lanko abi jos šventoves – Baziliką ir Apsireiškimo koplyčią, turi galimybę drauge melstis ne tik šv. Mišiose, bet ir dalyvauti kitose bendrose maldose. 11 val. aikštėje nuo šių metų atlaidų kalbamas Rožinis, 15 val. – Gailestingumo vainikėlis. Nuo 17 val. Rožinio malda procesijoje nuo Apsireiškimo koplyčios į Baziliką prie Rožinio koplytstulpių sakralioje aikštėje. Kasdien nuo 11 iki 21 val. Ligonių Sveikatos koplyčioje kviečiama adoruoti išstatytą Švč. Sakramentą.

Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising