Hlavná stránkaVatikánsky rozhlas
Vatikánsky rozhlas   
Iné jazyky  

     Home > Politika  >  2013-09-10 10:08:29
A+ A- print this pageRozhovor s novým veľvyslancom pri Svätej stolici Petrom SopkomRozhovor s novým veľvyslancom Slovenskej republiky pri Svätej stolici Petrom Sopkom, ktorý v sobotu 7. septembra odovzdal Svätému Otcovi poverovacie listiny, priniesla TK KBS v nasledovnom znení:

Ako prebehlo prijatie u Svätého Otca?
„V prvom rade by som chcel uviesť, že je pre mňa veľkou cťou a súčasne záväzkom reprezentovať Slovenskú republiku pri Svätej stolici. V mnohých diplomaciách sveta je tento post považovaný za vrchol diplomatickej kariéry veľvyslanca a za taký ho považujem aj ja. Pokiaľ ide o samotný akt odovzdania poverovacích listín môžem povedať, že Svätý Otec bol počas prijatia veľmi neformálny, otvorený a priateľský. Určitým symbolickým momentom je tiež fakt, že Svätý Otec ma prijal v deň večernej vigílie na podporu dosiahnutia zmierenia v Sýrii a na Blízkom východe, čo zarezonovalo aj v našom rozhovore.“

Čo ste mu mali možnosť povedať?

„Počas rozhovoru Svätý Otec ocenil dobré vzťahy medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou a vyjadril nádej, že tieto sa budú prehlbovať aj počas jeho pontifikátu. Súčasne som odovzdal pozdrav prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča. Na pripomenutie pozvania na uskutočnenie apoštolskej návštevy Slovenska Svätý Otec zareagoval pozitívne, avšak uviedol, že ubehlo len šesť mesiacov od jeho zvolenia a všetko si žiada svoj čas.“

Na ktoré jeho výzvy by ste chceli zvlášť upozorniť?
„K hlavným a aktuálnym výzvam patria tie, ktorých sme sa dotkli počas stretnutia. Je to snaha Svätého Otca o mierové urovnanie konfliktu v Sýrii, avšak nielen v tomto regióne, ale vo všetkých častiach sveta. Okrem toho pápež venuje veľkú pozornosť a vyzýva vlády sveta na podporu utečencov a občanov bez dokladov. Svätý Otec má samozrejme aj dlhodobejšie ciele, ku ktorým je možné priradiť starostlivosť o kresťanskú mládež, ktorú vyjadril svojou účasťou na Svetových dňoch mládeže v Rio de Janeiro koncom júla 2013, ako aj snahu o dosiahnutie väčšej otvorenosti a transparentnosti Katolíckej cirkvi.“

Aký zvyšok roka čaká Veľvyslanectvo SR pri Svätej stolici?
„Už tento týždeň sa veľvyslanectvo bude podieľať na priebehu 8. národnej púte zástupcov ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky v Ríme vedenej vojenským ordinárom, Mons. Františkom Rábekom. Vo štvrtok v bazilike Santa Maria Maggiore bude slávená svätá omša, na ktorú nadviaže recepcia pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, jubilejného 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie, už spomínanej 8. národnej púte, ako aj pri príležitosti odovzdania mojich poverovacích listín Svätému Otcovi. Takže vidíte, že program na najbližšie dni je naozaj bohatý.“

Na aké podujatia a akcie by ste chceli zvlášť upozorniť?
„Z ďalších významných aktivít by som chcel predovšetkým spomenúť výstavu k 1150. výročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie, ktorá sa uskutoční vo Vatikánskych múzeách od 12. novembra 2013 do konca januára 2014. Ide o projekt pripravovaný v úzkej súčinnosti Ministerstva kultúry SR, Historického múzea Slovenského národného múzea, ako aj Veľvyslanectva SR pri Svätej stolici. Pevne verím, že výstava sa bude tešiť veľkému záujmu návštevníkov Vatikánskych múzeí, vrátane slovenských pútnikov a turistov.“ -jb-
Zdieľať


Kto sme Frekvencie Čas vysielania Napíšte nám Produkcia RV Linky Iné jazyky Svätá stolica Mestský štát Vatikán Pápežské slávnosti
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising