Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Bažnyčia  >  2013-09-14 16:48:36
A+ A- print this pageArgentina: kun. J.G.Brochero, „Dievo kaubojus”, paskelbtas palaimintuojuRugsėjo 14 d. Argentinoje paskelbtas palaimintuoju kunigas José Gabriel Brochero, kuris liaudyje paprastai vadinamas „kunigu kaubojumi“. Miestelyje, kuris dabar pavadintas kunigo vardu, šeštadienį beatifikacijos iškilmei Popiežiaus vardu vadovavo kardinolas Angelo Amato.

Paprasti šventieji, kurie gyvenime stengėsi vykdyti garbingiausią tarnystę – daryti gera Jėzaus vardu, po mirties apdovanojami garbe, kurios nesiekė – altorių garbe. Taip galima apibūdinti kunigo J. G. Brochero gyvenimą. Šio Dievo žmogaus širdyje dosnios pasišventusios meilės pakako visiems, kurie gyveno skurdžiai ar patyrė fizines kančias. Vietiniai gyventojai dažnai matydavo jį atjojantį ant mulo apsirengusį kaubojaus drabužiais, su ponču ant pečių, plačiakrašte skrybėle, rankoje laikantį maldaknygę ir mišiolą, perrištus raudonu kaspinu, kad nepamestų ilgų kelionių metu.

Beatifikacijos proga Popiežius laišku kreipdamasis į arkivyskupą José María Arancedo, Argentinos vyskupų konferencijos pirmininką bei tikinčiuosius, rašė, kad didelis džiaugsmas matyti palaimintųjų gretose kunigą Brochero, ganytoją, turėjusį avių kvapą, vargšų užtarėją, visada tarnavusį Dievui ir žmonėms. „Ir šiandien įsivaizduoju jį keliaujantį ant mulo po savo parapijos, apėmusios 200 kvadratinių kilometrų, tolimiausius pakraščius. Jo apsilankymas kiekvienai šeimai buvo tarsi paties Jėzaus apsilankymas. Jis nešdavosi Mergelės atvaizdą, Bibliją ir viską, kas reikalinga kasdien švęsti Mišias. Jį pavaišindavo arbata, ir jis šnekėdavosi su žmonėmis taip, kad visi jį suprasdavo, nes jis kalbėdavo širdies, tikėjimo ir meilės, kurią jis jautė Jėzui, kalba. Jo pamokslavimas paliesdavo žmonių širdis, atversdamas net didžiausius nusidėjėlius“, - rašo Popiežius Pranciškus.

Kun. Brochero didžiausią dėmesį skyrė pastoracijai ir maldai. Vos atvykęs į parapiją jis pradėjo kviesti žmones į dvasines pratybas, jėzuitų rengtas Kordoboje. Vėliau jis ėmė steigti maldos namus savo parapijoje, kur maldoje priešais Nukryžiuotąjį mokė visus pajusti Jėzaus širdies meilę, per išpažintį išgyventi Jo gailestingumą. Tūkstančiai žmonių atsivertė kun. J.G.Brochero dėka.

Pasak Popiežiaus, ši beatifikacija labai svarbi ir aktuali šiandienai. Kunigas gyveno pagal Evangeliją, rodė pavyzdį, kaip nešti Dievo meilę ir gailestingumą į geografinius pakraščius. Jis neliko užsidaręs zakristijoje, bet ėjo pas vargšus, dalijosi jų gyvenimo būdu. Vėliau jo laukė didysis išbandymas – jis susirgo raupsais ir likusį gyvenimą dalijosi šios kančios pažymėta kasdienybe su likimo broliais, paliestais šios baisios ligos, kuri atėmė iš jo regėjimą ir klausą.

Šventasis Tėvas pažymi, jog kunigas Brochero buvo tikras gyvo tikėjimo, gatvių evangelizuotojo pavyzdys. Būtent to Jėzus nori – kunigų misionierių, gatvės apaštalų. Nors jis buvo trapus, paprastas žmogus, kaip ir kiekvienas iš mūsų, tačiau patyrė Dievo meilę ir leido gailestingumui perkeisti jo širdį. Jis sugebėjo peržengti savo egoizmą, kuris būdingas kiekvienam žmogui, su Dievo pagalba įveikdamas visas patogumų, malonumų pagundas, kuriomis velnias bando mus susaistyti. Į Dievo kvietimą jis atsiliepė visu savo gyvenimu, likdamas ištikimas iki galo: meldėsi ir aukojo Mišias net visiškai apakęs nuo raupsų.

Leiskime kunigui Brochero užeiti į mūsų širdžių namus, pakviesti maldai, kad susitiktume Jėzų, kuris išlaisvins mus iš vergystės ir mes išeisime pasitikti savo brolių, paliesdami Kristaus kūną kenčiančiuose ir tuose, kuriems reikia Dievo meilės. Taip pajusime džiaugsmą, išgyventą ir palaimintojo Brochero“, - kvietė popiežius Pranciškus. (Vatikano radijas)
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising