Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Bažnyčia  >  2013-09-16 11:00:33
A+ A- print this pageJono Pauliaus II kelionės į Lietuvą dvidešimtmečio minėjimas ŠiauliuoseRugsėjo 14 d. Šiauliuose buvo minimas palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II apaštališkosios kelionės į Lietuvą dvidešimtmetis. Tai, kad Lietuvą aplankiusio Šventojo Tėvo atminimas brangus, liudijo renginių ir organizatorių gausa. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ aukojo šv. Mišias šv. Ignaco bažnyčioje. Jėzuitai įamžino svarbiausias popiežiaus buvimą reprezentuojančias vietas. Šiaulių vyskupijos kurija organizavo minėjimą Pastoraciniame centre, bei bėgimą ir važiavimą dviračiais nuo Šiaulių katedros iki Kryžių kalno. Švč. Jėzaus Širdies tarnaičių seserų kongregacijos sesuo Regina surengė parodą. Šiaulių miesto tarybos nutarimu, takas link šv. Ignaco Lojolos bažnyčios pavadintas palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II vardu.

Rugsėjo 14 d. jubiliejiniai renginiai prasidėjo dar prieš 11 val. Gausiai žmonės susirinko į palaimintojo Popiežiaus Jono Pauliaus II vardu pavadinto tako atidarymą. Iš abiejų tako pusių ant pastatų sienų pritvirtintus tako pavadinimus atidengė ir juostą simboliškai perkirpo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ ir Šiaulių miesto meras Justinas Sartauskas. 11 val. Šiaulių vyskupas šv. Ignaco bažnyčioje vadovavo Eucharistijai. „...šiandien - Šv. Kryžiaus išaukštinimo šventė, o popiežius Jonas Paulius II nepaprastai mylėjo kryžių“, - pradėdamas šv. Mišias sakė Šiaulių ganytojas Eugenijus Bartulis. Kartu šv. Mišias aukojo Telšių vyskupas Jonas Boruta ir 4 tėvai jėzuitai: S. Kazėnas, A. Gudaitis, G. Vitkus, A. Baniulis.

Sakydamas pamokslą Telšių vyskupas kvietė grįžti į popiežiaus vizito laikus, trumpai priminė tų dienų Lietuvos situaciją, vizito aplinkybes. „Su Kristaus žinia Jonas Paulius II atvyko į Lietuvą“, - sakė Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ. Jo Ekscelencija skaitė ir komentavo Vilniaus arkikatedroje pasakytos Jono Pauliaus II kalbos ištraukas, aptarė išsakytas mintis šių dienų aktualijų kontekste, taip pat prisiminė Šventojo Tėvo Kryžių kalne aukotas šv. Mišias, vėlesnį viešėjimą pas jėzuitus Šiauliuose, tuometinius išgyvenimus bei mintis. „Praėjus 20 m. jaučiame, jog Jono Pauliaus II nurodymai aktualūs ir šiandien“, - sakė Telšių vyskupas.

Po šv. Mišių jėzuitų namuose aplankyti kambariai, kuriuose popiežius ilsėjosi ir valgė. 13 val. minėjimas tęsėsi Šiaulių vyskupijos Pastoraciniame centre. Renginį vedė kun. teol. lic. Rimantas Pranskaitis. Giedojo solistė Diana Tiškovaitė. Rodytas Algirdo Kulikausko dokumentinis filmas apie Šventojo Tėvo vizitą Kryžių kalne ir Šiauliuose. Pasidalinta popiežiaus sutikimo Kryžių kalne prisiminimais. Aplankyta Švč. Jėzaus Širdies tarnaičių seserų kongregacijos sesers Reginos surengta nuotraukų ir popiežiaus Jono Pauliaus II leidinių paroda Pastoracinio centro bibliotekoje. 16 val. prasidėjo bėgimo ir dviračių maratonas nuo Šiaulių katedros iki Kryžių kalno. Taip norėta įprasminti kelią, kuriuo Šventasis Tėvas atvyko į Šiaulius. Maratonui vadovavo Šiaulių vyskupijos kancleris kun. teol. lic. Evaldas Alūza. Dalyvavo 18 dviratininkų ir 3 bėgikai. Visą kelią lydėjo, knygomis Kryžių kalne apdovanojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II apaštališkosios kelionės į Lietuvą dvidešimtmečio minėjimas baigtas bendra giesme.

Inesė Ratnikaitė Vatikano radijui iš Šiaulių
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising