Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Bažnyčia  >  2013-09-16 18:12:12
A+ A- print this pagePopiežius susitiko su Romos kunigais (+video)Ir dabar, kai esu popiežius, neužmirštu, kad esu kunigas, - sakė popiežius Pranciškus pirmadienio rytą susitikęs su Romos vyskupijos kunigais. Susitikimas vyko Laterano šv. Jono bazilikoje, kuri yra Popiežiaus – Romos vyskupo katedra. Dalyvavo apie 1200 Romos vyskupijos parapijose dirbančių kunigų.

Pirmas Popiežiaus patarimas kunigams: kiekvieną dieną užbaigti malda prie Tabernakulio. Visi žinome kas yra nuovargis. Tačiau ir pavargę vakare suraskime laiko trumpam pokalbiui su Viešpačiu. Popiežius taip pat pabrėžė vyskupo ir kunigų artimo ryšio svarbą. Visi turime mylėti artimą. Mums, vyskupams, artimiausi artimieji turi būti kunigai. Taip pat ir kiekvienam kunigui artimiausias artimas tebūnie vyskupas.

Po tokios įžangos, Popiežius pakvietė kunigus dialogui, paragino užduoti klausimų, į kuriuos per visą likusį susitikimo laiką, jis atsakinėjo. Klausiamas apie sielovados kūrybingumą, popiežius Pranciškus siūlė kūrybingumo nepainioti su naujovėmis. Kūrybingumas neturi būti suprantamas kaip atsisakymas to kas sena ir vis naujų dalykų paieškos. Naujos idėjos kaip vykdyti pastoraciją turėtų ateiti iš maldos ir iš nuolatinio kontakto su bendruomenės nariais. Vietinėse bendruomenėse, parapijose, turi viešpatauti nuoširdumas ir geranoriškas vieni kitų supratimas. Žmogus turi jausti, kad parapija yra jo namai, o ne biurokratinė įstaiga ar dar blogiau - vieta, kur žmonės išnaudojami.

Vienas kunigas – ne mano vyskupijos, kitos vyskupijos kunigas – pasakojo Popiežius, - vieną kartą man sako: „Aš neimu pinigų, neimu netgi už Mišių intencijas. Yra dėžutė ir į ją žmonės įdeda kiek kas nori. Ir patikėkite, suaukojama dvigubai daugiau negu prieš tai. Žmonės yra dosnūs. Ir Dievas laimina“. Tačiau jei žmonės mato, kad kunigas siekia pasipelnyti, nusigręžia.

Klausiamas kaip jis pats suvokia savo pašaukimą, ar pajuto kokį nors esminį pokytį po to kai buvo išrinktas popiežiumi, Pranciškus atsakė: „Aš jaučiuosi esąs kunigas ir už tai dėkoju Viešpačiui. Aš bijau pasijusti kiek nors svarbesniu. Bijau, nes žinau, kad velnias yra gudrus. Jis gundo, suka ratus aplinkui, kaip tas liūtas, apie kuri kalba šv. Petras. Aš tai suprantu, o jei tai pamirščiau – jūs man tai priminkite, privačiai arba viešai sakykite: „Atsiversk!“

Kiekvieno kunigo gyvenimas turi būti įkvėptas meilės, meilės Kristui ir Bažnyčiai, - sakė Popiežius. Kunigas turi melstis, turi prašyti pagalbos, kad ši pirmoji jo gyvenimo meilė nuolatos degtų širdyje. Ši meilė taip pat turi įkvėpti jo santykius su visais sutinkamais žmonėmis. Kunigas turi būti gailestingas ir tiesakalbis: neturi nei atstumti žmonių šaltu rigorizmu, nei pataikauti laiko dvasiai. Dievo tiesa šiandien kartais gali gąsdinti tam tikru dogmatiškumu. Dėl to kunigo pareiga skelbti tiesą, ją palydint Dievo meilės ir kantrybės liudijimu. Geras kunigas visada sako visą tiesą, bet kartu ir priduria: „neišsigąsk, Dievas yra geras, eime kartu“.

Pokalbyje su kunigais neišvengta šiais laikais dažnai keliamo klausimo, liečiančio antrą, civilinę santuoką sudariusių katalikų dalyvavimą bendruomenės gyvenime. Šios problemos negalime redukuoti vien iki leidimo ar draudimo priimti Komuniją, - sakė Popiežius. Reikia plačiau apsvarstyti Bažnyčios atsakomybę už šeimas, gyvenančiais tokioje situacijoje. Popiežius taip pat prasidarė, kad šią problematiką svarstys būsimas Vyskupų Sinodas, kuriame bus kalbama apie Evangelijos antropologinius aspektus. Ši problema bus nagrinėjama sinodiškai, - sakė Popiežius. (Vatikano radijas)

Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising