HomeRadio Vatican
Vatican Radio   
alte limbi  

     Home > Biserică >  2013-09-23 18:31:20
A+ A- Tipăreşte PaginaFericitul Toma din Olera, capucinul care vorbea tuturor despre Dumnezeu(RV 23 sep 2013) Sâmbătă a fost beatificat în Domul din Bergamo, Italia, Toma din Olera, un frate capucin, precursor al devoţiunii către Preasfânta Inimă a lui Isus şi unul dintre scriitorii importanţi din secolul al XVI-lea. Prefectul Congregaţiei pentru Cauzele Sfinţilor, card. Angelo Amato este cel care a prezidat ceremonia de beatificare a misticului care petrecea nopţi întregi contemplând Crucifixul. RealAudioMP3
„Iubirea de Dumnezeu se află în sufletele smerite”, scria noul fericit. Întreaga viaţă a lui Toma din Olera se regăseşte în aceste cuvinte. Încă din adolescenţă munceşte şi suportă greutăţile vieţii alături de părinţii săi, la început ca păstor, iar apoi ca agricultor. Vocaţia însă îl face ca la 17 ani să intre în Ordinul Fraţilor Capucini în Conventul din Verona.

După perioada de formare devine predicator neobosit al Evangheliei şi mai ales un cerşetor smerit. În fiecare zi le cerea tuturor, fără deosebire, pâine şi donaţii pentru fraţi şi săraci. Îi consolează şi se roagă pentru toţi. Toma îi apropie de el pe toţi şi vorbeşte despre Dumnezeu atât oamenilor obişnuiţi, cât şi conducătorilor lumii, printre care suverani şi împăraţi.

În 1618 este transferat la Padova unde a fost numit portar al conventului. În anul următor este chemat la Innsbruck de arhiducele de Tirol, Leopold al V-lea, reluându-şi misiunea de cerşetor pe care o îndeplineşte în mod fidel până la sfârşitul vieţii. Toma moare în umila lui chilie pe 3 mai 1631.

Card. Amato a subliniat că viaţa acestui nou fericit este un model pentru toţi:

• „Fericitul Toma este un exemplu de viaţă creştină pentru toţi. Venerabilul Paul al VI-lea scria în 1963: «Amintirea acestui smerit fiu al regiunii Bergamo să-i conducă pe preoţi şi credincioşi la o tot mai mare dăruire în acceptarea conştientă a adevărului revelat, în efortul mărturiei creştine în toate situaţiile vieţii şi în practicarea neobosită şi îndrăzneaţă a virtuţilor, în special a carităţii»”.

Paul al VI-lea spunea despre acest frate capucin că este „un exemplu strălucitor de fidelitate, zel şi dăruire”. Ioan al XXIII-lea spunea despre Toma că este „un sfânt autentic şi un învăţător al spiritului”. Ioan Paul al II-lea îl amintea ca „fratele din Tirol” care a întărit credinţa ţăranilor şi a principilor din secolul al XVII-lea.

În 2012 Benedict al XVI-lea a semnat decretul prin care se recunoştea minunea vindecării extraordinare din 1906 a unui tânăr aflat pe patul de moarte. În Scrisoarea Apostolică de Beatificare Papa Francisc spune că Fericitul Toma, contemplându-l pe Cristos răstignit a fost „martor şi vestitor înflăcărat al Înţelepciunii divine”. Cuvintele şi mesajul noului fericit înflăcărează şi astăzi sufletele celor care-i citesc numeroasele scrieri, mai ales despre viaţa ascetică şi mistică.

(RV – A. Lomonaco - A.C. Hrişman)
Trimiteți


Cine suntem Orar programe Scrie redactiei Productie RV Linkuri Alte limbi Sfântul Scaun Cetatea Vaticanului Celebrari liturgice ale Papei
Conţinutul acestui site este protejat de Copyright ©. Webmaster / Referinţe / Condiţii legale / Pentru publicitate