Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Bažnyčia  >  2013-10-01 15:20:28
A+ A- print this pageDvi naujos knygos apie popiežių PranciškųItalijos knygynuose po kelių dienų pasirodys du nauji veikalai apie popiežių Pranciškų. Viename pagal Pranciškaus mintį brėžiamas Bažnyčios ateities kelias, kitame pristatomas tyrimas apie ligi šiol nežinomą Jorge Mario Bergoglio, Argentinos diktatūros metais gelbėjusį režimo persekiotus asmenis.

Jėzuitas, žurnalo „Civiltà Cattolica“ direktorius t. Antonio Spadaro, kuriam popiežius neseniai suteikė ilgą interviu, knygoje kalba apie Šventojo Tėvo ateities projektus. „Pranciškaus planas. Bažnyčios ateities veidas“. Popiežiaus planus autorius analizuoja per neseniai įvykusios popiežiaus pirmosios tarptautinės kelionės, nuvedusios jį į Braziliją Pasaulinei jaunimo dienai, prizmę. Autorius Šventojo Tėvo veiksmus interpretuoja iš dviejų perspektyvų. Iš vienos Spadaro išsamiai apžvelgia popiežiaus pasisakymus Lotynų Amerikoje. Iš kitos, remdamasis savo jau seniau sukauptomis žiniomis apie kunigo ir kardinolo Bergoglio idėjas ir raštus. Šitaip autorius paryškino kai kuriuos pagrindinius „Bažnyčios ateities veido“ aspektus, kurių trokšta argentinietis popiežius, t.y. misionieriškos Bažnyčios, artimos kiekvienam vyrui ir moteriai, kuriame Dievo pirmumas ir pirmykštė meilė kiekvienam kūriniui būtų virš visų kitų apsisprendimų.

Kun. Pepe di Paola, popiežiaus bičiulis tarnaujantis Buenos Airių „villas miserias“, knygos įvade pažymi, jog autorius t. A. Spadaro, pradėdamas nuo kelionės į Rio jaunimo dienas, atskleidžia popiežiaus Pranciškaus ryžtingumą, kuriuo įveikia bet kokios rūšies kliūtis, kad galėtų susitikti su
Dievo jam pavesta tauta.

Antroji knyga, netrukus pasirodysianti Italijos knygynuose, yra pirmas bandymas į popiežiaus Pranciškaus biografiją sugražinti žinias apie sudėtingą ir pavojingą jo gyvenimo Argentinoje laikotarpį, kai asmeniškai rizikuodamas, padėjo šimtams žmonių prasprukti nuo diktatūros persekiojimų ir išvengti kalėjimo, o blogiausiu atveju – mirties, t.y. prapuolusiųjų – desaparecidos – likimo. Italų katalikų dienraščio „Avvenire“ žurnalistas Nello Scavo tyrime „Bergoglio sąrašas. Popiežiaus Pranciškaus išgelbėtieji“ tvirtina, kad jėzuitas kunigas ir Argentinos jėzuitų provincijos vyresnysis Jorge Mario Bergoglio diktatūros laikotarpiu išgelbėjo mažiausiai šimtą režimo persekiotų asmenų.

Bergoglio išgelbėtų asmenų sąrašas tikrai nėra užbaigtas. Anot autoriaus, iš sukauptų duomenų galima spėti, kad jis kur kas ilgesnis nei pats popiežius dabar galėtų prisiminti. Tačiau Bergoglio tris dešimtmečius, būdamas jėzuitų provincijolas, paskui Buenos Aires augziliaras, o po to sostinės arkivyskupas ir Argentinos primas, apie visa tai tylėjo. Dabar, pagal autoriaus sukauptus žmonių liudijimus ir neskelbtą dokumentinę medžiagą paaiškėjo, jog Jorge Mario Bergoglio buvo sukūręs pogrindžio tinklą, kurio dėka buvo gelbėjami persekiojami asmenys ir padedama jiems pabėgti. Kun. Bergoglio gyveno rizikingai, tarp brevijoriaus ir kontrolės punktų, pažymi autorius.

Bergoglio neišvengė priekaištų, esą jis buvo „nusigręžęs, bailys, suteptomis rankomis“. Tačiau už Bergoglio kalba „sąrašo“ balsai. Tik lieka neaišku, kiek iš tikrųjų buvo išgelbėta ne vien seminaristų, kunigų, katalikų veikėjų, bet ir pasauliečių. Vienas iš išgelbėtųjų kun. Miguel La Civita liudija savo akimis matęs, kad Bergoglio padėjo dideliam skaičiui žmonių išvykti iš Argentinos. Į jėzuitų kolegiją „Colegio Maximo“ prie Buenos Airių atvykdavo įvairūs žmonės, kurie apsistodavo kelioms dienoms, o paskui dingdavo. Bergoglio sakydavo, kad svečiai atvyko į rekolekcijas. Dvasinės pratybos trukdavo savaitę laiko. Tačiau tai buvo disidentai, kuriem tėvas Jorge padėdavo pabėgti. Veikale pasakojama ne tik apie persekiojamųjų gelbėjimą. Buvo vykdomas taip pat prevencinis gelbėjimas. Dar neprasidėjus gaudynėms Bergoglio iš anksto įspėdavęs asmenis apie grėsusį pavojų. Be to, jis tam tikrais manevrais įstengdavo perkalbėti nuo naujų areštavimų, išvengdamas, kad per tardymus, kuriuose buvo kankinama, nebūtų išduoti kiti vardai asmenų, kurie greičiausiai būtų patekę į ilgąjį desaparecidos sąrašą. Nello Scavo knygai įvadą parašė Nobelio taikos premijos laureatas argentinietis Adolfo Perez Esquivel.

Nello Scavo knyga „Bergoglio sąrašas. Popiežiaus Pranciškaus išgelbėtieji“ pasirodys spalio 3 d. Antonio Spadaro SJ knygos „Pranciškaus planas. Bažnyčios ateities veidas“ laukiama spalio 10 d. Abiejų veikalų leidėjas: „Editrice Missionaria Italiana“. (Vatikano radijas)
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising