Hlavná stránkaVatikánsky rozhlas
Vatikánsky rozhlas   
Iné jazyky  

     Home > Cirkev >  2013-10-03 19:05:53
A+ A- print this pageRada kardinálov odporúča vypracovať nový návrh reformy Rímskej kúrieDnešný deň bol posledným dňom stretnutí pápeža Františka s Radou kardinálov. Medzi rozoberanými témami dominovala reforma kúrie a vytvorenie adekvátneho priestoru pre laikov. Podľa slov pátra Federica Lombardiho z dnešného brífingu novinárom, práca Rady kardinálov v otázke reformy Rímskej kúrie „nesmeruje k jednoduchej aktualizácii konštitúcie Pastor Bonus s okrajovými zmenami či úpravami, ale k vypracovaniu novej konštitúcie s dosť podstatnými novými prvkami.“ Vypracovanie celkom nového návrhu konštitúcie o organizácii Rímskej kúrie, „si samozrejme bude vyžadovať potrebný časdodal páter Lombardi.

Ako ďalej povedal, „z uvažovania komisie je osobitne zjavný úmysel vyzdvihnúť služobný charakter kúrie voči univerzálnej Cirkvi a miestnym cirkvám, skôr v duchu subsidiarity než vykonávania centralizovanej moci.“ Toto sa vzťahuje aj na funkciu a úlohu služby Štátneho sekretariátu, ktorý musí byť vo všetkých ohľadoch Sekretariátom pápeža; slovíčko ‚štát‘ tu nesmie dávať priestor k omylu. Tento organizmus slúži pápežovi v jeho spravovaní univerzálnej Cirkvi.“ Riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice ďalej pripomenul, že tieto usmernenia budú osobitne osožné pre nového štátneho sekretára, ktorý nastúpi od 15. októbra. Doplnil, že ôsmi kardináli diskutovali aj o hypotéze novej funkcie „moderátora kúrie“ na koordináciu medzi dikastériami a úradmi kúrie.

Osobitná pozornosť bola ďalej venovaná úlohe laikov v Cirkvi a zaistenia v rámci Rímskej kúrie adekvátneho priestoru pre rozmer laikátu. Ako povedal páter Lombardi, k tejto téme dostala Rada kardinálov množstvo podnetov z celého sveta. Ďalej informoval, že kardináli sa ešte raz vrátili aj k záležitostiam biskupskej synody, vzhľadom na blížiace sa rozhodnutie Svätého Otca o jej konaní, ktoré možno očakávať už v najbližších dňoch. Otázky reorganizácie spravovania hmotných dobier sa Rada kardinálov síce dotkla, avšak pre jej hlbšou analýzou si počká na výsledky príslušných komisií zriadených pápežom za týmto účelom.
Pracovné zasadania skupiny ôsmich kardinálov na pomoc Svätému Otcovi v spravovaní Cirkvi a v projekte reformy Rímskej kúrie sa začali v utorok 1. októbra a dnešným 3. októbrom sa skončili. Pápež František bol včera prítomný počas popoludňajšieho zasadnutia, dnes dopoludnia sa zúčastnil len krátko, pretože ho čakala audiencia k výročiu encykliky Pacem in terris. Hoci termín pre ďalšie zasadnutie Rady kardinálov ešte nebol definitívne stanovený, P. Lombardi informoval, že predbežne sa hovorilo o prvých mesiacoch nového roka. Kardináli však budú v nepretržitom kontakte medzi sebou a so Svätým Otcom aj v čase mimo plenárneho stretnutia. –jk, jb–
Zdieľať


Kto sme Frekvencie Čas vysielania Napíšte nám Produkcia RV Linky Iné jazyky Svätá stolica Mestský štát Vatikán Pápežské slávnosti
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising