Hlavná stránkaVatikánsky rozhlas
Vatikánsky rozhlas   
Iné jazyky  

     Home > Apoštolské cesty >  2013-10-04 15:42:05
A+ A- print this pageSvätý Otec sa dnes vydal po stopách sv. Františka – priebeh návštevy AssisiSvätý Otec dnes ráno o 7. hod. odletel na pastoračnú návštevu pútnického miesta Assisi, pri príležitosti slávnosti patróna Talianska sv. Františka. Helikoptéra na palube s pápežom Františkom pristála v športovom areáli rehabilitačného centra Inštitútu Serafico o pol ôsmej hodine. Na mieste ho privítal assiský biskup Mons. Domenico Sorrentino, taliansky veľvyslanec pri Svätej stolici Francesco Maria Greco, apoštolský nuncius v Taliansku Mons. Adriano Bernardini, predseda talianskeho Senátu Piero Grasso a predsedníčka regiónu Umbria Catiuscia Mariniová. Hneď potom sa Svätý Otec stretol s postihnutými a chorými deťmi inštitútu v tamojšej kaplnke. Prihovoril sa mu tam starosta Assisi Claudio Ricci a riaditeľka Inštitútu Serafico Francesca Di Maolo. Svätý Otec sa na prítomných obrátil spontánnym spôsobom, bez vopred pripraveného textu. „Na oltári si uctievame Ježišovo telo, tu sa dotýkame jeho rán“ – to bola jedna z hlavných myšlienok jeho meditácie. Rovnako nečakane z okna inštitútu pozdravil veriacich, ktorí sa zišli na nádvorí a udelil im svoje požehnanie. Následne sa osobne pozdravil aj s rodičmi detí z inštitútu.
Pápež František je v poradí devätnástym pápežom, ktorý navštívil Assisi, a zároveň prvým, ktorý si zvolil meno svätca z Assisi.

Tri biele ruže od Františka pre svätca z Assisi

Po stretnutí s postihnutými deťmi v Inštitúte Serafico sa pápež František vybral do kostolíka sv. Damiána, kde sa krátko po 9. hod. pomodlil pred krížom. Ježiš na tomto kríži má oči otvorené a nevykazuje známky utrpenia. Práve tu, pred týmto krížom, František z Assisi zložil svoj známy Chválospev stvorenstva.

Svätý Otec sa po modlitbe presunul na biskupský úrad, kde sa stretol s chudobnými, o ktorých sa stará miestna charita. V spontánnom príhovore pripomenul úlohu Cirkvi, a teda nás všetkých, zobliecť zo seba starý odev a nasledovať Ježišovu cestu až na kríž. „Ak chceme byť kresťanmi, neexistuje ďalšia cesta,“ povedal Svätý Otec. Ako vysvetlil, Cirkev sa dnes musí zobliecť, „chrániť sa vážneho nebezpečenstva ohrozujúceho každého človeka v Cirkvi, ktorým je nebezpečenstvo svetskosti“. Pápež tak hovoril o duchovnej svetskosti, ktorá vedie k márnosti, panovačnosti a pýche. Ako povedal, „idolatria je najväčším hriechom“ a nemožno slúžiť dvom pánom. „Alebo slúžiš Bohu, alebo peniazom,“ uviedol. Pápež poukázal na Ježišov príklad, ktorý sa stal našim služobníkom. Chudobným ďalej povedal: „Mnohých z vás pripravil o šaty tento divoký svet, ktorý neponúka prácu, nepomáha; nezaujíma sa o to, že vo svete deti umierajú hladom; nezaujíma sa o to, že mnohé rodiny nemajú čo jesť, nemajú ani len dôstojnosť priniesť domov chlieb; nezaujíma sa o to, že mnoho ľudí musí utekať pred otroctvom, hladom, únikom si hľadať slobodu; a toľkokrát s veľkou bolesťou vidíme, že pri tom nachádzajú smrť, ako sa to stalo aj včera na Lampeduse. “

Po stretnutí pápeža s chudobnými nasledovala o 10. hod. súkromná návšteva kostola Santa Maria Maggiore v blízkosti biskupského paláca. Pápež František však ešte pred začatím svätej omše, navštívil Baziliku sv. Františka. V súkromí navštívil kryptu s ostatkami sv. Františka a na znak úcty k svätcovi, podľa ktorého si zvolil meno, položil k jeho hrobu kyticu troch bielych ruží.

O 11. hod. na Námestí sv. Františka z Assisi Svätý Otec začal slávenie svätej omše, za prítomnosti predstaviteľov cirkevného a spoločenského života Talianska, ktoré považuje sv. Františka za svojho patróna (plné znenie homílie na našej internetovej stránke).

Po svätej omši pápež František opäť navštívil charitatívne centrum, v ktorom sa o 13. hod. spoločne naobedoval s chudobnými. K stolu zasadol s 55 mužmi a ženami. Poobede nasledovala návšteva miestnej pustovne Eremo dei Carceri, ktorá sa nachádza nad Assisi na svahu hory Subasio. Svätý Otec v súkromí zavítal aj do cely sv. Františka, kde sa pomodlil.

Následne sa autom presunul do Katedrály sv. Rufína, ktorá uchováva krstiteľnicu, ktorá sa spája s krstom svätého Františka a svätej Kláry. Na tomto mieste sa o 15.30 pápež stretol s kňazmi, zasvätenými a členmi pastoračných rád diecézy. V mene prítomných ho privítal arcibiskup Domenico Sorrentino, assiský biskup. Svätý Otec v príhovore zdôraznil význam pastoračných rád a poukázal na tri aspekty: načúvať Božiemu slovu, kráčať spolu a ohlasovať aj na perifériách. Záverečnému apoštolskému požehnaniu predchádzala spoločná modlitba za priebeh synody, na ktorú sa diecéza pripravuje. Neformálnym a veľmi spontánnym ukončením stretnutia bolo blahoželanie Svätému Otcovi k meninám, osobné pozdravy a prejavy sympatií.

Po tomto stretnutí nasledovala návšteva Baziliky sv. Kláry. Svätý Otec si najprv v krypte uctil neporušené telo svätice, potom sa v bočnej kaplnke modlil pred krížom sv. Damiána. Ide o známu ikonu osláveného Krista z kostola sv. Damiána. Z tohto kríža Pán prehovoril k sv. Františkovi, aby „opravil jeho dom“. Svätý Otec tu pozdravil aj miestnu komunitu klauzúrnych sestier klarisiek. Poďakoval sa im za modlitby za Cirkev a v spontánnom príhovore sestrám dal dôraz na dve veci: kontempláciu a komunitu. Pred odchodom im pripomenul, aby sa nezabudli modliť aj za neho.

Svätý Otec okolo 17. hodiny opäť nastúpil do auta, pri Bazilike Panny Márie anjelskej (Santa Maria delli Angeli) ho už nadšene očakávali mladí regiónu Umbria, ktorí sa na túto chvíľu pripravovali celodenným programom. Pápež ešte pred stretnutím s nimi navštívil malý kostolík zvaný Porciunkula (kúsoček) vnútri baziliky. Považuje sa za kolísku rádu. Na tomto mieste našiel 25-ročný František svoje povolanie, tu vzniklo prvé bratstvo, tu sa začala i cesta povolania sv. Kláry. Po tichej modlitbe na týchto miestach nasledovalo živé a spontánne stretnutie Svätého Otca s mládežou na námestí pred bazilikou. Uviedol ho arcibiskup Spoleta-Norcie Mons. Renato Boccardo a niekoľkí zástupcovia mladých predložili Svätému Otcovi svoje otázky, týkajúce sa životných povolaní, evanjelizácie, prinášania Ježišovho posolstva ostatným, na ktoré im odpovedal.

Krátko po 19. hodine sa Svätý Otec s mladými Umbrie rozlúčil a posledným miestom, kam dnes v rámci návštevy Assisi spolu s ôsmimi kardinálmi zavítal, bola mariánska svätyňa v Rivotorte, ktorú spravujú bratia františkáni. Do Rivotorta, vzdialeného od Assisi asi 3 km, sa František s prvými bratmi presťahoval, keď ich už bolo dvanásť. Usadili sa v opustenej stodole. Tu spísal stručnú regulu, zloženú väčšinou z citátov Svätého písma. Spolu s bratmi sa vydal do Ríma žiadať pápeža o schválenie toho bratstva s právom hlásať evanjelium. Svätý Otec si tu pozrel jednoduchú skalnú pustovňu, ktorú kedysi obýval sv. František.


Po celodennom bohatom programe sa na športový areál rehabilitačného centra prišli pápežovi Františkovi za pastoračnú návštevu poďakovať náboženskí a politickí predstaviteľmi regiónu a množstvo nadšených veriacich. –mf, jb, jk–
Zdieľať


Kto sme Frekvencie Čas vysielania Napíšte nám Produkcia RV Linky Iné jazyky Svätá stolica Mestský štát Vatikán Pápežské slávnosti
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising