Trang nhàĐài Vatican
Đài Vatican   
Ngôn ngữ khác  

     Trang nhà > Giới trẻ >  2013-10-04 13:20:55
A+ A- In trang nàyXIN THẦY BAN THÊM ĐỨC TIN CHO CHÚNG CON! (CHÚA NHẬT XXVII/C)LỜI CHÚA: Luca 17,5-10

Khi ấy, các tông đồ thưa với Đức Chúa GIÊSU rằng: ”Xin Thầy ban thêm Đức Tin cho chúng con”. Chúa liền phán rằng: ”Nếu các con có Đức Tin bằng hạt cải, thì dẫu các con khiến cây dầu này rằng: ”Hãy bứng rễ lên mà đi trồng dưới biển”, nó liền vâng lời các con. Ai trong các con có người đầy tớ cày bừa hay chăn súc vật ngoài đồng trở về, liền bảo nó rằng: ”Mau lên, hãy vào bàn dùng bữa”, mà trái lại không bảo nó rằng: ”Hãy lo dọn bữa tối cho ta, hãy thắt lưng và hầu hạ ta cho đến khi ta ăn uống đã, sau đó ngươi mới ăn uống”. Chớ thì chủ nhà có phải mang ơn người đầy tớ, vì nó đã làm theo lệnh ông dạy không? Thầy nghĩ rằng: ”Không”. Phần các con cũng vậy, khi các con làm xong mọi điều đã truyền dạy các con, thì các con hãy nói rằng: ”Chúng con là đầy tớ vô dụng, vì chúng con đã làm điều chúng con phải làm”.

SUY NIỆM

Tin là chấp nhận một tư tưởng là đúng, là thật, mặc dầu không có bằng chứng, không có lý do khách quan, nhưng cũng không có nghĩa là không có lý do gì ráo trọi! Điều này cũng áp dụng cho tư tưởng về THIÊN CHÚA.

Không có bằng chứng cũng không gì biểu dương sự hiện hữu của THIÊN CHÚA hay sự không hiện hữu của Người. Kẻ khẳng định tin nơi THIÊN CHÚA và kẻ chối không tin Người, cả hai cùng ở trên một mức độ lòng tin. Không có đối nghịch giữa lòng tin theo lý trí và lòng tin không theo lý trí, nhưng chỉ có đối nghịch giữa hai cách thức tin: tôi tin THIÊN CHÚA hiện hữu và tôi tin THIÊN CHÚA không hiện hữu.

Tuy nhiên, khi một tín hữu tự xưng là tin thì tín hữu đó không những chỉ muốn nói mình tin THIÊN CHÚA hiện hữu mà còn muốn khẳng định một Đức Tin, điều này đi xa hơn rất nhiều một lòng tin bình thường!

Tin, tin tưởng, trung tín là các từ có cùng gốc rễ và giả thiết một quan hệ giữa người với người, một cam kết xác định cung cách hành xử với tha nhân. Trong thái độ đối với THIÊN CHÚA cũng như trong mối giao hảo thường tình, lòng tin tưởng phát xuất từ tình yêu. Bao lâu hai vợ chồng yêu nhau đậm đà thắm thiết thì không có chỗ cho nghi ngờ, nhưng chỉ có tin tưởng toàn vẹn, mặc dầu một trong hai người không luôn luôn hiểu hết về người kia. Khi không còn tình yêu nữa thì tức khắc có lo sợ và nghi ngờ, tức là thiếu tin tưởng, ngược lại với tin tưởng. Lòng tin tưởng nơi THIÊN CHÚA cũng được sống y như vậy.

Nhiều giai đoạn trong Kinh Thánh làm sáng tỏ thế nào là Đức Tin của một tín hữu, hay trái lại, cái không tin, cái thiếu tín nhiệm của con người. Đã có lần, con người quên rằng THIÊN CHÚA ban cho mình sự sống vì tình yêu, nên đã từ chối không tin tưởng nơi THIÊN CHÚA. Và bởi vì con người không hiểu hết mọi kế hoạch của THIÊN CHÚA, nên đã dám đi đến chỗ hồ nghi THIÊN CHÚA, đến độ ngờ vực lòng nhân hậu các hồng ân của Người, kể cả hồng ân sự sống .. Ngày ấy, bỗng dưng ông tổ Adong và bà tổ Evà đã không còn trông thấy bất cứ cây trái nào khác trong vườn địa đàng dành riêng cho mình sử dụng, mà chỉ trông thấy mỗi một cây bị ngăn cấm! Rồi đặt ra không biết bao nhiêu là nghi vấn: ”Chúa muốn từ chối mình điều gì đây? Tại Sao? Phải chăng Chúa muốn làm cho mình chết?” Đúng là những câu hỏi ngớ ngẩn dại khờ, không tin tưởng, thiếu tin tưởng, mất tin tưởng!

Đức Tin của tổ phụ Abraham đúng là mẫu gương cho tín hữu. Ông hoàn toàn tin tưởng nơi kế hoạch nhân hậu của THIÊN CHÚA. Ông không sợ phải từ bỏ quê cha đất tổ ra đi xa thật xa và không biết tương lai rồi sẽ ra sao. Ông chỉ biết duy nhất một điều là tất cả sẽ rất tốt cho ông. Một Đức Tin tuyệt đối!

Sau cùng tín hữu có mẫu gương Đức Tin trọn hảo nơi Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Ngài nhập thể làm người và vâng lời cho đến chết để khai mở con đường Sự Sống Vĩnh Cửu qua cuộc Phục Sinh của Người.

Tín hữu Công Giáo nghĩ rằng lịch sử nhân loại có một ý nghĩa được muốn bởi THIÊN CHÚA và tin vào sự khoan hồng của kế hoạch. Niềm tin này bao gồm cả lòng trung tín: cái nhìn thường nhật hướng về THIÊN CHÚA và cố gắng tìm kiếm thánh ý Ngài.

Suy tư trên đây giúp hiểu rằng Đức Tin quả thật là một hồng ân cao cả. Hồng ân đến từ THIÊN CHÚA và được con người có lý trí có thiện chí chấp nhận với lòng tri ân thảo mến. Đó cũng là điều các tông đồ khiêm tốn thân thưa cùng Đức Chúa GIÊSU: ”Xin Thầy ban thêm Đức Tin cho chúng con!”

Năm Đức Tin do Đức nguyên Giáo Hoàng Biển-Đức XVI đề xướng sắp đi vào giai đoạn kết thúc. Kết thúc nhưng không chấm dứt. Trái lại sẽ được củng cố thêm mãi. Tín hữu Công Giáo chân chính hiểu rõ Đức Tin cần thiết biết là chừng nào. Đức Tin giúp đứng vững trong mọi ngan nguy thử thách hầu cho niềm Hy Vọng không bao giờ bị lung lay và lòng kính mến cũng không hề bị giảm sút. Đức Tin là trụ chống đỡ. Ngày hôm nay trong khung cảnh xã hội đảo điên, lành dữ phân tranh, sự thiện bị đánh phá từ muôn phía, tín hữu Công Giáo càng khẩn thiết van xin cùng Đức Chúa GIÊSU KITÔ: ”Xin Thầy ban thêm Đức Tin cho chúng con!”

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
Chia


Chúng tôi là ai Thời biểu các chương trình Viết cho ban biên tập Sản phẩm của Đài Vatican Nối với các mạng khác Các ngôn ngữ khác Tòa Thánh Quốc Gia Thành Vatican Các buổi lễ của ĐGH
Tất cả nội dung trên mạng này đều được giữ bản quyền ©. Phụ trách Web / Tín dụng / Các điều kiện pháp lý / Quảng cáo