HemsidaVatikanradion
Vatikanradion   
more languages  

     Hemsida > Religion och dialog  >  2013-10-10 18:06:51
A+ A- Skriv utDanmark: En muslimska leder kontaktgruppen mellan muslimer och kristna(10.10.2013) Den muslimska kvinnan Stine Höxbroe, som nyligen utnämndes till ledare för kontaktgruppen mellan muslimer och kristna i Danmark vilken verkar tack vare samarbetet med de danska kyrkornas råd och det lokala islamiska rådet, säger att när personer lär känna varandra och bryr sig om varandra är de villiga att hjälpa och beskydda varandra även i kristider.

Med dessa ord vill hon förklara betydelsen av dialogen mellan religionerna även i ett samhälle som är starkt sekulariserat såsom det danska. En dialog som uppstod efter det öppna brevet som 138 höga muslimska företrädare skrev till Påven Benedictus XVI och de kristna ledarna år 2007. I brevet erinrade man om att muslimerna och de kristna utgör drygt hälften av världens befolkning och att det således inte kan råda en signifikativ fred i världen utan fred och rättvisa mellan dessa två religiösa samfund.

I Danmark där relationerna med muslimerna har kännetecknats för ögonblick av stark spänning fick denna appell gensvar från representanter för det lutherska samfundet, den katolska Kyrkan och andra kristna samfund och från Danmarks muslimska råd. På så sätt uppstod kontaktgruppen mellan muslimer och kristna som under de sista åren har givit upphov till en rad möten och gemensamma ställningstaganden och år 2002 startade en rad konferenser om arabisk-dansk dialog.

Det sista mötet ägde rum år 2012 i två faser. Ett möte hölls i Beirut där delegaterna avfattade en gemensam deklaration om teman såsom tron på Gud, etiken, religionsfriheten och religionernas roll, med förpliktelsen att främja en rättvisans kultur. Den andra fasen av mötet ägde rum i Köpenhamn och där granskades relationerna mellan kristna och muslimer och i slutdokumentet förband sig deltagarna, t.ex., att visa solidaritet när trossamfund blir förtryckta eller marginaliserade.

Stine Höxbroe anser att dessa konferenser har visat hur mycket vi kan lära oss av varandra, både vad gäller utbytet av erfarenhete, men också hur vi kan hjälpa och beskydda de religiösa minoriteterna i våra samhällen. En annan kontakt som man ofta inte tänker på, säger hon, är den som sker genom de dagliga interaktionerna som leder till möjligheten att förstå varandra och samarbeta i projekt av ömsesidig nytta och för det allmänna bästa. Det är en kontakt som är nödvändig även i ett sekulariserat samhälle såsom det danska, där intoleransen alltid riskerar att få överhanden. Såsom skedde år 2005 när en dansk dagstidning publicerade ett antal karikatyrteckningar som orsakade vreden från den islamiska världen. ”I de sekulariserade samhällena finns det en tendens att ha föga intresse för andligheten och religionen såsom positiva humanistiska krafter”, säger Stine Höxbroe. ”Men alla har mycket att vinna på att personer av olika religioner och kulturer träffas i en positiv anda och med goda avsikter”.
Dela

Vilka är vi? Tider och program Skriv till redaktionen Vatikanradions produktion Länkar Andra språk Heliga Stolen Vatikanstaten Påveceremonier
Innehållet på sidan är under copyright ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Reklam