HemsidaVatikanradion
Vatikanradion   
more languages  

     Hemsida > Kyrka >  2013-10-10 17:35:46
A+ A- Skriv utI Tarragona saligförklaras 522 spanska martyrer. Kardinalen Amato, "Alla är vi kallade till att omvända oss till freden, broderskapet, respekten för de andras frihet"(10.10.2013) I Tarragona, i Spanien, saligförklaras nu på söndag 522 martyrer som var offer för den spanska förföljelsen på 1930-talet. Kardinalen Amato säger till Vatikanradion att deras saligförklaring är en händelse som suddar bort all sorg och fyller det kristna samfundet med glädje.

De spanska martyrerna är många, säger han. ”Om vi endast tänker på offren för den religiösa förföljelsen på 1930-talet har Kyrkan vid 14 olika tillfällen saligförklarat drygt ettusen martyrer. Den första saligförklaringen år 1987 gällde tre karmelitsystrar, men även under 2000-talet har ett stort antal martyrer saligförklarats. Och saligförklaringen nu på söndag blir den största som någonsin ägt rum i Spanien. Bland dessa martyrer finns tre biskopar och dessutom många präster, seminarister, ordensmedlemmar, ungdomar och äldre, fäder och mödrar. De är alla oskyldiga offer som fick uppleva fängelse, tortyr, orättvisa rättegångar, förödmjukelser och obeskrivliga lidanden. Det är en stor skara kristna som följde Kristus för att återuppstå med Honom.

Det är viktigt att erinra om att dessa martyrer inte föll i inbördeskriget utan att de är offer för en radikal religiös förföljelse vars syfte var att utplåna Kyrkan. Dessa våra bröder och systrar var inte några stridande soldater, de hade inte några vapen, de stödde inte något politiskt parti. De var fridsamma män och kvinnor som dödades på grund av sin tro, endast för att de var katoliker, präster, seminarister, eller ordensmedlemmar, för att de trodde på Gud. De hatade ingen, utan älskade alla och utförde goda handlingar åt alla. De verkade i katekesundervisningen i församlingarna, i undervisningen i skolorna, i vården av de sjuka, välgörenheten för de fattiga, hjälpen till de äldre och de marginaliserade.

De överlämnar ett dubbelt budskap till oss. Framförallt ber de oss att förlåta, att från sinnet och hjärtat sudda bort sorgsenheten som kommer från agg och hat. Denna saligförklaring på söndag är en fest för försoningen och förlåtelsen som givits och tagits emot.

Det andra budskapet gäller hjärtats omvändelse till godheten och barmhärtigheten. Alla är vi kallade till att omvända oss till det goda, inte endast de som är kristna utan även de som inte är det. Kyrkan uppmanar även förföljarna att inte frukta att omvända sig, att inte vara rädda för det goda och att förkasta det onda.

Vi är i behov av omvändelse. Alla är vi kallade till att omvända oss till freden, broderskapet, respekten för de andras frihet, harmonin i de mänskliga relationerna. På detta sätt handlade våra martyrer, så handlar helgonen”. säger kardinalen Amato.
Dela

Vilka är vi? Tider och program Skriv till redaktionen Vatikanradions produktion Länkar Andra språk Heliga Stolen Vatikanstaten Påveceremonier
Innehållet på sidan är under copyright ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Reklam