Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Bažnyčia  >  2013-10-13 14:27:22
A+ A- print this pagePopiežiaus videožinia Dievo Meilės Marijos šventovei (+video)Šeštadienio pavakare pasibaigus maldos valandai šv. Petro aikštėje, dalyvaujant per šimtui tūkstančių maldininkų, kurie kartu su popiežiumi Pranciškumi šventė Marijos dienas Romoje, įsiterpusias į Tikėjimo Metų kontekstą, Fatimos Dievo Motinos statulėlė iš Vatikano buvo nugabenta į greta Romos esančią Dievo Meilės Motinos šventovę, kurioje malda buvo tęsiama per visą naktį.

Dievo Meilės Motinos šventovė per satelitą susijungė su dešimčia kitų Marijos šventovių visame pasaulyje: Lurdo Dievo Motinos Prancūzijoje, Čenstakavo Dievo Motinos Lenkijoje, Banneux Vargšų Dievo Motinos Belgijoje, Nazareto Apsireiškimo bazilika Šventojoje Žemėje, Akitos Visų Tautų Motinos Japonijoje, Velankanni Ligonių Sveikatos Dievo Motinos Indijoje, Vašingtono Nekaltojo Pradėjimo JAV, Aparesidos Dievo Motinos Brazilijoje, Buenos Aires Lujano Dievo Motinos Argentinoje, Nairobio Tikinčiųjų Pagalbos Dievo Motinos Kenijoje šventovėmis.

Buvo kalbama Rožinio malda, tačiau prieš tai parodyta videožinia, kurią pasiuntė popiežius Pranciškus. Žinioje Šventasis Tėvas pasveikino visus, kurie, Romoje ir įvairiose pasaulio vietose, dalyvavo Rožinio maldoje ir Eucharistinėje adoracijoje, „po Marijos žvilgsniu“.

Šis žvilgsnis, pasak Pranciškaus, toks svarbus. Kiek daug galima pasakyti žvilgsniu: padrąsinimą, užuojautą, meilę, bet taip pat pavydą, išdidumą ar neapykantą. Dažnai žvilgsnis pasako daugiau už žodžius ar tai, ko nedrįstama pasakyti.

Į ką žvelgia Mergelė Marija? Žvelgia į mus visus, į kiekvieną iš mūsų. Žvelgia kaip Motina, švelniai, gailestingai, su meile. Taip žvelgė ir į Jėzų, visais jo gyvenimo momentais, kuriuos apmąstome Rožinio maldoje: džiaugsmingais, šviesiais, skausmingais, šlovingais. Kai esame pavargę, praradę drąsą, prislėgti problemų, žvelgiame į Mariją, jaučiame jos žvilgsnį, kuris sako mūsų širdžiai: „stiprybės, vaike, aš esu čia, kad tave paremčiau!“. Kai jaučiame savo silpnumo ir nuodėmių svorį, žvelgiame į Mariją, kuri sako mūsų širdžiai: „Kelkis, eik pas mano Sūnų Jėzų, jame atrasi gailestingumą, svetingumą ir naujų jėgų tęsti savo kelią“.

Marija žvelgia ne vien į mus. Ji taip pat žvelgia į Jėzų, Marija rodo į Jėzų, visada veda link Jo, nes tik jame yra išgelbėjimas, tik jis gali paversti vienatvės, sunkumų, nuodėmės vandenį į linksmybės, atleidimo, susitikimo vyną. Tik jis.

„Palaiminta, nes įtikėjai“. Marija yra palaiminta dėl savo tikėjimo į Dievą, dėl savo tikėjimo, nes jos širdies žvilgsnis visada yra nukreiptas į Dievą, į Dievo Sūnų, kurį nešiojo savo įsčiose ir kurį kontempliavo ant Kryžiaus. Švenčiausiojo Sakramento garbinime Marija mums sako: „Žvelk į mano Sūnų Jėzų, nenuleisk akių, kalbėk, klausyk jo. Jis į tave žiūri su meile. Nebijok! Jis tave išmokys juo sekti ir liudyti dideliuose ar mažuose tavo gyvenimo dalykuose, darbe, šventės metu; išmokys išeiti iš savęs, kad į kitus pažvelgtum su meile, kaip ir jis pats, mylintis ne žodžiais, o veiksmais“.

Marija, leisk mums pajusti tavo Motinos žvilgsnį, vesk pas savo Sūnų, padėk būti ne „vitrinos“ krikščionimis, bet tokiais, kurie nebijo susitepti rankų kuriant, kartu su tavo Sūnumi Jėzumi, Jo meilės, džiaugsmo, taikos Karalystę, - baigdamas savo žinią meldė Pranciškus. (Vatikano radijas)
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising