Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Bažnyčia  >  2013-10-14 17:07:52
A+ A- print this pagePranciškus: saugokimės religinio neklystamumo nusistatymo (+video)Šventasis Tėvas Pranciškus savo namų koplyčioje aukotose Mišiose pirmadienio rytą kalbėjo prieš krikščionių veidmainiavimą, kurį įvardijo kaip Jonos sindromą ir kvietė rinktis Jonos ženklą, atskleidžiantį Dievo gailestingumą.

Jonos sindromas veda į veidmainišką įsitikinimą, jog išganymui užtenka vien darbų. Reikia saugotis nuo religinio neklystamumo nusistatymo, kuris kliaunasi doktrina, tačiau nesivargina sergėti vargšų. Jonos sindromui būdinga stoka uolumo siekti širdžių atsivertimo; siekiama šventumo, tačiau pasitenkinama „skalbyklos“ šventumu, t.y. išoriniu puošnumu ir tvarkingumu, tačiau be uolumo eiti skelbti Viešpatį.

Tuo metu Viešpats šitaip sergančios kartos atžvilgiu priešpastato Jonos ženklą. Pranašo Jonos praleistos trys paros didžuvies viduje primena Kristaus buvimą kape, jo mirtį ir prisikėlimą, kuris yra Jėzaus pažadėtas ženklas prieš veidmainystę, prieš fariziejišką neklystamumą. Jonos ženklas suteikia viltį, jog išgelbėjimas eina per Kristaus pralietą kraują. Kiek daug krikščionių mano, kad išsigelbės vien per savo darbus. Tačiau vien darbai, be gailestingosios meilės, lieka tušti. Jonos sindromas veda į veidmainiavimą, į įsitikinimą, jog užtenka laikytis priesakų. Tai baisi liga. Jonos ženklas – tai Dievo gailestingumas per Jėzų Kristų, mirusį ir prisikėlusį vardan mūsų išgelbėjimo. (Vatikano radijas)
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising