HONLAPVatikáni Rádió
Vatikáni Rádió   
más nyelvek  

     Honlap > Pápai kihallgatások és Úrangyala imádság  >  2013-10-15 15:34:38
A+ a- print this pageAz új szentszéki államtitkár Pietro Parolin érsek szolgálatának kezdete – Ferenc pápa köszönetet mondott Bertone bíboros hétéves szolgálatáértFerenc pápa augusztus 31-én nevezte ki Tarcisio Bertone bíboros államtitkár utódát a szentszéki államtitkárság élére. A hivatalos átadási ünnepségre a pápa jelenlétében október 15-én, kedden délben került sor az Államtitkárság könyvtárában.
A Szentatya bemutatta az 58 éves Parolin érseket a hivatal elöljáróinak és dolgozóinak, majd köszönetet mondott a 79 esztendős Bertone bíborosnak eddigi szolgálatáért. Parolin érsek jól ismeri az államtitkárság működését, hiszen 2009-ig itt dolgozott, mielőtt kinevezték volna Venezuelába apostoli nunciusnak.
7 évvel ezelőtt szeptemberben történt meg a hivatalváltás Sodano bíboros és Bertone bíboros között Castel Gandolfóban, ahol akkor XVI. Benedek pápa tartózkodott. Ma a ceremóniának az Apostoli Palota adott otthont.

Ferenc pápa és az államtitkárság munkatársainak találkozója váratlanul módosult, mivel Pietro Parolin érsek egészségi okok miatt nem lehetett jelen szolgálatának kezdő napján. Maga a pápa közölte a hírt a jelenlévőkkel. Pietro Parolin érsek jelenleg a Veneto tartományban tartózkodik, ahol műtétre lesz szüksége. Ám állapota nem súlyos. Ezt a hírt P. Federico Lombardi szóvivő közölte, hozzétéve azt is, hogy az új államtitkár előreláthatólag két hét múlva kezdi meg munkáját.

Ferenc pápa köszönetet mondott Bertone bíborosnak hét éves szolgálatáért. Avilai Szent Teréz szavait idézte, akinek kedden ünnepeljük liturgikus emléknapját: "Semmi se zavarjon, semmi ne rémítsen; annak, aki Istené, semmi sem hiányzik". Előde, Benedek pápa nevében is háláját fejezte ki a leköszönő államtitkárnak. Annak idején Benedeik pápa Genovából hívta vissza őt Rómába, és 2006. szeptember 15-től rábízta a Szentszéki Államtitkárság vezetését, egyben pedig a camerlengo bíboros szerepét. Hét év intenzív munka áll mögötte, amit nagylelkű odaadással végzett - erről maga Ferenc pápa is meggyőződhetett.

A Szentatya kiemelte a szalézi bíboros hűségét rendi alapítójuk, Bosco Szent János lelkiségéhez, amelyet mindvégig megőrzött szolgálata során. A kitartás és a pápa iránti szeretet jellemzi a szaléziakat, és Bertone bíboros ebben a szellemben vezette a Szentszék nemzetközi kapcsolatait, amelyek különösen fontos szerepet töltenek be Róma püspökének szolgálatában. Gondja volt rá továbbá, hogy elvigye a pápai tanítást és áldást a különböző országokba, egyházmegyékbe, plébániákra, egyetemekre, az egyes intézményekhez és társulatokhoz. A Segítő Szűzanya oltalmazta mindig értékes szolgálatát. Ferenc pápa szívből jövő áldását adta végül Bertone bíborosra.

A leköszönő államtitkár hálás szavakkal emlékezett vissza az elmúlt hét év szolgálatára, amelynek nagy részét Benedek pápa mellett töltötte, míg az utóbbi hét hónapban alkalma nyílt együtt dolgozni az új Szentatyával, Ferenc pápával. Bertone bíboros rövid mérleget vont a hét esztendőről, amelynek során alkalma nyílt megcsodálni Benedek pápa tanításának magasröptű megnyilvánulásait, például a hit és az értelem, a jog és a természeti törvény kapcsolatáról. Nagy gondot fordított a papság és az emberi lelkiismeret formálására is. Pápaságát nagy jelentőségű lelkipásztori tervek kísérték: a Szent Pál-év, a papság éve, vagy a most záruló hit éve. Benedek pápa sokat szenvedett a bűnök miatt, amelyek eltorzítják az egyház arcát, ezért új törvénykezést hozott, amely lesújt a papok körében előforduló pedofília szégyenteljes jelenségére. Gazdasági és adminisztratív téren is újító intézkedéseket vezetett be. Az Úr pedig, hosszas elmélkedés és imádság után azt sugallta neki, hogy mondjon le péteri szolgálatáról, amelyet a messziről érkezett és Jézus szellemiségétől áthatott utóda vett át.

Bertone bíboros Ferenc pápában nem annyira a forradalmat, mint inkább a folytonosságot látja az előző pápasággal, bár mások a hangsúlyok és a személyes élet vonásai (ld. pl. a madridi illetve a Rio de Janeiroi ifjúsági világtalálkozók). Személyesen is alkalma nyílt megtapasztalni az odafigyelés, a gyengédség, az irgalmasság, a bizalom csodálatos gesztusait Ferenc pápa részéről, a beszélgetések, váratlan telefonhívások, a rá bízott feladatok során egyaránt. Köszönöm a jóindulatát, Ferenc pápa! - búcsúzott Tarcisio Bertone bíboros államtitkár, aki Szűz Mária segítségét kérte utóda szolgálatához, biztosítva buzgó imáiról.

Pietro Parolin érsek a pápai kinevezéskor így nyilatkozott: „Amikor október 15-én elkezdem új feladatomat, mint Ferenc pápa államtitkára, eljutottam szolgálatom csúcsára, amelyet idáig azzal az egyszerű, alázatos lélekkel végeztem, mint amit a világ másik végéről érkezett pápa kér munkatársaitól.”

Pietro Parolin érsek 1955-ben született Schiavon városban, a vicenzai egyházmegyében, az észak-olaszországi Veneto (Velence) tartományban. 1980. április 27-én szentelték pappá a vicenzai egyházmegye számára. Kánonjogból szerezte meg diplomáját. 1986. július elsején kezdte meg szentszéki diplomáciai szolgálatát. Először a nigériai és mexikói pápai képviseleteken, majd az Államtitkárság államközi kapcsolatok osztályán végezte munkáját. 2002. november 30-án II. János Pál pápa kinevezte az Államtitkárság államközi kapcsolatainak altitkárává. 2009. augusztus 17-én XVI. Benedek venezuelai apostoli nunciusnak nevezte és c. érseki rangra emelte. Még abban az évben, szeptember 12-én Ratzinger pápa szentelte püspökké.

Az olaszon kívül Pietro Parolin érsek francia, angol és spanyol nyelven beszél.
Afrika, Latin-Amerika, Ázsia – hosszú évek óta Parolin érsek jól ismeri ezeknek a földrészeknek a helyi egyházait. Csaknem 30 éves szentszéki szolgálata során személyes tapasztalatokat szerzett arról a valóságról, amelyet most, mint Ferenc pápa első számú munkatársa Rómából kell kormányoznia.
Amikor 1986-ban, 31 éves korában Parolin prelátus elkezdte első küldetését a nigériai nunciatúrán, tapasztalatot szerzett a kereszténység és az iszlám közötti kapcsolatokról. Három évvel később Mexikóban folytatta szentszéki szolgálatát. Itt részt vett annak a hosszú lelkipásztori és diplomáciai munkának az utolsó szakaszában, amelynek eredményeként, évtizedeken át tartó nehéz kapcsolatok után, az ország hatóságai jogilag elismerték a helyi egyházat.
Parolin prelátus 1992-ben tért vissza Rómába, ahol az Államtitkárság államközi kapcsolatok osztályán kezdett dolgozni. Tíz évvel később, 2002 novemberében lett az Államtitkárság államközi kapcsolatainak altitkára. Rendkívül felelősségteljes feladatokkal kellett szembenéznie, mint a Szentszék és Izrael közötti kapcsolatok, a vietnámi helyi egyház helyzete, valamint a kínai hatóságokkal való komplex tárgyalások. Ezek arra irányultak, hogy a hatalmas ázsiai ország katolikusai nagyobb vallásszabadságot élvezhessenek, XVI. Benedek 2007-ben e témában írt levelének megfelelően. 2009-ben Parolin érsek nunciusi minőségben folytatta szentszéki diplomáciai szolgálatát Venezuelában, ahol szintén problematikus az állam és az egyház közötti viszony.

(ik)
Megoszt


Bemutatkozás Műsoridők Írjon a szerkesztőségnek Programkészítés a VR-ban Linkek Más nyelvek Szentszék Vatikán Pápai liturgikus szertartások
a weboldal tartalma szerzői jogi védelem alatt áll ©. webmaster / webteam / jogi feltételek / hirdetések