Hlavná stránkaVatikánsky rozhlas
Vatikánsky rozhlas   
Iné jazyky  

     Home > Cirkev >  2013-10-15 16:30:42
A+ A- print this pagePápež František sa poďakoval kardinálovi BertonemuVďačnosť a oddanosť. Týmito slovami možno charakterizovať dopoludňajšiu audienciu pápeža Františka, na ktorej prijal nadriadených a zamestnancov Štátneho sekretariátu pri príležitosti odchodu kardinála Tarcisia Bertoneho z funkcie vatikánskeho štátneho sekretára a nástupu Mons. Pietra Parolina. Nový sekretár sa dnes musel podrobiť operácii, ako Svätý Otec vysvetlil, svoju úlohu preto prevezme osobne až o pár týždňov neskôr.

Pápež František vyjadril kardinálovi Bertonemu poďakovanie za jeho doterajšiu službu aj v mene svojho predchodcu Benedikta XVI. Docenil jeho príslušnosť k saleziánom, dlhoročnú službu Cirkvi od pedagogickej činnosti, cez úrad diecézneho biskupa a prácu pre kúriu, až po funkciu štátneho sekretára. Práve saleziánska úprimná poslušnosť, sloboda v iniciatíve a osobnej vynachádzavosti, ho podľa slov pápeža Františka viedli k vykonávaniu jeho úloh „s úprimnou láskou k Cirkvi a nesmiernou veľkorysosťou“:

„Pre každého saleziána sa láska k Cirkvi prejavuje predovšetkým konkrétnou láskou k Petrovmu nástupcovi. Cítiť sa byť v srdci Cirkvi, práve skrze blízkosť pápežovi. A práve skrze túto blízkosť pápežovi sa podieľať na ďalekosiahlom poslaní celej Cirkvi a na plnosti jej evanjelizačnej dynamiky. A tu sa dostávam k druhému aspektu, ktorý by som rád zdôraznil: postoj bezpodmienečnej vernosti a absolútnej lojálnosti voči Petrovi, ktorý je charakteristickou črtou Vášho poslania ako štátneho sekretára, ako ste ho prechovávali voči Benediktovi XVI., tak aj voči mne počas týchto mesiacov. Mohol som to pocítiť pri viacerých príležitostiach a som Vám za to nesmierne vďačný.“

Pápež sa kardinálovi Bertonemu poďakoval za „odvahu a trpezlivosť“ aj v ťažších chvíľach, ktorých nebolo málo.
Na margo nového sekretára Mons. Parolina uviedol: Veľmi dobre pozná štátny sekretariát, pracoval tu niekoľko rokov so zanietením, kompetenciou, so schopnosťou viesť dialóg a s ľudským prístupom, ktoré sú pre neho charakteristické. V istom zmysle je to pre neho akoby návrat domov.“

Kardinál Bertone si dnes v príhovore zaspomínal na obdobie strávené s pápežom Benediktom XVI., ktorý ho vymenoval za štátneho sekretára pred siedmimi rokmi. Ocenil tak jeho príhovory, ktoré zazneli v nemeckom parlamente, či vo Westminsterskej hale, posilnenie spoločnej kresťanskej identity s bratmi iných cirkví, obnovený teologický dialóg so židmi, vzťahy vzájomného rešpektu s moslimami, ako aj encykliky, medzi ktorými vyniká Caritas in veritate. Jeho pozornosť potom patrila súčasnému Svätému Otcovi:

„Pápeža Františka vnímam ani nie tak v kontexte revolúcie, ako skôr kontinuity s pápežom Benediktom XVI., a to aj napriek rozdielnosti ich osobnostných prejavov. Schopnosť počúvať, láskavosť, milosrdenstvo, dôvera sú nádhernými skutočnosťami, ktoré som osobne zažil pri mnohých rozhovoroch, v
gestách, prekvapivých telefonátoch, úlohách, ktoré mi boli zverené. Ďakujem vám, pápež František, za vašu láskavosť!“ –mf–
Zdieľať


Kto sme Frekvencie Čas vysielania Napíšte nám Produkcia RV Linky Iné jazyky Svätá stolica Mestský štát Vatikán Pápežské slávnosti
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising