HemsidaVatikanradion
Vatikanradion   
more languages  

     Hemsida > Kyrka >  2013-10-15 17:02:47
A+ A- Skriv utPåve Franciskus om kvinnan: Moderskap är oumbärligt för världen men begränsa inte kvinnors roll i kyrkan och samhället(15.10.2013) Påven Franciskus har sagt att kvinnors "kallelse och mission" förblir kopplad till moderskap, men varnade mot att orättvist begränsa deras deltagande i kyrkan eller i det civila samhället på den grunden.

En kongress om kvinnan i Katolska kyrkan började på torsdagen i Vatikanen. Anledningen var 25-årsdagen av den apostoliska skrivelsen Mulieris Dignitatem av påven Johannes Paulus II. På lördagen tog påven Franciskus emot de deltagande kvinnorna och experter i en audiens. Johannes Paulus II betonade i sin skrivelse det lika värdet mellan man och kvinna ur ett kristet perspektiv och fördjupade en grundläggande sanning: människan ”existerar alltid bara som kvinna eller man”, heter det i Mulieris Dignitatem.

"Många saker kan förändras och har förändrats i vår kulturella och sociala utveckling, men faktumet kvarstår att det är kvinnan som blir gravid, hon bär i sitt sköte och föder barn till människan" sa påven.

"Detta är inte bara ett biologiskt tema, men bär med sig en mängd konsekvenser för kvinnan själv, för hennes sätt att vara, för hennes relationer, för det sätt på vilket vi visar respekt för människors liv och livet i allmänhet. Genom kvinnans kallelse till moderskapet, anförtrodde Gud människan till henne på ett alldeles speciellt sätt."

Påven framförde hans kommentarer under ett tal till deltagarna vid en akademisk konferens som organiserades av det Påvliga lekmannarådet för att markera 25-årsdagen av salige Johannes Paulus IIs apostoliska skrivelse Mulieris Dignitatem (kvinnors värdighet)från 1988. Påven Franciskus beskrev det som ett "historiskt dokument, det första från det påvliga läroämbetet som helt tillägnades kvinnan.”

Påven Franciskus varnade för att det finns två sätt att förråda kvinnors inneboende moderliga roll, "två motsatta ytterligheter som förstör kvinnan och hennes kallelse".

"Det första är att minska moderskap till en social funktion, en uppgift, om än ädelt, men som i själva verket undansätter kvinnan hennes potential och inte värdesätter henne fullt ut i samhällets uppbyggnad. Detta finns både i den civila sfären och i den kyrkliga sfären" sa han. "Jag lider, jag menar det, när jag ser i kyrkan eller i vissa kyrkliga organisationer att tjänstgöringens funktion, som vi alla har och bör ha, att kvinnors tjänsteroll övergår i en form för undertryck."

Men påven tillade att det finns också ”en annan fara i motsatt riktning: att främja en typ av frigörelse som i syfte att fylla de utrymmen som tagits bort från det maskulina, överger det feminina med de dyrbara aspekter som kännetecknar det." Han tillade att "Kvinnan har en särskild känslighet för Guds ting, framför allt för att hjälpa oss att förstå den barmhärtighet, ömhet och kärlek som Gud har för oss."

Påven Franciskus prisade Mulieris Dignitatem för dess ”djupa, fundamentala eftertanke, som på en gedigen antropologisk grund är upplyst av uppenbarelsen" och sa att dokumentet var en utgångspunkt för vidare studier och insatser för "främjandet" av kvinnor.

Han konstaterade att det italienska ordet för kyrka ("Chiesa") är ett feminint substantiv, och sa att "kyrkan är en kvinna. Kyrkan är en mor. Och det är vackert, inte sant? Vi måste tänka djupt om detta."
Dela

Vilka är vi? Tider och program Skriv till redaktionen Vatikanradions produktion Länkar Andra språk Heliga Stolen Vatikanstaten Påveceremonier
Innehållet på sidan är under copyright ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Reklam