Pocetna stranicaRadio Vatikan
Radio Vatikan   
Drugi jezici  

     Početna stranica > Crkva >  2013-10-16 17:10:14
A+ A- Ispiši ovu stranicuCrkva koja bi bila zatvorena u sebe i živjela u prošlosti, izdala bi svoj identitetNastavljajući niz pouka o Vjerovanju, Sveti se Otac, u katehezi na današnjoj audijenciji zaustavio na retku: Vjerujem u jednu, svetu, katoličku i apostolsku Crkvu. Ispovijedati da je Crkva apostolska znači istaknuti njezinu duboku povezanost s Apostolima; sa skupinom ljudi koje je Isus pozvao k sebi po imenu, kako bi ostali s Njim i kako bi ih poslao da propovijedaju (usp. Mk 3,13-19) – kazao je papa Franjo, pojašnjujući da riječ apostol upravo znači poslan. Apostol je dakle osoba koja je poslana nešto učiniti te jeobjasnio da su Apostoli bili izabrani i od Isusa poslani kako bi nastavili Njegovo djelo tj.: moliti i naviještati Evanđelje. U prvim vremenima Crkve, – Apostoli – od mnoštva stvari i aktivnosti koje su obavljali, nisu stizali dovoljno vremena posvetiti molitvi, pa su zaredili đakone. Biskupi su njihovi nasljednici. Trebamo se zapitati: Moli li ovaj biskup? Naviješta li Evanđelje? Jer to znači biti apostolom i po tome je Crkva apostolska. No, i mi, ako želimo uistinu biti apostoli, trebamo i sami sebe zapitati: Molim li ja zaista za spasenje svijeta? Naviještam li Evanđelje? – potaknuo je Papa, te u pouci istaknuo tri značenja koja pojam apostolska, ima za Crkvu:
Crkva je apostolska jer je utemeljena na propovijedanju i na molitvi Apostolâ; i na vlasti koju su oni primili od samoga Krista. Pavao u Poslanici efežanima vjernike naziva: sugrađanima Svetih i ukućanima Božjim, nazidanim na temelju apostola i proroka, a kao kamen-temeljac svega zdanja je sam Isus Krist (Usp. Ef 2, 19-20). Uspoređuje ih sa živim kamenjem koje se ugrađuje u zgradu Crkve, a temelji se na Apostolima kao stupovima, a sam Temelj svega zdanja jest Isus. Bez Isusa Crkva ne može postojati – kazao je Papa te ponovio – Nema Crkve bez Isusa; jeste li razumjeli?! On je sam Temelj Crkve – rekao je Papa.
Apostoli su, živeći s Isusom, slušali njegovu riječ, dijelili njegov način života i iznad svega: svjedoci su njegove smrti i uskrsnuća. Naša se Crkva dakle ne temelji na nekoj ideji ili filozofiji nego na samom Kristu – naglasio je Papa. Crkva je poput neke biljke, koja je kroz stoljeća rasla i razvijala se, i donijela svoje plodove, ali je ukorijenjena na Isusu Kristu i tako temeljno iskustvo Krista koje su imali Apostoli, seže sve do nas.
Kako bismo se mi danas povezali sa svjedočanstvom Apostolâ ili kako ono što su čuli od Isusa i iskusili, može doprijeti do nas? To je drugo značenje apostoličnosti Crkve – kazao je Papa te podsjetio na Katekizam Katoličke crkve koji navodi: Crkva je apostolska jer – uz pomoć Duha Svetoga koji u Njoj boravi – čuva i prenosi nauk, sadržaj i zdrave riječi koje su čuli Apostoli. Crkva kroz vjekove čuva ovo dragocjeno blago: Sveto pismo, nauk, sakramente i pastirsku službu, te tako možemo Kristu biti vjerni i sudjelovati na njegovu životu. Crkva je poput rijeke koja izvire, natapa i teče kroz povijest i koja je na svom ušću ona ista rijeka koja izvire na Izvoru-Kristu. Krist je Uskrsli i Živi te njegove riječi ne prolaze – kazao je Sveti Otac te dodao: On je danas živ i ovdje je među nama! Čuje nas kada mu govorimo; On je u našem srcu. Isus je s nama, ovdje! – uzviknuo je Papa. I to je ljepota Crkve: prisutnost Isusa Krista među nama; koji je živ jer je uskrsnuo (pljesak).
Mislimo li katkada o Kristovu daru Crkve, gdje Krista možemo susresti; o tome da nam Crkva kroz stoljeća i pored teškoća, problema, slabosti i naših grijeha – prenosi i predaje vjerodostojnu Kristovu poruku; da nam daje sigurnost da je ono u što vjerujemo uistinu ono što je Krist i izrekao – zapitao je Sveti Otac? Crkva je apostolska jer je poslana naviještati Evanđelje cijelome svijetu – kazao je papa Franjo i nastavio: Ono što je Isus povjerio apostolima, se nastavlja i danas – Idite dakle i sve narode učinite mojim učenicima, krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, učeći ih sve što sam vam zapovjedio. I evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta (Mt 28,19-20). Insistiram na ovom vidiku poslanja jer sve nas Krist šalje ususret drugima; da im donesemo radost Evanđelja. Još jednom se zapitajmo: Jesmo li stvarno apostoli svojom riječju; i još više svojim kršćanskim životom i svjedočenjem? Ili smo, naprotiv, kršćani zatvoreni u vlastito srce; kršćani sakristije i kršćani na riječima, a koji zapravo žive kao pogani – zapitao je Papa te dodao - Ali trebamo se o ovome pitati i ovo nije prigovor – pa i sam sebi postavljam isto pitanje – Kakav sam kao kršćanin; svjedočim li zaista da to jesam? Papa je na koncu pouke kazao da je Crkva ukorijenjena u nauku apostola, istinitih Kristovih svjedoka, ali uvijek gleda prema budućnosti, sigurna u uvjerenju da je poslana od Isusa; da uz molitvu, navještaj i svjedočanstvo, pronese njegovo Ime. Crkva zatvorena u sebe i koja živi u prošlosti, izdaje vlastiti identitet – kazao je Papa te mnoštvo pozvao: Otkrijmo danas iznova svu ljepotu i odgovornost onoga biti apostolska Crkva: molimo, naviještajmo svojim osobnim životom, ali i svojim riječima – zaključio je Papa.
Podijelite

O nama Raspored programa Pišite nam Proizvodnja RV Linkovi Drugi jezici Vatikanska pocetna stranica Grad Vatikan Liturgijska slavlja s Papom
Sva su autorska prava na ovoj stranici pridržana ©. Administrator / Bodovi / Zakonski uvjeti / Oglašavanje