Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Bažnyčia  >  2013-10-16 12:50:20
A+ A- print this pageKard. Audrio J. Bačkio vyskupystės 25 metų sukaktis paminėta Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimeSpalio 9 d. Vilniaus arkivyskupijos Trinapolio rekolekcijų namuose arkivyskupijos kunigų susirinkimas prasidėjo šv. Mišiomis, kurioms vadovavo Vilniaus arkivyskupas emeritas kardinolas Audrys Juozas Bačkis, koncelebravo Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis, ir arkivyskupijos kunigai. Iškilminga malda pažymėtos Kardinolo vyskupystės dvidešimt penktosios metinės. Homilijoje kardinolas dėkojo Dievui už tarnystę Bažnyčioje, prisiminė palaimintąjį popiežių Joną Paulių II, suteikusį vyskupystės šventimus, apmąstė bendrystės svarbą kiekvieno kunigo gyvenime. Vienam be broliško kitų konfratrų palaikymo, bendradarbiavimo sunku atlikti savo tarnystę.

Po Eucharistijos liturgijos susirinkimo dalyviai unikalią filmuotą medžiagą iš Vatikano Šv. Petro bazilikos 1988 metų spalio 4 d. iškilmingų Mišių, kuriose monsinjoras Audrys Juozas Bačkis popiežiaus Jono Pauliaus II buvo konsekruotas vyskupu, paskirtas eiti nuncijaus pareigas Olandijoje. Popiežius homilijoje prisiminė ir lietuvių tautą, iš kurios kilęs naujai pašventintas vyskupas, pabrėžė, kad stiprybės ji semiasi iš kryžiaus paslapties, kalbėjo apie šv. Pranciškaus pastangas rinktis tikrąją laisvę, atsižadėti savęs, drąsiai nešti taiką ir gėrį.

Po filmuotos liturgijos peržiūros Vilniaus arkivyskupas emeritas kardinolas Audrys Juozas Bačkis prisiminė savo tarnystę Vatikano tarnybose. Kunigystės kelią pradėjęs Prancūzijoje, svarstė apie sielovados poreikį tarp išeivijos lietuvių, nė nesvajojo apie diplomatinę tarnybą. Tačiau po II Vatikano susirinkimo Bažnyčia siekė, kad nuncijų tarnyboms įvairiuose pasaulio kraštuose būtų parengta kuo įvairesnių tautybių žmonių. Tuomet dar kunigas Audrys Juozas Bačkis buvo išsiųstas į Romą studijuoti diplomatinėje akademijoje. Po studijų – kelionės ir tarnystė nunciatūrose įvairiose šalyse: Filipinuose, Kosta Rikoje, Turkijoje, Nigerijoje, Vatikano Viešųjų reikalų Taryboje. Šioje institucijoje pasekretoriaus pareigose tuomet monsinjoras Audrys Juozas Bačkis buvo pirmasis ne italas. Teko atstovauti Šventajam Sostui įvairiose konferencijose, atsakyti į prašymus, laiškus, lydėti popiežių įvairiose kelionėse, priėmimuose, po Vatikaną lydėti lietuvius vyskupus, patarti popiežiui apie padėtį Lietuvoje.

Vyskupo konsekracijos metu Romoje vyko Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimas, todėl buvo suvažiavę daug užsienio lietuvių. Vienas iš ko-konsekratorių buvo vyskupas Juozas Preikšas, atvykęs iš Kauno, kitas – Vatikano valstybės Viešųjų reikalų tarybos sekretorius arkivyskupas Achille Silvestrini. Konsekracijos apeigose dalyvavo pirmą kartą į Romą atvykęs Vilniaus arkivyskupas Julijonas Steponavičius. Popiežius Jonas Paulius II priėmė lietuvius, domėjosi katalikų padėtimi Lietuvoje. 1991 m. mirus Vilniaus arkivyskupui Julijonui Steponavičiui, laidotuvėse teko atstovauti popiežiui ir vėliau eiti arkivyskupijos vadovo pareigas. Per vyskupystės tarnystę teko konsekruoti penkis lietuvius vyskupus ir daugumą Vilniaus arkivyskupijos kunigų.

Antroje susirinkimo dalyje Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas paskelbė, kad įvyko rinkimai į Arkivyskupijos Kunigų Tarybą. Pagal pareigas į ją pateko Vilniaus arkivyskupijos kancleris monsinjoras Robertas Šalaševičius, Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos rektorius monsinjoras Žydrūnas Vabuolas. Daugiausiai balsų gavo kun. Andrius Narbekovas, kun. Ričardas Doveika, mons. Wojciech Gorlicki, kun. Medardas Čeponis, mons. Kęstutis Latoža, mons. Edvardas Rydzikas, kun. Jonas Varaneckas, mons. Vaclav Volodkovič. Kitus narius paskirs arkivyskupas.

Arkivyskupas Gintaras Grušas kvietė iškilmingai pažymėti parapijose Tikėjimo metų užbaigimą. Ta proga Vilniaus arkikatedroje iš visos arkivyskupijos bus kviečiami įvairių parapijų atstovai, kad išgyventume vietinės Bažnyčios bendrystę. Ganytojas tęsia arkivyskupijos parapijų lankymą, siekia asmeniškai susitikti su dvasininkais, pažinti sielovadą, lūkesčius, apžiūrėti parapijų patalpas.

Vilniaus šv. Teresės bažnyčios ir Aušros vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos koplyčios rektorius mons. Jan Kasiukevič paskelbė Gailestingumo Motinos atlaidų oktavos temą, kuri pasirinkta pagal arkivyskupo šūkį: „Malonė, gailestingumas ir ramybė“. Atlaidai vyks lapkričio 10-17 dienomis. Kunigų, vienuolių ir seminaristų diena – lapkričio 13-oji.

Vilniaus arkivyskupo augziliaras vyskupas Arūnas Poniškaitis klebonus ragino pateikti vyskupijai sąrašus žmonių, kurie būtų tinkami pasiruošti Komunijos dalintojo tarnystei, net jei ir vieną kartą metuose iškyla toks poreikis. Tikėjimo metų proga Vilniaus arkivyskupija įsijungia į nepertraukiamą Švč. Sakramento adoraciją, keliaujančią per visą Lietuvą. Nuo šių metų lapkričio 1 d. iki 2014 m. sausio 1 d. į Eucharistijos adoraciją kvies vis kita arkivyskupijos parapija. Tai tikinčių bendruomenę sutelkianti iniciatyva, kuri padeda susiburti maldai, ugdo tikėjimą ir pamaldumą Švč. Sakramentui.

Kitas kunigų susirinkimas vyks Trinapolio rekolekcijų namuose lapkričio 6 d.

vilnius.lcn.lt
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising