Hlavná stránkaVatikánsky rozhlas
Vatikánsky rozhlas   
Iné jazyky  

     Home > Charita a solidarita  >  2013-10-16 18:36:12
A+ A- print this pagePápež František: Ako čeliť škandálu hladu vo svete?Na dnešný deň pripadá Svetový deň výživy, ktorý sa koná z iniciatívy Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo FAO. Jeho tohtoročný slogan znie „Zdravie jednotlivcov závisí od zdravých potravinových systémov“. Dôraz sa kladie na úlohu potravinových systémov, aby s dlhodobou udržateľnosťou spoľahlivo zabezpečili prísun potravín a výživu obyvateľstva. Josému Grazianovi da Silvovi, generálnemu riaditeľovi organizácie FAO, ktorá má svoje hlavné sídlo v Ríme, dnes Svätý Otec zaslal posolstvo, v ktorom označuje existenciu hladu vo svete za škandál. Hladu aj dnes padajú za obeť milióny osôb napriek tomu, že žijeme vo vedecky a komunikačne vyspelom svete.

„Nejde iba o reagovanie na bezprostredné krízy, ale o postavenie sa k tomuto problému, ktorý dolieha na naše svedomie, osobné i spoločenské, spoločnými silami a na všetkých úrovniach tak, aby sme dospeli k spravodlivému a trvalému riešeniu,“ hovorí v posolstve pápež František. Poukazuje na paradox „rastúcej tendencie k individualizmu a uzatváraniu sa do seba, ktoré vyúsťujú do postoja ľahostajnosti - na úrovni jednotlivcov, inštitúcií i štátov – voči tým, ktorí zomierajú od hladu alebo trpia podvýživou, ako keby išlo o neodvratnú skutočnosť.“ Pápež upozorňuje, že „hlad a podvýživu nemožno nikdy považovať za bežný fakt, na ktorý sme navyknutí, ako bol jednoducho súčasťou systému. Niečo sa musí zmeniť v nás samých, v našej mentalite, v našich spoločnostiach.“

Čo môžeme urobiť? – pýta sa pápež František. „Myslím, že dôležitým krokom bude s rozhodnosťou odstraňovať bariéry individualizmu, uzatvárania sa do seba, otrockého hľadania zisku za každú cenu, a to nielen v dynamike medziľudských vzťahov, ale aj v globálnej ekonomicko-finančnej dynamike. Myslím si, že dnes je viac ako kedykoľvek predtým potrebné, aby sme sa vychovávali k solidárnosti, znovuobjavili váhu a význam tohto slova, ktoré je také nepohodlné a často odsúvané, aby sme pracovali na tom, aby sa solidárnosť stala základným postojom pri robení rozhodnutí na rovine politickej, ekonomickej a finančnej, vo vzťahoch medzi jednotlivcami, národmi i krajinami.

„Vychovávať sa k solidárnosti znamená vychovávať sa k ľudskosti, k humánnosti“, dodáva Svätý Otec v posolstve. V jeho závere ubezpečuje riaditeľa FAO o podpore zo strany Katolíckej cirkvi. Cirkev „kráča spolu s vami týmito cestami, vedomá si toho, že dobročinnosť a láska sú dušou jej poslania.“ Vyslovuje želanie, aby sa dnešná slávnosť stala „ozajstnou príležitosťou, ktorá nás samých i inštitúcie vyprovokuje ku konaniu v duchu kultúry stretnutia a solidárnosti, aby sme našli primerané odpovede na problém hladu a podvýživy i na ďalšie problémy, ktoré sa týkajú dôstojnosti každej ľudskej bytosti.“ -jb-

(Obr. Generálny riaditeľ FAO José Graziano da Silva pri dnešnej ceremónii Svetového dňa výživy)
Zdieľať


Kto sme Frekvencie Čas vysielania Napíšte nám Produkcia RV Linky Iné jazyky Svätá stolica Mestský štát Vatikán Pápežské slávnosti
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising