HemsidaVatikanradion
Vatikanradion   
more languages  

     Hemsida > Solidaritet  >  2013-10-16 15:54:03
A+ A- Skriv utPåven till FAO: Det är en skandal att det fortfarande existerar hunger i världen(16.10.2013) "Det är en skandal att det fortfarande existerar hunger och undernäring i världen!" Det ropade påve Franciskus i ett budskap som han sände inför FNs World Food Day, som främjas av FNs jordbruksorganisation FAO. I brevet, som var adresserat till generaldirektören för FAO, Graziano da Silva, varnade påven: "Det handlar inte bara om att avhjälpa akuta nödsituationer, men att bemöta tillsammans, på alla nivåer, ett problem som utmanar vårt personliga och sociala samvete, för att uppnå en rättvis och varaktig lösning".

För påven, kan hunger och undernäring "aldrig betraktas som en normal företeelse som man bör vänja sig med." Vi behöver bryta ner "individualismens barriärer" och en mentalitet som främjar "vinst till varje pris" och "inte bara inom mänskliga relationers dynamik, men också i den globala ekonomiska och finansiella dynamiken. Det är mer än någonsin nödvändigt att "utbilda om solidaritet" och göra så att det blir ”en grundläggande inställning" som berör politiska, ekonomiska frågor och relationer mellan människor och mellan nationer.

Temat för årets World Food Day var "Hållbara livsmedelssystem för livsmedelsförsörjning och näring" och det uppmanar oss alla, enligt påve Franciskus, att tänka "på våra livsmedelssystem ur solidaritetens perspektiv, att övervinna det vilda utnyttjandet av skapelsens logik och att bättre rikta vårt engagemang mot att odla och vårda miljön och dess resurser." Påven uppmanade också världen att ändra på "vårt sätt att leva", som i många områden på jorden utmärks "av konsumism och slöseri med mat."

FAO framhåller att en tredjedel av den globala livsmedelsproduktionen är otillgänglig på grund av ett allt bredare slöseri. "Men slöseri med mat” skrev påven, ”är inte annat än en av frukterna av ’slit och släng kulturen’ som ofta leder män och kvinnor att offra till vinstens och konsumtionens avgudar”; ett sorgligt tecken på "likgiltighetens globalisering", som gör att vi långsamt "vänjer oss" med "andras lidande, som om det var normalt". Undernäringens utmaningar, skrev påven, har även och framför allt "en etisk och antropologisk dimension. Att utbilda oss om solidariteten, innebär därmed att utbilda oss om mänskligheten."

Med en hänvisning till temat för det kommande internationella FN-året, på FAOs initiativ, som kommer att tillägnas landsbygdens familj, underströk påven: ”Utbildning om solidaritet och en livsstil som går utöver slit och släng kulturen" och som "faktiskt sätter varje person och dennes värdighet i centrum, utgår från familjen”. "Att stödja och skydda familjen för att på så sätt utbilda om solidaritet och respekt – avslutade påven - är ett avgörande steg för att gå mot ett mer rättvist och humant samhälle."

Dela

Vilka är vi? Tider och program Skriv till redaktionen Vatikanradions produktion Länkar Andra språk Heliga Stolen Vatikanstaten Påveceremonier
Innehållet på sidan är under copyright ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Reklam