Hlavná stránkaVatikánsky rozhlas
Vatikánsky rozhlas   
Iné jazyky  

     Home > Kultúra a spoločnosť  >  2013-10-18 18:52:50
A+ A- print this pagePápež František pri 30. výročí CTV povzbudil televíznych pracovníkovVatikánske televízne centrum (CTV) si 18. októbra 2013 pripomenulo 30. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti zaslal pápež František posolstvo riaditeľovi inštitúcie, ktorým je Mons. Dario EdoardoViganò. Bolo prečítané počas dnešnej slávnosti v priestoroch Domu zahraničných novinárov v Ríme, podobne ako aj pozdravné posolstvo prezidenta Talianskej republiky Giorgia Napolitana. V svojom posolstve Svätý Otec píše: Chcel by som prvom rade zdôrazniť, že vaša práca je službou evanjeliu a Cirkvi. Výročie CTV zapadá do rámca ďalšieho významného výročia: päťdesiateho výročia schválenia koncilového dekrétu Inter Mirifica, ktorý zahŕňa k obdivuhodným Božím darom prostriedky spoločenskej komunikácie, samozrejme vrátane televízie. Slová koncilových otcov sa nám javia ako prorocké. Správne zdôraznili dôležitosť využívania týchto prostriedkov tak, aby «ako soľ a svetlo zúrodňovali a osvetľovali svet» prinášajúc svetlo Ježiša Krista a prispievajúc k pokroku celého ľudstva.

Pápež František v posolstve ďalej poukazuje na rýchly rozvoj nových technológií a komunikačnej siete v posledných desaťročiach. Vzhľadom na to zdôraznil nevyhnutnosť zachovať si na tejto globálnej autostráde komunikácie“ perspektívu evanjelia. Je potrebné mať vždy na pamäti cieľ, tak ako ho videl Ján Pavol II. pri založení CTV: podporiť účinné pôsobenie Cirkvi v oblasti spoločenskej komunikácie... aby Cirkev dostala nové nástroje na plnenie svojho univerzálneho poslania vo svete“ (Reskript z 22. októbra 1983). Svätý Otec uvádza aj slová Benedikta XVI., ktoré adresoval CTV v roku 2008: Keď dávate zábery k dispozícii najväčším svetovým televíznym agentúram a hlavným národným alebo komerčným televíziám, napomáhate primeranému a včasnému informovaniu o živote a učení Cirkvi v dnešnom svete, pre dobro ľudskej dôstojnosti, spravodlivosti, dialógu a pokoja“ (Príhovor k CTV, 18. decembra 2008).

Pápež František po citovaní svojich predchodcov v posolstve zdôrazňuje, že tu ide o „cirkevnú službu a účasť na evanjelizačnom poslaní Cirkvi.“ V druhom bode pracovníkom CTV kladie na srdce, aby ich „optika pri prezentovaní udalostí nikdy nebola svetská, ale cirkevná“. V posolstve ďalej hovorí:

„Žijeme vo svete, v ktorom neexistuje prakticky nič, čo by nemalo do činenia so svetom médií. Stále dokonalejšie nástroje neustále posilňujú všade prenikajúci vplyv technológií, foriem vyjadrovania a komunikácie v našom každodennom živote, a to nielen vo svete mladých. Ako som pripomenul krátko po mojom zvolení za biskupa Ríma, práve na stretnutí so zástupcami spoločenských komunikačných prostriedkov, ktorí boli prítomní v Ríme na konkláve, «úloha masmédií v poslednom čase vzrástla až natoľko, že bez nich novodobé dejinné udalosti prakticky nemožno vyrozprávať». To všetko sa odráža aj na živote Cirkvi . A ako nie je ľahké vypovedať o udalostiach histórie, ešte zložitejšie je vypovedať o udalostiach Cirkvi, ktorá je «znakom a nástrojom dôverného spojenia s Bohom», je Kristovým telom, Božím ľudom, chrámom Ducha Svätého. To si vyžaduje osobitnú zodpovednosť, veľkú schopnosť interpretovať realitu podľa duchovného kľúča. Cirkevné udalosti skutočne majú «vo svojej podstate istú osobitosť. Riadia sa logikou, ktorá v zásade nezodpovedá tzv. svetským kategóriám, a práve z tohto dôvodu nie je ľahké ich interpretovať a sprostredkovať veľmi širokej a rôznorodej verejnosti“ (Príhovor zástupcom médií, 18. marca 2013) .

Pápež František sa poďakoval Mons. Dariovi Edoardovi Viganò a všetkým zamestnancom CTV za „schopnosť vytvárať vzťahy s rôznymi realitami sveta, stavať mosty, prekonávať múry a priekopy a prinášať svetlo evanjelia“. Odvolajúc sa na citovaný dekrét Inter Mirifica pripomenul, že apoštolská účinnosť si vyžaduje jednotu úmyslov a
síl“ (č. 21). Stratégiou mediálnych iniciatív v katolíckom svete je preto „skôr spájať sily než súťažiť.

„Nakoniec by som chcel pripomenúť, že vo vzťahu k udalostiam nezastávate úlohu čisto dokumentárnu či ‚neutrálnu‘, ale podieľate sa na približovaní Cirkvi svetu, zmenšovaním odstupu tým, že približujete slovo pápeža miliónom katolíkov, aj tam, kde vyznávať vieru často znamená odvážne rozhodnutie. Prostredníctvom svojich záberov CTV kráča spolu s pápežom a prináša Krista v mnohých podobách do osamelosti moderného človeka, pričom dokáže preniknúť aj do najvyspelejších „technologických periférií“. V tejto misii je dôležité si uvedomovať, že Cirkev je prítomná vo svete komunikácie vo všetkých jeho rozličných prejavoch predovšetkým preto, aby privádzala ľudí k stretnutiu s Pánom Ježišom. Jedine stretnutie s Ježišom totiž môže naozaj zmeniť srdce a dejiny človeka.“ –jk, jb–

Obr. Účastníci osláv 30. výročia CTV 18. októbra v Ríme: zľava riaditeľ CTV Mons. Dario Edoardo Viganò, technický riaditeľ CTV Stefano D'Agostino, vedúci kanadskej televízie Salt and Light Television P. Thomas Rosica, riaditeľ argentínskej televízie Canal 21 Julio Rimoldi (Foto: ANSA).
Zdieľať


Kto sme Frekvencie Čas vysielania Napíšte nám Produkcia RV Linky Iné jazyky Svätá stolica Mestský štát Vatikán Pápežské slávnosti
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising