Trang nhàĐài Vatican
Đài Vatican   
Ngôn ngữ khác  

     Trang nhà > Giới trẻ >  2013-10-18 13:16:20
A+ A- In trang nàyVƯƠNG QUỐC HIỂN TRỊ CỦA ĐỨC CHÚA GIÊSU KITÔ (CHÚA NHẬT XXIX/C)LỜI CHÚA: Luca 18,1-8

Khi ấy, Đức Chúa GIÊSU phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng mà rằng: ”Trong thành kia, có một vị thẩm phán không kính sợ THIÊN CHÚA, cũng không kiêng nể người ta. Trong thành đó lại có một bà góa đến thưa ông ấy rằng: ”Xin ông minh oan cho tôi khỏi tay kẻ thù”. Trong một thời gian lâu dài, ông không chịu, nhưng sau đó ông nghĩ rằng: mặc dầu ta không kính sợ THIÊN CHÚA, mà cũng chẳng kính nể người ta, nhưng vì bà góa này cứ quấy rầy ta mãi, nên ta sẽ xử cho bà ấy, kẻo bà ấy đến mãi làm ta nhức óc”. Rồi Đức Chúa GIÊSU phán: ”Các con hãy nghe lời vị thẩm phán bất lương nói đó! Vậy THIÊN CHÚA lại không minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người đêm ngày mà khoan giãn với họ mãi sao?” Thầy bảo các con: ”THIÊN CHÚA sẽ kíp giải oan cho họ! Nhưng khi Con Người đến, liệu sẽ còn gặp được Đức Tin trên mặt đất nữa chăng?”

SUY NIỆM

“Nhưng khi Con Người đến, liệu sẽ còn gặp được Đức Tin trên mặt đất nữa chăng?”

Vương Quốc Hiển Trị của Đức Chúa GIÊSU KITÔ sẽ được thiết lập trước tiên trong các trái tim và trong các tâm hồn. Đây là thành phần quý báu nhất của Vương Quyền Hiển Trị của Đức Chúa GIÊSU KITÔ.

Thật vậy, chính vì để thiết lập Vương Quyền trong tâm lòng con người mà Ngôi Lời đã nhập thể làm người và đến ở giữa chúng ta. Cũng vì lý do này mà Chúa-Con đã vâng lời Chúa-Cha cho đến chấp nhận cái chết và cái chết trên Thánh Giá. Nhờ công trình Cứu Chuộc được Đức Chúa GIÊSU KITÔ thực hiện trên đồi Can-vê mà con người được giải thoát khỏi ách thống trị của Satan, khỏi gông cùm nô lệ của tội lỗi và trở nên con cái THIÊN CHÚA, bởi vì, Đức Chúa GIÊSU KITÔ đã thông truyền cho con người Tình Yêu và Sự Sống thần linh của Ngài. Các tâm lòng được canh tân nhờ Tình Yêu, các linh hồn được thánh hóa nhờ Ân Sủng, làm nên một thành phần quý báu nhất trong Vương Quyền Hiển Trị của Đức Chúa GIÊSU KITÔ.

Vương Quốc Hiển Trị của Đức Chúa GIÊSU KITÔ sẽ tương hợp với một thế hệ trổ sinh sự thánh thiện và trong sạch, tình yêu và công bằng, niềm hân hoan và sự an bình. Bởi vì, con tim loài người sẽ được biến đổi nhờ thần lực của Chúa Thánh Linh, Đấng sẽ ngự xuống trong lòng con người như một Lễ Hiện Xuống Thứ Hai. Và linh hồn con người sẽ được chiếu sáng bởi sự hiện diện của Rất Thánh Ba Ngôi, Đấng sẽ làm cho linh hồn con người được phát triển lạ lùng trong mọi nhân đức.

Vương Quốc Hiển Trị của Đức Chúa GIÊSU KITÔ cũng sẽ được phản ảnh trong một hình thức sống mới của tất cả mọi người. Bởi vì, các tín hữu sẽ chỉ sống vì vinh quang THIÊN CHÚA mà thôi. Và THIÊN CHÚA sẽ được thật sự vinh quang khi nào mỗi một tín hữu biết chu toàn cách trọn vẹn Thánh Ý của Ngài. Như thế, Vương Quốc Hiển Trị của Đức Chúa GIÊSU KITÔ sẽ ăn khớp với việc thực thi hoàn toàn Thánh Ý THIÊN CHÚA nơi mỗi một thọ sinh của Ngài, theo cách thức, trên Trời thực hiện thế nào thì dưới đất cũng y như vậy. Thế nhưng, điều này chỉ có thể xảy ra, sau trận chiến khốc liệt với Satan, tên quyến rũ mê hoặc, tà thần gian dối, luôn xen mình vào trong lịch sử loài người, để đưa đẩy con người đến chỗ phản loạn, chống lại THIÊN CHÚA và bất tuân thi hành luật lệ của Ngài.

Vương Quốc Hiển Trị của Đức Chúa GIÊSU KITÔ sẽ chỉ được thiết lập sau khi quyền lực tăm tối của Satan cùng các thần dữ bị tiêu diệt hoàn toàn. Như thế, Satan cùng các tà thần sẽ bị xiềng xích và quăng vào hỏa ngục, rồi cửa hỏa ngục bị khóa kín lại, để chúng không còn có thể đi ra để phá hoại thế giới nữa. Lúc đó, trong thế giới, Đức Chúa GIÊSU KITÔ sẽ hiển trị.

Vương Quốc Hiển Trị của Đức Chúa GIÊSU KITÔ sẽ ăn khớp với chiến thắng của Vương Quốc Thánh Thể Đức Chúa GIÊSU. Bởi vì, trong một thế giới được thanh luyện và được thánh hóa, được canh tân hoàn toàn trong Tình Yêu, Đức Chúa GIÊSU sẽ tỏ hiện trước tiên nơi mầu nhiệm sự hiện diện của Ngài trong Bí Tích Thánh Thể. Thánh Thể sẽ phát tỏa trọn uy quyền thần linh của Đức Chúa GIÊSU KITÔ và sẽ trở thành mặt trời mới. Từ mặt trời mới này sẽ phản chiếu những luồng ánh sáng chói chang trong các trái tim và các linh hồn, rồi trong đời sống của từng người, trong các gia đình, các dân tộc. Tất cả làm thành một đoàn chiên duy nhất, dễ dạy, ngoan hiền, dưới sự chăn dắt của Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Vị Mục Tử Duy Nhất và Nhân Lành.

Nhưng khi Con Người đến, liệu sẽ còn gặp được Đức Tin trên mặt đất nữa chăng? Ưu tư đích thật này của Đức Chúa GIÊSU KITÔ thúc đẩy tín hữu Công Giáo nghiêm chỉnh xét mình. Làm sao để có được Đức Tin, củng cố Đức Tin và lớn mãi trong Đức Tin? Thưa là một đời sống được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện và bằng bí tích Thánh Thể. Tín hữu kết hợp mật thiết với THIÊN CHÚA bằng tâm tình con thảo, đơn sơ và phó thác. Nhưng trước hết và trên hết, tín hữu kết hợp mật thiết với THIÊN CHÚA Ba Ngôi bằng chính Thịt, Máu, Linh Hồn và Thiên Tính của Đức Chúa GIÊSU KITÔ, hiện diện thật sự trong Thánh Thể.

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
Chia


Chúng tôi là ai Thời biểu các chương trình Viết cho ban biên tập Sản phẩm của Đài Vatican Nối với các mạng khác Các ngôn ngữ khác Tòa Thánh Quốc Gia Thành Vatican Các buổi lễ của ĐGH
Tất cả nội dung trên mạng này đều được giữ bản quyền ©. Phụ trách Web / Tín dụng / Các điều kiện pháp lý / Quảng cáo