Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Bažnyčia  >  2013-10-22 17:12:02
A+ A- print this pageKardinolas Peter Erdo: Nepamiršti Europos kultūros krikščioniškų šaknųPraeityje kultūra pakeldavo žmonių dvasią. Nūdiena dažnai nuslopina žmogaus viduje net paskutiniuosius likusius gėrio jausmus. Dažnai tenka pripažinti, kad šiuolaikinė kultūra nepakelia žmogaus dvasios link To, kuris yra amžinojo grožio šaltinis. Europos Rytų apeigų Bažnyčių vyskupai, prieš akis turėdami savo du didžiuosius šventuosius, Europos globėjus Kirilą ir Metodijų, norėtų išmokti jų pavyzdžiu pasinerti į kultūrą ir pripildyti ją Evangelijos dvasios, vesti nūdienos žmones į tikrojo džiaugsmo šaltinį ir suteikti jiems galimybę atsiverti Evangelijos žiniai. Šiais žodžiais Slovakijos Rytų apeigų Bažnyčios vyskupas, Košicės ganytojas Milan Chautur pristatė Europos Rytų apeigų katalikų vyskupų metinio susitikimo temą: „Evangelizuoti kultūrą – inkultūruoti Evangeliją. Mūsų susitikimo tikslas – ieškoti atsakymų į nūdienos pasaulio keliamus klausimus, patikslino ganytojas.

Europos katalikų graikų apeigų ganytojų susitikimas nuo ketvirtadienio iki sekmadienio spalio 20 d. vyko Košicės mieste, Slovakijoje. Dalyvius iš Albanijos, Rumunijos, Ukrainos, Baltarusijos, Lenkijos, Čekijos, Prancūzijos, Anglijos ir kitų kraštų, iš viso 14 Bažnyčių atstovus pasveikino Europos Vyskupų konferencijų tarybos pirmininkas, vengras kardinolas Peter Erdo, Estergomo-Budapešto arkivyskupas. Ganytojas priminė, jog labai svarbu žemynui prisiminti savo bendras krikščioniškas šaknis, kurias jo turtingos kultūros įkūnijo amžių bėgyje. Europai dar šiandien reikia žmonių ir bendruomenių, kurie džiaugsmingu gyvenimu pagal Evangelijos dvasią įkūnytų Evangeliją savo kultūroje, liudydami bendrystę su Kristumi. Kaip pavyzdį kardinolas Erdo iškėlė Steponą Sandorą, vengrų kankinį ir komunistinio režimo auką, kuris šeštadienį Budapešte buvo paskelbtas palaimintuoju. Palaimintasis Steponas priklauso grupei vyrų ir moterų, kuri atidavė savo gyvybę už Kristų Europoje, - pažymėjo Budapešto ganytojas.

Metinio susitikimo svečias iš Romos vyskupas Kiril Vasil, Rytų Bažnyčių kongregacijos sekretorius, siūlė evangelizuoti pagal Kirilo ir Metodijaus evangelizavimo stilių. Pasak vyskupo, Bažnyčios reforma pagal Kirilo ir Metodijaus charizmą reiškia atsisakymą „konservavimo dvasios“ ir atsivėrimą visiems. Kirilas ir Metodijus visų pirma buvo misionieriai. Bažnyčios yra pašauktos atnaujinti misijinį įsipareigojimą pagal jų pavyzdį. „Remonto“ ir „priežiūros“ dvasią reikia palikti už savęs ir žengti pirmyn su misija pas šiuolaikinio pasaulio žmones, kuriems tikėjimas tapęs svetimu. Paminėjęs Kirilo ir Metodijus įnašą į slavų tautų kultūrą, ypač liturginės kalbos sukūrimą prieš daugiau kaip tūkstantį metų, vyskupas Vasil kvietė Europos ganytojus susimąstyti apie nudienos bažnytinės kalbos adekvatumą Evangelijos skelbimui, ragino plėtoti suprantamesnį komunikavimą: evangelizuoti pasitelkiant interneto „gramatiką“, užtarti žmones, kai pažeidžiamos jų teisės, ypač darbo sferoje, - sakė Rytų Bažnyčių kongregacijos sekretorius vyskupas Kiril Vasil.

Metiniu susitikimu Košicėje Europos Rytų apeigų Bažnyčių ganytojai paminėjo slavų apaštalų šv. Kirilo ir Metodijaus misijos slavų tautose pradžios 1150 metines. Pal. Jonas Paulius II abu slavų apaštalus paskelbė visos Europos globėjais. (Vatikano radijas)
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising