HemsidaVatikanradion
Vatikanradion   
more languages  

     Hemsida > Solidaritet  >  2013-10-19 18:39:11
A+ A- Skriv utPåven till Vatikanmuseernas konstmecenater: Skönheten kommer från och uppfylls av Gud(19.10.2013)Påve Franciskus tog under lördagen emot Vatikanmuseernas konstmecentater, Patrons of the Arts under deras pilgrimsfärd i Rom vid firandet av trettio år sedan grundandet av detta internationella givarsamfund. Under dessa trettio år, sa påven, har de givit ett ansenligt bidrag till restaurering av otaliga konstskatter som konserveras i Vatikanens samlingar, och mer i allmänhet för uppfyllandet av museernas religiösa , konstnärliga och kulturella verksamhet. Jag tackar er verkligen från hjärtat för det.

Uppkomsten av "Vatikanmuseernas Patrons of the Arts", fortsatte påven, inspirerades inte bara av en berömvärd känsla för medansvar för det religiösa konstarv som Kyrkan äger, utan även från önskan att ge kontinuitet åt de andliga och religiösa ideal som har lett till skapandet av de påvliga samlingarna. I alla tider har Kyrkan tillkallat konsten för att ge uttryck för trons skönhet och för att förkunna evangeliet av Guds magnifika skapelse, värdighetens hos människan som är skapad till hans avbild och för Kristi döds och uppståndelses kraft för att föra uppståndelse och pånyttfödelse till en värld som är märkt av syndernas tragedier och död. Vatikanmuseerna erbjuder med sin unika och rika historia ett otal pilgrimer och besökare som kommer till Rom möjlighetens att möta detta budskap via konstverk, som ger vittnesbörd om mänsklighetens andliga längtan, den kristna trons andliga mysterium och sökandet efter den högsta skönheten som finner sitt ursprung och sitt fullbordande i Gud.

Påven avslutade: Kära vänner! Ert stöd till konsten i Vatikanmuseerna kan alltid vara ett tecken på er inre medverkan och Kyrkans mission. Det kan även vara ett sätt att uttrycka ert hopp om detta Rike som är skönhet ska komma, vars skönhet, harmoni och frid väntar i varje mänskligt hjärta och som inspirerar till mänsklighetens högsta konstnärliga strävanden. Över er, era familjer och alla era medlemmar ger jag min hjärtliga apostoliska välsignelse som ett löfte för ständig glädje och Herrens frid.
Dela

Vilka är vi? Tider och program Skriv till redaktionen Vatikanradions produktion Länkar Andra språk Heliga Stolen Vatikanstaten Påveceremonier
Innehållet på sidan är under copyright ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Reklam