வத்திக்கான் வானொலியின் தலைப்பு பக்கம்வத்திக்கான் வானொலி
வத்திக்கான் வானொலி   
more languages  

     முகப்பு பக்கம் > கலாச்சாரமும் சமுதாயமும்  >  2013-10-23 15:57:16
A+ A- இந்தப் பக்கத்தை அச்சிட...அலைவரிசை மாற்றம் (அக்டோபர் 27, 2013)அக்டோபர் 27, ஞாயிற்றுக்கிழமையிலிருந்து காலை 06.30 மணிக்கான தமிழ் தினசரி ஒலிபரப்பு 41 மீ.பா. 7410 கி.ஹெ. மற்றும் 31 மீ.பா. 9560 கி.ஹெ.லும்,

காலை 7.50 மணிக்கான தமிழ் தினசரி மறுஒலிபரப்பு 19 மீ.பா. 15,460 கி.ஹெ.லும்

இரவு 08.20 மணிக்கான தமிழ் தினசரி ஒலிபரப்பு 41 மீ.பா. 7545 கி.ஹெ. மற்றும் 19 மீ.பா 15,110 கி.ஹெ.லும் இடம் பெறுகின்றன.
பகிர்ந்து


நாங்கள் யார் நிகழ்ச்சிகள் நேரம் வானொலி மையத்திற்கு எழுது வத்திக்கான் வானொலியின் தயாரிப்புகள் இணைப்புகள் பிற மொழிகள் தி௫ப்பீடம் வத்திக்கான் நகரம் தி௫த்தந்தை நிகழ்த்தும் தி௫வழிபாடுகள்
இவ்விணையத்தில் உள்ள அனைத்தும் உரிமம் பெற்றவை ©. இணைய ஒருங்கிணைப்பாளர் / இணைய அமைப்பாளர்கள் / சட்ட விதிமுறை / விளம்பரம்