HemsidaVatikanradion
Vatikanradion   
more languages  

     Hemsida > Audienser och angelus >  2013-10-23 12:07:34
A+ A- Skriv utPåve Franciskus: onsdagsaudiens, ”Maria som en modell och bild av kyrkan”(23.10.2013) "Se Maria som en modell och bild av kyrkan" med utgångspunkt från Lumen Gentium. Det var påvens uppmaning under sin allmänna onsdagaudiens idag som fokuserade på Maria. "En judisk flicka, som väntade med hela sitt hjärta på sitt folks frälsning", en ”ung dotter till Israel", i vars hjärta "det fanns en hemlighet som hon fortfarande inte kände till: i Guds kärleksfulla plan var det förutbestämt att hon skulle bli Frälsarens mor."

Maria svarar "ja" och från den stunden får hennes tro "ett nytt ljus" förklarade påven: "Den fokuserar på Jesus, Guds Son, som av henne blev kött och genom vilken hela frälsningshistoriens löften uppfylls." "Marias tro är uppfyllelsen av Israels tro och därför är hon en bild av kyrkans tro, som är centrerad på Kristus, inkarnationen av Guds oändliga kärlek."

"Hur levde Maria denna tro?" frågade påven: "I enkelhet genom varje mors tusen uppdrag och dagliga angelägenheter, hur man skaffar mat, kläder, uppehåller hushållet." Det var denna "normal tillvaro" som "var marken där en unik relation och en djup dialog mellan henne och Gud utspelade sig, mellan henne och hennes son" sa påven och påminde om att "Marias ja, redan perfekt från början, växte fram till korsets timme."

"Där spred sig hennes moderskap till att omfamna var och en av oss, våra liv, för att leda oss till sin Son" fortsatte påven. "Maria levde alltid nedsänkt i inkarnationens mysterium, som hans första och perfekta lärjunge, hon begrundade allt i sitt hjärta, allt i den Helige Andes ljus, för att förstå och omsätta i praktiken hela Guds vilja."

Därifrån kommer den första frågan från dagens katekes, riktad till de troende: "Låter vi oss själva bli upplysta av tron på Maria vår Moder? Eller tänker vi att hon är alldeles för annorlunda än oss? I svåra tider, prövningar, mörker, ser vi henne som en modell på att ha tillit till Gud, som alltid och endast önskar vårt bästa?". "Vi gör klokt i att återvända till Maria som en modell och bild av kyrkan", försäkrade påven Franciskus.
Dela

Vilka är vi? Tider och program Skriv till redaktionen Vatikanradions produktion Länkar Andra språk Heliga Stolen Vatikanstaten Påveceremonier
Innehållet på sidan är under copyright ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Reklam