Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Ekumenizmas >  2013-10-31 16:25:08
A+ A- print this pagePopiežiaus Pranciškaus sveikinimas Ekumeninės bažnyčių tarybos asamblėjaiDešimtosios Pasaulinės Bažnyčių tarybos generalinės asamblėjos proga prašau jus perduoti mano nuoširdžius sveikinimus ir geriausius linkėjimus visiems susirinkusiems Busane, ypač generaliniam sekretoriui Olavui Fykse Tveitui, krikščionių bendruomenių delegacijoms. Užtikrinu savo sielovadinį dėmesį asamblėjos sprendimams ir patvirtinu katalikų Bažnyčios įsipareigojimą tęsti ilgalaikį bendradarbiavimą su Pasauline Bažnyčių taryba, rašo popiežius Pranciškus žinioje, kuri adresuota Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininkui kardinolui Kurtui Kochui, o per jį – Ekumeninės Bažnyčių tarybos generalinei asamblėjai, vykstančiai spalio 30- lapkričio 8 dienomis pietų Korėjos mieste Busane. Ekumeninę Bažnyčių tarybą sudaro 345 ortodoksų, protestantų, episkopalų Bažnyčios narės.

Asamblėjos tema „Gyvybės Dieve, vesk mus link teisingumo ir taikos“ kalba apie maldingą kreipimąsi į Triasmenį Dievą, kuris traukia visą kūriniją link išsipildymo per prikeliančią Jėzaus Kristaus Kryžiaus galią ir Šventosios Dvasios dovanas. Iš tiesų, kai dalijamasi gyvybės dovana, teisingumas ir taika laimi, Dievo Karalystė jau čia, o jos suvereni galia jau veikia.

Todėl, - tęsia popiežius, - pasitikiu, kad dabar vykstanti asamblėja padės konsoliduoti visų Kristaus sekėjų įsipareigojimą stiprinti maldą ir bendradarbiavimą tarnaujant Evangelijai ir mūsų žmonių šeimos integraliam gėriui. Globalizuotas pasaulis, kuriame gyvename, prašo iš mūsų kiekvienai žmogiškai būtybei Dievo duoto orumo liudijimo ir kultūrinių, socialinių ir teisinių sąlygų kūrimo, leidžiančio asmenims ir bendruomenėms augti laisvėje, remiančio šeimos, kaip visuomenės ląstelės, misiją, užtikrinančio integralų jaunimo švietimą, garantuojančio religijos laisvės raišką. Ištikimybėje Evangelijai ir atsakant į mūsų laikų skubius poreikius, mes esame kviečiami pasiekti tuos, kurie yra mūsų visuomenių egzistencinėse periferijose ir parodyti ypatingą solidarumą su labiausiai pažeidžiamais mūsų broliais ir sesėmis: vargšu, neįgaliu, negimusiu ir ligoniu, migrantu ir pabėgėliu, seneliu ir darbo neturinčiu jaunuoliu.

Suprasdamas, kad ekumenizmo siela išlieka tikras atsivertimas, šventumas ir malda, meldžiu kad generalinė asamblėja suteiktų naują gyvybės ir vizijos impulsą visiems įsipareigojusiems didžiam krikščionių vienybės reikalui, ištikimybėje Viešpaties troškimui dėl Bažnyčios ir atvirume Šventajai Dvasiai. Visiems susirinkusiems Busane meldžiu Visagalio Dievo, viso gyvenimo ir kiekvienos dvasinės dovanos šaltinio, palaiminimų. (Vatikano radijas)
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising